zájezdy za uměním detailbratislava – budapešť – vídeň: zájezd na atraktivní výstavy el greco, rivalita v umění, abstraktní expresionismus a jeho vliv v evropě, basquiat, římané na slovensku a kelti z bratislavy

BRATISLAVA – BUDAPEŠŤ – VÍDEŇ: ZÁJEZD NA ATRAKTIVNÍ VÝSTAVY EL GRECO, RIVALITA V UMĚNÍ, ABSTRAKTNÍ EXPRESIONISMUS A JEHO VLIV V EVROPĚ, BASQUIAT, ŘÍMANÉ NA SLOVENSKU A KELTI Z BRATISLAVY

18.11.2022 - 20.11.2022

POSLEDNÍCH 6 VOLNÝCH MÍST!

Podzimní exkurze do tří měst na Dunaji nabídne atraktivní podzimní výstavy v Bratislavě, Budapešti a ve Vídni. Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih Petra Kováče a jeho internetových stránek stavitele-katedral. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč. Dvě noci v centru Bratislavy ve čtyřhvězdičkovém hotelu Safronn.

Navštívíme tyto výstavy:

EL GRECO V BUDAPEŠTI

Budapešťské Szépművészeti Múzeum (Muzeum krásných umění) nabízí po skvělé výstavě Hieronyma Bosche další mimořádnou atrakci: SOUBORNOU VÝSTAVU MALÍŘE EL GRECA, nejvýznamnějšího umělce evropského manýrismu. Vystavená díla jsou zapůjčena z nejprestižnějších světových sbírek, včetně tak slavných institucí jako je Museo Nacional del Prado a Museo Thyssen-Bornemisza v Madridu, Musée du Louvre v Paříži, National Gallery v Londýně a National Gallery of Art ve Washingtonu. Na výstavě budou také díla El Grecova syna Jorgeho Manuela Theotokopulose. Kurátorkou výstavy je Dr. Leticia Ruiz Gómez, ředitelka Královských sbírek španělského kulturního dědictví a autorka nového souborného katalogu díla El Greca, který se právě připravuje do tisku.

RIVALITA V UMĚNÍ + ABSTRAKTNÍ EXPRESIONISMUS A JEHO VLIV V EVROPĚ + BASQUIAT VE VÍDNI

Vídeňské Uměleckohistorické muzeum (Kunsthistorisches Musseum) nabízí velice zajímavou výstavu o umělecké rivalitě velkých malířů a sochařů doby renesance a baroka. Je známé vzájemné soupeření mezi Leonardem da Vinci a Michelangelem, Giorgionem a Tizianem nebo mezi Berninim a Borrominim. Výstava RIVALITA V UMĚNÍ nabízí 7O zapůjčených originálů z předních světových uměleckých sbírek, mj. díla Leonarda, Michelangela, Dürera, Giorgiona, Tiziana, Celliniho či Rubense, která mapují toto velmi zajímavé uměleckohistorické téma.

Albertina Modern nabídne pro zájemce o moderní umění výstavu CESTY SVOBODY - POLLOCK, ROTHKO, MITCHELL, která představí významné osobnosti amerického abstraktního expresionismu a evropského informelu. Základním tématem je tzv. Newyorská škola a její vliv na evropské umění. Zastoupeni jsou svými obrazy Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Lee Krasnerové, Georges Mathieu, Joan Mitchell,Robert Motherwell, Ernst-Wilhelm Nay, Barnett Newman, Ad Reinhardt, Clyfford Still a další významní malíři západního umění 40. a 50. let 20. století. Nejzajímavější bude především tvorba JACKSONA POLLOCKA, který svá hlavní díla vytvořil technikou drippingu, což bylo nalévání nebo nakapávání barvy na rozměrné plátno položené na podlaze. Tento způsob malby se stal jedním ze znaků abstraktního expresionismu,

Pro zájemce možnost individuální návštěvy souborné výstavy amerického malíře JEANA-MICHELA BASQUIATA v Albertině. Předčasně zemřelý americký malíř s haitskými kořeny se proslavil v New Yorku jako autor graffiti a v 80. letech 20. století se jako neo-expresionista stal idolem postmoderny.

ŘÍMANÉ NA SLOVENSKU A KELTI Z BRATISLAVY V BRATISLAVĚ

Bratislavský hrad nabízí velice atraktivní archeologickou expozici ŘÍMANÉ NA SLOVENSKU. Slovensko v době největšího rozkvětu Římské říše bylo pohraniční oblastí. Značný význam měl římský tábor Gerulata u Bratislavy a římský vojenský tábor v Iži u Dunaje nedaleko Komárna. Podnětem k výstavě se stalo 2000. výročí existence Vanniova "barbarského" království, které zahrnovalo nejen současné Slovensko, ale i Moravu. Vannius vládl s podporou Římanů germánským Kvádům dlouhých třicet let až do roku 50, kdy byl nucen uprchnout před povstáním a rodinnou vzpourou do římské Panonie. Výstavu doplňuje další atraktivní expozice KELTI Z BRATISLAVY. Před více než 2 000 lety se na území Bratislavy nacházelo rozsáhlé oppidum a archeologické nálezy z jsou dokladem bohatství místních Keltů.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: BRATISLAVA

Ráno odjezd v 06.00 hodin z Prahy, technické zastávky cestou. Návštěva Bratislavského hradu, prohlídka částí hradu z doby císaře Zikmunda Lucemburského, syna Karla IV. a komentovaná prohlídka archeologických výstav ŘÍMANÉ NA SLOVENSKU a KELTI Z BRATISLAVY, návštěva katedrály sv. Martina – korunovační středověké katedrála uherských panovníků, ubytování v centru Bratislavy a volno.

2. den: BUDAPEŠŤ

Po snídani v 08.00 odjezd do Budapešti (200 km), příjezd do Szépművészeti Múzeum a prohlídka výstavy El Greco. Odpoledne podrobná komentovaná prohlídka stále expozice muzea s důrazem na umění doby El Greca a jeho současníků. Kolem 17.00 odjezd do Bratislavy, noc v hotelu v centru Bratislavy.

3. den: VÍDEŇ

Po snídani v 08.30 odjezd do centra Vídně (80 km), dopoledne návštěva výstavy RIVALITA V UMĚNÍ v Uměleckohistorickém muzeu a odpoledne výstavy CESTY SVOBODY - ABSTRAKTNÍ EXPRESIONISMUS A JEHO VLIV V EVROPĚ a výstavy JEAN-MICHEL BASQUIAT. Odjezd z Vídně v 17.30 hod., příjezd do Prahy kolem 23.00 hod.

 

Cena za osobu 5790 Kč

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/bratislava---budapest---viden

KONTAKTY SLAN tour:

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru