zájezdy za uměním detailgotika a renesance v údolí loiry: chartres, le mans, saint-savin, poitiers, angers, fontevrault, chinon, loches, chenonceaux, amboise, chambord, germigny-des-prés, saint-benoît-sur-loire, remeš

GOTIKA A RENESANCE V ÚDOLÍ LOIRY: Chartres, Le Mans, Saint-Savin, Poitiers, Angers, Fontevrault, Chinon, Loches, Chenonceaux, Amboise, Chambord, Germigny-des-Prés, Saint-Benoît-sur-Loire, Remeš

31.08.2020 - 06.09.2020

Většina turistů oprávněně míří do povodí francouzské řeky Loiry kvůli slavným královským zámkům. Během naší exkurze se kromě nádhery renesančních zámků královského dvora podíváme také na unikátní románské a gotické památky spojené s rodem Plantagenetů.

Plantageneti odvozují svůj původ od hrabat z Anjou. Zakladatel rodu Geoffroy V. z Anjou se oženil v roce 1128 s dcerou anglického krále Jindřicha I. Matyldou Anglickou a získal tak nárok na anglický trůn. Jako anglická královská dynastie vládli v hlavní linii v letech 1154-1399. Jejich hlavní evropská doména bylo právě povodí řeky Loiry.

Vydáme se tak za uměním, které souvisí se slavnou královnou Eleonorou Akvitánskou a jejím synem Richardem Lví srdce, budeme také obdivovat dvorské umění Ludvíka I. z Anjou, objednavatele nejskvělejší tapisérii pozdního středověku věnovanou tématu Apokalypsy, a vydáme se i po stopách Leonarda da Vinci v době jeho působení ve Francii. Během cesty také navštívíme slavné katedrály jako je chrám v Chartres nebo v Le Mans.

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou PETER KOVÁČ a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petera Kováče. Zájezd připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, autor série knih Stavitelé katedrál a historička PhDr. Helena Krischke, autorka článků k dějinám Plantagenetů.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd ráno v 6.00 hodin od Hlavního nádraží v Praze (parkoviště nad stanicí metra), technické zastávky cestou do Francie, večer ubytování v hotelu v Barberey-Saint-Sulpice.

2. den: Dopoledne a kolem poledne CHARTRES zastávka s orientační prohlídkou nejslavnější z gotických katedrál Francie, která nám nabízí nejautentičtější dojem o tom, jak v době vrcholného středověku vypadala a působila francouzská gotická katedrála. Jako zázrakem se jí vyhnuly všechny pohromy a války, takže dnes můžeme plně obdivovat její vznosnou architekturu i unikátně zachovalý soubor soch a sklomaleb. Sochaře Rodina a malíře Kupku, dva zakladatele moderního umění, fascinovala tato katedrála jako výraz neobyčejného uměleckého mistrovství a technického umu. Kdysi k ní směřovaly davy věřících kvůli relikviáři obsahujícímu šat, ve kterém Panna Marie porodila Krista, moderní poutníky sem láká slavný labyrint a jeho údajně magické působení. Památka je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Pozdě odpoledne LE MANS - historické město ve Francii, Geoffrey V. z Anjou tam založil dynastii Plantagenetů a sňatkem s Matyldou Anglickou získal nárok na Normandii i na anglický trůn a roku 1133 se tam narodil budoucí anglický král Jindřich II. Katedrála Saint-Julien s románskou lodí z let 1100-1158 a mohutným gotickým vysokým chórem z let 1217-1230 je nejslavnější platagenetovskou katedrálou. Nocleh v hotelu v Tours.

3. den: Dopoledne krátká zastávka v CHAUVIGNY - středověké město s románským kostelem a několika donjony a SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE – jedná se o bývalé benediktinské opatství a jeho trojlodní románský halový kostel, který díky bohaté malířské výzdobě z doby kolem roku 1100 bývá nazýván Sixtinskou kapli románské doby. Žádná jiná památka v Evropě nedává představu o tom, jak vypadala výzdoba bohatého benediktinského chrámu. Opatství je zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Dopoledne POITIERS - biskupské a univerzitní město, které nabízí uličkami plné středověkých domů a kostelů: katedrála svatého Petra (raně gotická bazilika ze 12.-13. století s cennými vitrajemi – slavné okno s ukřižovaným Kristem věnovali společně anglický král Jindřich II. a jeho žena Eleonora Akvitánská), kostel Notre-Dame-la-Grande (jeden z prvních velkých románských kostelů ve Francii z 11.-12. století s bohatou sochařskou výzdobou v průčelí), baptistérium svatého Jana z raného středověku (nejstarší zachovaná sakrální stavba ve Francii - příklad návaznosti středověku na antiku) a další významné románské památky (kostel Saint-Porchaire a kostel St-Hilaire-le-Grand). Nocleh v hotelu v Tours.

4. den: Dopoledne ANGERS, hrad vévodů z Anjou s cyklem tapisérií s námětem Apokalypsy od dvorního malíře krále Karla V. Jeana de Bondol, jeho objednavatelem byl Ludvíka I. z Anjou, králův bratr, klíčové dílo evropského umění konce 14. století představuje největší monumentální vyprávění popisující Zjevení sv. Jana o konci světa. Dílo ovlivnilo i českou gotiku, zejména Mistra třeboňského oltáře. Katedrála Saint-Maurice d´Angers – osobité dílo platagenetovské gotiky, částečně ovlivněné katedrálou v Chartres. Odpoledne: Ženský středověký klášter FONTEVRAULT - pohřebiště Plantagenetů, nádherné gotické náhrobky tady připomínají památku Jindřicha II. Plantageneta, Eleonory Akvitánská a Richarda Lví srdce. Areál kláštera je ukázkou stavebního umění doby románské a gotické. Hrad CHINON býval sídelní rezidencí krále Jindřicha II. Plantageneta, byli v jeho zdech vězněni templáři a francouzský princ a pozdější král Karel VII. v jeho komnatách přijal v roce 1429 tehdy zcela neznámou dívku Johanka z Arku. Nocleh v hotelu v Tours.

5. den: LOCHES - malebné francouzské městečko. Zdejší hrad a později zámek měl jako svoje oblíbené místo Jindřich II. Plantagenet, Eleonora Akvitánská a Richard Lví srdce. V roce 1205 ho pro francouzské království dobyl Filip II. August. Château de Loches byl oblíbenou rezidencí krále Karla VII. a scházel se tam se svojí milenkou Agnès Sorel, která inspirovala malíře Jean Fouquet k obrazu Madony s obnaženým prsem. CHENONCEAUX nádherný zámeček postavený v renesančním stylu, oblíbené sídlo královské milenky Diany de Poitiers a královny Kateřiny Medicejské, architektonický skvost uprostřed italských zahrad, městečko AMBOISE s pevností z doby krále Karla VIII. a se zámečkem LE CLOS LUCÉ, kde žil a zemřel italský renesanční genius Leonardo da Vinci. Nocleh v hotelu v Tours.

6. den: CHAMBORD, klíčové dílo francouzské zámecké architektury z doby renesance, zámek nechal postavit král František I. na začátku 16. století uprostřed velké obory; na stavbě se projekty podílel patrně i Leonardo da Vinci, dějiště významných státních aktů, mimo jiné přijetí císaře Karla V., Moliére tam napsal komedii Měšťák šlechticem. Oratoř v GERMIGNY-DES-PRÉS – nejstarší kostel ve Francii ze začátku 9. století s unikátní karolinskou mozaikou s motivem andělů a Archy úmluvy. Klášter SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE patří mezi výjimečná opatství, protože přechovával ostatky svatého Benedikta. Tato významná stavba nedaleko řeky Loiry nabízí mimořádné ukázky románského a raně gotického sochařství. Pozdě odpoledne příjezd do REMEŠE, nocleh v hotelu v Remeši.

7. den: Cesta do Prahy se zastávkou v Německu, příjezd do Prahy kolem 22.00 hodin.

 

Cena za osobu 16990 Kč

Přihlášky a informace k službám:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/gotika-a-renesance-v-udoli-loiry

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru