zájezdy za uměním detailbelgie a německo: sto let surrealismu (magritte, ernst, de chirico, dalí, miró, toyen a man ray) a fantaskní umění středověku

BELGIE A NĚMECKO: STO LET SURREALISMU (MAGRITTE, ERNST, DE CHIRICO, DALÍ, MIRÓ, TOYEN A MAN RAY) A FANTASKNÍ UMĚNÍ STŘEDOVĚKU

25.06.2024 - 29.06.2024

 

Surrealismus je umělecký směr, ale také životní styl, který usiluje o osvobození mysli a zdůrazňuje roli podvědomí v umění. Snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek. V roce 1924 vydal André Breton Surrealistický manifest. Zrodilo se tak hnutí, které dnes oslovuje milióny zájemců o umění. Ke stému výročí připravily mezinárodní výstavu Královské muzeum krásných umění v Bruselu a Centre Pompidou v Paříži. Nabídne tvorbu malířů a fotografů jako byl Max Ernst, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Joan Miró, Man Ray, Toyen a René Magritte. Premiéra výstavy je v Bruselu, poté bude expozice představena v Madridu, v Kunsthalle v Hamburku a v Museum of Art v americké Filadelfii. Hlavními centry surrealismu byly Paříž, Brusel, Kolín nad Rýnem a Praha. Během cesty se proto soustředíme na významné osobnosti německého a belgického surrealismu jako byli malíři René Magritte, Paul Delvaux a Max Ernst. Osobitou historickou paralelu k modernímu umění nabídne fantaskní umění středověku v Belgii a Německu.

Zájezd autobusem bez nočních přejezdů pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: MAX ERNST, VELIKÁN SURREALISTICKÉHO MALÍŘSTVÍ A SOCHAŘSTVÍ

Ráno v 6.10 hodin odjezd od Hlavní nádraží v Praze. Odpoledne zastávka v BRÜHLU a prohlídka MUZEA MAXE ERNSTA. Německý rodák Ernst patřil mezi zakladatele dadaismu a surrealismu. Ve svém malířském díle používal málo běžné výtvarné techniky, z nichž některé sám vynalezl. Významná jsou rovněž jeho surrealistická sochařská díla, kterých muzeum vlastní několik desítek. Salvador Dalí je známější, ale Max Ernst byl daleko tvořivější a výtvarně nápaditější. Za války žil s Peggy Guggenheimovou, kterou si vzal a díky které se dostal do USA. V roce 1953 se natrvalo vrátil do Evropy a usadil se v Paříži. Po prohlídce sbírek muzea cesta do Bruselu a ubytování v centru Bruselu.

 

2. den: VÝSTAVY V BRUSELU KE 100. VÝROČÍ SURREALISMU

Dopoledne prohlídka výstavy k 100. výročí surrealismu: IMAGINE! 100 YEARS OF INTERNATIONAL SURREALISM v Královském muzeu krásných umění v BRUSELU a výstavy MAGRITTE + FOLON THE DREAM FACTORY v Magrittově muzeu. Výstava Magritte + Folon představuje spolupráci surrealistického malíře Magritta a mladého básníka Jeana-Michela Folona. Odpoledne prohlídka STÁLÉ EXPOZICE MAGRITTOVA MUZEA A KRÁLOVSKÉHO MUZEA UMĚNÍ (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten) s jeho slavnou sbírkou pozdně gotického a renesančního malířství, mimo jiné obrazy Rogiera van der Weyden, Dierica Boutse, Petra Christa, Hugo van der Goese, Hanse Memlinga, Hieronyma Bosche, Pietra Breughela staršího (díla inspirovaná Boschem) a Petra Paula Rubense. V podvečer návštěva hlavního náměstí se slavnou pozdně gotickou radnicí. Noc v centru Bruselu.

 

3. den: SURREALISTA PAUL DELVAUX A STŘEDOVĚKÉ MĚSTO KORTRIJK

Dopoledne a odpoledne MUSÉE PAUL DELVAUX v belgickém KOKSIJDE, které je věnováno významné osobnosti belgického surrealismu. Delvaux se v roce 1925 se setkal s Magrittem a de Chiricem, kteří měli významný vliv na formování jeho malířství. V roce 1938 se zúčastnil mezinárodní výstavy surrealistů, kterou uspořádal hlavní teoretik hnutí André Breton. Dvojí vliv de Chirica a Magritta ho rozhodujícím způsobem nasměroval k surrealismu, ačkoli se k tomuto hnutí oficiálně nepřipojil a zachoval si tvůrčí nezávislost. S oblibou maloval nahé dívky, které se téměř neslyšně pohybují mezi intelektuály, kteří ve vášnivých vědeckých diskusích krásu žen zcela ignorují. Musée Paul Delvaux nabízí nejrozsáhlejší přehled malířovy surrealistické tvorby. Pro zájemce možnost návštěvy muzea věnovaného zničenému středověkému klášteru Abdijmuseum Ten Duinen. Odpoledne zastávka ve středověkém městě KORTRIJK, jehož dominantou je gotický kostel sv. Martina v historickém centru. Severozápadně od chrámu se nalézá bývalé hlavní tržiště Grote Markt s gotickou radnicí a cechovními domy z 15. a 16. století s bohatou výzdobou. Významným dílem je tamní pozdně gotická imitace pařížské Sainte-Chapelle, která se měla stát pohřebištěm bohatých flanderských hrabat a na jejíž výzdobě pracoval vynikající gotický sochař André Beauneveu, současník Clause Slutera a Petra Parléře. Noc v centru Bruselu.

 

4. den: SECESNÍ ARCHITEKTURA VICTORA HORTY – BRUSEL JAKO CENTRUM MODERNÍHO UMĚNÍ PŘED SURREALISMEM

Dopoledne bude věnováno stavbám Victora Horty, který patřil k nejvýznamnějším evropským architektům doby secese. Zakřivené stylizované rostlinné formy, které Horta používal, ovlivnily i designery v Paříži, kteří se jimi inspirovali pro secesní vstupy do pařížského metra. Horta uplatňoval tzv. otevřené půdorysy staveb a inovativní bylo jeho využití železa a skla. Společně s Kataláncem Gaudím, Rakušanem Wagnerem a Skotem Mackintosh patří Horta mezi nejvýznamnější architekty doby secese. Čtyři z jím navržených budov v Bruselu byly v roce 2000 zapsány na seznam světového dědictví UNESCO: Hôtel Tassel, Hôtel Solvay, Hôtel van Eetvelde a Hortův dům. Hortův dům je dokonale zachovaným ateliérem tohoto velkého architekta. Odpoledne odjezd z Bruselu a cesta do Německa, ubytování v Paderbornu.

 

5. den: FANTASKNÍ UMĚNÍ STŘEDOVĚKU

Dopoledne EXTERNSTEINE, pozoruhodný, 40 metrů vysoký skalní útvar v jezerním údolí u Horn-Bad Meinbergu nedaleko Paderbornu. Jde o jednu z nejznámějších německých přírodních a kulturních památek v Německu, kterou každý rok navštíví až půl milionu turistů. Kultovní místo uctívali už Keltové a staří Germáni. V době románské byl do skály na popud biskupa z Paderbornu vytesán rozměrný reliéf Snímání Krista z kříže, zcela unikátní památka evropského středověku, která má uměleckou analogii až v době baroka v sochách Matyáše Bernarda Brauna v Kuksu. Cesta do Prahy, příjezd do Prahy kolem 22.00 hodin.

Cena za osobu 18990 Kč

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

https://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/belgie-a-nemecko

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru