zájezdy za uměním detailburgundsko: poklady keltských knížat, kláštery cisterciáků, románská renesance 12. století, gotické katedrály, dvorské umění burgundských vévodů a vynikající burgundské víno chablis

BURGUNDSKO: poklady keltských knížat, kláštery cisterciáků, románská renesance 12. století, gotické katedrály, dvorské umění burgundských vévodů a vynikající burgundské víno Chablis

24.09.2019 - 29.09.2019

VYPRODÁNO! REGISTRUJEME POUZE NÁHRADNÍKY

Zájezd autobusem bez nočních přejezdů!

Burgundsko zaujme milovníky umění i dobrého jídla (dijonská hořčice je proslulá stejně jako pojídání burgundských šneků) i dobrého vína (Chablis je světové proslulá značka bílého vína). Především je ale zemí vynikajících památek a umění. Většina měst, klášterů a katedrál je zachována v autentické podobě. Celé Burgundsko je tak jakousi památkovou rezervací románského, gotického a renesančního umění.

Navštívíme nejslavnější kláštery cisterciáků, poznáme poklady tzv. románské renesance 12. století, uvidíme skvosty burgundské katedrální gotiky v Dijonu a Auxerre, seznámíme se s dvorskou kulturou burgundského vévodství, o kterém napsal slavnou knihu Johan Huizinga - Podzim středověku. A budeme také obdivovat keltské poklady nalezené mohyle kněžny z Vixu (zlato a velkolepý řecký krátér s vyobrazením dávných spartských bojovníků) i vzácné archeologické nálezy keltského vojevůdce v Hochdorfu.

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Program zájezdu speciálně připravil historik umění Peter Kováč, který je i průvodcem zájezdu.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd ráno v 6.00 hodin od HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V PRAZE (parkoviště nad stanicí metra). Zastávky cestou v Hochdorfu s prohlídkou Keltského muzea s mohylou bývalého keltského knížete z 6. stol. před.n.l. Ubytování v hotelu v Dijonu.

2. den: Celý den DIJON - bývalé centrum velkolepého Burgundského vévodství, prohlídka všech významných památek: chrám svatého Benigna Dijonského s raně románskou kryptou, gotický kostel Notre-Dame ze 13. století, Musée des Beaux-Arts de Dijon v bývalém vévodském paláci s poklady dvorského umění podzimu středověku (Claus Sluter, Robert Campin, Melchior Broederlam) a s uměleckou kolekcí evropského malířství (Lorenzo Lotto, Jacopo Pontormo, Paolo Veronese, Jan Brueghel, Guido Reni, Théodore Géricault, Eugène Boudin, Claude Monet, Édouard Manet, Alfred Sisley, Georges Braque). Musée Archéologique s kolekcí burgundského románského a gotického sochařství, bývalý klášter kartuziánů v Champmol, dnes místní část města Dijonu (dílo geniálního sochaře Clause Slutera, předchůdce Michelangela), volno a noc v hotelu v Dijonu.

3. den: Ve dopoledne BEAUNE je historické město a centrum prodeje burgundského vína, hlavní turistickou atrakcí je špitál založený Nicolasem Rolinem, kancléřem burgundského vévody, s velkolepým Posledním soudem malíře Rogera van der Weyden, odpoledne AUTUM s katedrálou sv. Lazara (jedinečný soubor románského sochařství spojený se slavným mistrem Gislebertem - vrcholné dílo románské renesance 12. století) a s památkami z doby antického císařství, kdy město bylo významným centrem Římské říše. Zastávka v SAULIEU - bazilika Saint-Andoche se souborem sochařství autora, který byl konkurentem Gisleberta. Noc v hotelu.

4. den: Dopoledne burgundské město AUXERRE s nádhernou gotickou katedrálou sv. Štěpána ze 13. - 16. století, četné středověké vitraje a fresky a chrámový poklad, opatský benediktinský chrám St.-Germain s kryptou z karolínské doby (kolem roku 850), místo působení Germana z Auxerre, biskupa a významného francouzského světce, nejstarší známe fresky ve Francii. Odpoledne cisterciácké opatství PONTIGNY, mistrovské dílo rané gotiky a CHATILLON -sur-SEINE, proslulý poklad z Vixu, unikátní archeologický nález z mohyly keltské princezny s jedinečnými uměleckými díly z 5. století před n. l. (zlaté keltské šperky a bronzový antický krátér, který zdobí reliéf zobrazující řecké těžkooděnce - nádoba váží 200 kg, která mohla pojmout 1100 litrů vína a vody – nejvýznamnější umělecké dílo z antické Sparty). Podvečerní zastávka v TONNERRE, středověké městečko s nemocnicí - špitálem ze 13. století a obrovskou středověkou městskou studnou - světová rarita a v CHABLIS. Nejslavnější centrum pěstování bílého burgundského vína. Noc v hotelu v Auxerre.

5. den: V sobotu dopoledne VÉZELAY, poutní románský chrám sv. Máří Magdalény s bohatou sochařskou výzdobou (tympanon Rozeslání apoštolů s jedinečnou ikonografií, obsáhlý a ve světě unikátní soubor románských figurálních hlavic z doby kolem roku 1125 - 1130), místo údajného uložení ostatků Máří Magdalény. Odpoledne burgudské cisterciácké opatství FONTENAY, nejlépe zachovalý cisterciácký klášter z 12. století s kostelem, křížovou chodbou, kovárnou, skriptoriem, dormitářem a uniktáním systémem rozvoru vody, opatství založil v roce 1118 Bernard z Clairvaux jako dceřiný klášter Clairvaux. Pozdě odpoledne zastávka v malebném burgundském městě SEMUR-EN-AUXOIS a ochutnávka burgundských šneků, noc v hotelu v Dijonu.

6. den: V neděli cesta z Dijonu do ČR, technické zastávky cestou, příjezd do Prahy kolem 22 hodiny (dojezd závisí na provozu na dálnicích).

 

Cena 12990 Kč

 

Přihlášky a podrobnosti k ceně:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/burgundsko

 

KONTAKTY SLAN tour v pracovní dny:

telefon 312 520084

mobil 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o., cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře SLAN tour, s.r.o.: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru