zájezdy za uměním detailbavorsko: gotické a renesanční umění bavorských vévodů + výstava caravaggio a europa 1600–1630

BAVORSKO: GOTICKÉ A RENESANČNÍ UMĚNÍ BAVORSKÝCH VÉVODŮ + VÝSTAVA CARAVAGGIO A EUROPA 1600–1630

14.06.2019 - 16.06.2019

Autobusový zájezd bez nočních přejezdů.

Už potřetí vyjíždíme do Německa za poklady gotiky a renesance. Tentokrát je na programu Bavorsko a umění i architektura na dvoře bavorských vévodů. Zájezd speciálně připravili historikové umění Peter Kováč, odborník na katedrální gotiku, a František Záruba, znalec středověké hradní architektury a parléřovského umění v Německu. Součástí zájezdu je i komentovaná prohlídka vévodských a královských mnichovských sbírek s obrazy takových velikánů, jako byli Rogier van der Weyden, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Cranach, Botticelli, Tizian, Tintoretto, Rembrandt, Rubens nebo Velázquez. Navštívíme také velmi zajímavou výstavu CARAVAGGIO A EUROPA 1600–1630 – o vlivu nejslavnějšího italského barokního malíře na evropské umění 17. století.

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s Klubem přátel Stavitelů katedrál a umělecko-historickou agenturou ARS AURO PRIOR Petra Kováče.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: V pátek v 6.00 hodin odjezd z Prahy (parkoviště autobusů u Hlavního nádraží), technické zastávky cestou. Dopoledne bude na programu phrad BURGHAUSEN, který má nejdelší středověké hradní opevnění v Evropě a rozkládá se na úzkém hřebenu mezi řekou Salzach a jezerem Wöhrsee, k zázrakům pozdní gotiky patří především vévodská kaple Hedwigskapelle. Hrad sloužil jako významná pevnost bavorských vládců, místo pro uložení zlatých a stříbrných pokladů. Město ALTÖTTING a jeho památky: Gnadenkapelle – centrální kaple z 8. století a jedno z nejvýznamnějších poutních míst Bavorska – a Stiftspfarrkirche sv. Filipa a Jakuba z konce 15. století. Pokladnice v Altöttingu vystavuje Zlatého koníčka – mistrovské dílo pařížského zlatnictví kolem r. 1400 a jeden z nejluxusnějších předmětů tzv. mezinárodní evropské gotiky. Zastávka v NEUÖTTINGU a prohlídka kostela sv. Mikuláše z 15. století, který postavil slavný gotický architekt Hans von Burghausen. Nocleh v hotelu u Landshutu.

2. den: Prohlídka města LANDSHUT, které je perlou německé gotiky a renesance a jedním z hlavních sídel bavorských vévodů z rodu Wittelsbachů. K hlavním památkám města patří skvostný gotický kostel sv. Martina, jehož stavbu vedl architekt Hans von Burghausen (jeho epitaf z roku 1432 přímo v kostele je cennou ukázkou středověkého autoportrétu – inspirací byla busta Petra Parléře v Praze). Stavba má gigantické rozměry s věží vysokou 130 metrů a je bohatě vybavena uměleckými díly včetně obrovského ukřižovaného Krista od velikána německého řezbářství pozdní gotiky Michaela Erharta. Dále si v Landshutu prohlédneme nádvoří rezidence ze 16. století – ukázka italského manýrismu (vzorem bylo Palazzo Te v Mantově) – a hrad Trausnitz ze 13.–16. století – rodové sídlo Wittelsbachů se vzácnou hradní kaplí s řadou cenných románských plastik. Pozdě odpoledne gotické město INGOLSTADT, jehož ozdobou je kostel Panny Marie – Liebfrauenmünster z 15.–16. století s bohatou výzdobou a pozoruhodnými gotickými klenbami. Nocleh v hotelu u Landshutu.

3. den: BLUTENBURG – lovecký hrádek bavorských vévodů s jedinečnou pozdně gotickou kaplí sv. Trojice z roku 1488 s oltáři od Jana Polacka, významné osobnosti pozdně gotického malířství ve střední Evropě. MNICHOV – Alte Pinakothek – umělecké poklady německého, italského, francouzského, španělského a nizozemského malířství doby gotiky, renesance a baroka – komentovaná prohlídka. Pro zájemce v Alte Pinakotek návštěva výstavy CARAVAGGIO A EUROPA 1600–1630 o Caravaggiovi a caravagismu v Evropě, která na vybraných 70 obrazech mapuje uměleckohistorický význam předního představitele italského baroka. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Cena 5890 Kč

 

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/bavorsko---goticke-a-renesancni-umeni

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o.

cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru