detailbrno: středověké meče v českých zemích. meč jako technologický, kulturněhistorický a archeologický fenomén (archeologický ústav av čr)

Brno: Středověké meče v českých zemích. Meč jako technologický, kulturněhistorický a archeologický fenomén (Archeologický ústav AV ČR)

 

Anotace:

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, vydal monografii „Středověké meče v českých zemích“ s podtitulem „Meč jako technologický, kulturněhistorický a archeologický fenomén“.

Meče patří napříč celou svou historií k odborně i laicky atraktivním historickým artefaktům dokumentujícím technologickou i uměleckou úroveň dané doby. Ačkoli jsou dějiny mečů velmi dlouhé a sahají až do hlubokého pravěku, vrcholem meče jako zbraně i jako statusového symbolu je nepochybně středověk. Právě tehdy se meč stává symbolem postupně konstituující se šlechty a počíná se zde i jeho vnímání jako ambivalentního předmětu, který je na jedné straně symbolem moci, cti, odvahy a práva, ale na straně druhé i násilí a války.
Kniha představuje laické veřejnosti středověké meče v komplexní podobě jako objekty studia mnoha vědních disciplín od archeologie až po metalurgii a zasazuje získané poznatky do středoevropského kontextu. Ukazuje metody zkoumání mečů i naše současné znalosti o jejich výrobě, včetně technologických experimentů. Kniha v populární formě prezentuje výsledky dlouhodobého vědeckého výzkumu. (SK)

Petr Žákovský - Patrick Bárta - Jiří Hošek, Středověké meče v českých zemích. Meč jako technologický, kulturněhistorický a archeologický fenomén, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Brno 2023, 131 stran, doporučená cena 490 Kč

Obsah:

Úvod

1 Základní výzkumné metody přispívající ke komplexnímu poznání středověkých mečů

2 Stručný přehled vývoje meče ve střední Evropě do poloviny 16. století

3 Praktická funkce meče ve středověké a raně novověké společnosti českých zemí

4 Stručný nástin technologií výroby železných mečů do poloviny 16. století

5 Značení mečů v období vrcholného středověku až raného novověku a jejich výpověď k původu zbraní

6 Meč ve vrcholně středověké až raně novověké společnosti v českých zemích a jeho symbolické funkce

Závěr

Summary: Medieval swords in the Czech lands The sword as a technological, cultural, historical and archaeological phenomenon

Výběrová bibliografie a citovaná liter

Internet:

https://www.arub.cz/produkt/stredoveke-mece-v-ceskych-zemich

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru