zájezdy za uměním detailgotika a renesance v údolí loiry: chartres, le mans, saint-savin, poitiers, angers, fontevrault, chinon, loches, chenonceaux, amboise, chambord, germigny-des-prés, saint-benoît-sur-loire, remeš

GOTIKA A RENESANCE V ÚDOLÍ LOIRY: Chartres, Le Mans, Saint-Savin, Poitiers, Angers, Fontevrault, Chinon, Loches, Chenonceaux, Amboise, Chambord, Germigny-des-Prés, Saint-Benoît-sur-Loire, Remeš

31.08.2020 - 06.09.2020

OHLEDNĚ REALIZACE ZÁJEZDU KONTAKTUJTE CESTOVNÍ KANCELÁŘ!

Většina turistů oprávněně míří do povodí francouzské řeky Loiry kvůli slavným královským zámkům. Během naší exkurze se kromě nádhery renesančních zámků královského dvora podíváme také na unikátní románské a gotické památky spojené s rodem Plantagenetů.

Plantageneti odvozují svůj původ od hrabat z Anjou. Zakladatel rodu Geoffroy V. z Anjou se oženil v roce 1128 s dcerou anglického krále Jindřicha I. Matyldou Anglickou a získal tak nárok na anglický trůn. Jako anglická královská dynastie vládli v hlavní linii v letech 1154-1399. Jejich hlavní evropská doména bylo právě povodí řeky Loiry.

Vydáme se tak za uměním, které souvisí se slavnou královnou Eleonorou Akvitánskou a jejím synem Richardem Lví srdce, budeme také obdivovat dvorské umění Ludvíka I. z Anjou, objednavatele nejskvělejší tapisérii pozdního středověku věnovanou tématu Apokalypsy, a vydáme se i po stopách Leonarda da Vinci v době jeho působení ve Francii. Během cesty také navštívíme slavné katedrály jako je chrám v Chartres nebo v Le Mans.

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Zájezd připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, autor série knih Stavitelé katedrál a historička PhDr. Helena Krischke, autorka článků k dějinám Plantagenetů.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd ráno v 6.00 hodin od Hlavního nádraží v Praze (parkoviště nad stanicí metra), technické zastávky cestou do Francie, večer ubytování v hotelu v Barberey-Saint-Sulpice.

2. den: Dopoledne a kolem poledne CHARTRES zastávka s orientační prohlídkou nejslavnější z gotických katedrál Francie, která nám nabízí nejautentičtější dojem o tom, jak v době vrcholného středověku vypadala a působila francouzská gotická katedrála. Jako zázrakem se jí vyhnuly všechny pohromy a války, takže dnes můžeme plně obdivovat její vznosnou architekturu i unikátně zachovalý soubor soch a sklomaleb. Sochaře Rodina a malíře Kupku, dva zakladatele moderního umění, fascinovala tato katedrála jako výraz neobyčejného uměleckého mistrovství a technického umu. Kdysi k ní směřovaly davy věřících kvůli relikviáři obsahujícímu šat, ve kterém Panna Marie porodila Krista, moderní poutníky sem láká slavný labyrint a jeho údajně magické působení. Památka je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Pozdě odpoledne LE MANS - historické město ve Francii, Geoffrey V. z Anjou tam založil dynastii Plantagenetů a sňatkem s Matyldou Anglickou získal nárok na Normandii i na anglický trůn a roku 1133 se tam narodil budoucí anglický král Jindřich II. Katedrála Saint-Julien s románskou lodí z let 1100-1158 a mohutným gotickým vysokým chórem z let 1217-1230 je nejslavnější platagenetovskou katedrálou. Nocleh v hotelu v Tours.

3. den: Dopoledne krátká zastávka v CHAUVIGNY - středověké město s románským kostelem a několika donjony a SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE – jedná se o bývalé benediktinské opatství a jeho trojlodní románský halový kostel, který díky bohaté malířské výzdobě z doby kolem roku 1100 bývá nazýván Sixtinskou kapli románské doby. Žádná jiná památka v Evropě nedává představu o tom, jak vypadala výzdoba bohatého benediktinského chrámu. Opatství je zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Dopoledne POITIERS - biskupské a univerzitní město, které nabízí uličkami plné středověkých domů a kostelů: katedrála svatého Petra (raně gotická bazilika ze 12.-13. století s cennými vitrajemi – slavné okno s ukřižovaným Kristem věnovali společně anglický král Jindřich II. a jeho žena Eleonora Akvitánská), kostel Notre-Dame-la-Grande (jeden z prvních velkých románských kostelů ve Francii z 11.-12. století s bohatou sochařskou výzdobou v průčelí), baptistérium svatého Jana z raného středověku (nejstarší zachovaná sakrální stavba ve Francii - příklad návaznosti středověku na antiku) a další významné románské památky (kostel Saint-Porchaire a kostel St-Hilaire-le-Grand). Nocleh v hotelu v Tours.

4. den: Dopoledne ANGERS, hrad vévodů z Anjou s cyklem tapisérií s námětem Apokalypsy od dvorního malíře krále Karla V. Jeana de Bondol, jeho objednavatelem byl Ludvíka I. z Anjou, králův bratr, klíčové dílo evropského umění konce 14. století představuje největší monumentální vyprávění popisující Zjevení sv. Jana o konci světa. Dílo ovlivnilo i českou gotiku, zejména Mistra třeboňského oltáře. Katedrála Saint-Maurice d´Angers – osobité dílo platagenetovské gotiky, částečně ovlivněné katedrálou v Chartres. Odpoledne: Ženský středověký klášter FONTEVRAULT - pohřebiště Plantagenetů, nádherné gotické náhrobky tady připomínají památku Jindřicha II. Plantageneta, Eleonory Akvitánská a Richarda Lví srdce. Areál kláštera je ukázkou stavebního umění doby románské a gotické. Hrad CHINON býval sídelní rezidencí krále Jindřicha II. Plantageneta, byli v jeho zdech vězněni templáři a francouzský princ a pozdější král Karel VII. v jeho komnatách přijal v roce 1429 tehdy zcela neznámou dívku Johanka z Arku. Nocleh v hotelu v Tours.

5. den: LOCHES - malebné francouzské městečko. Zdejší hrad a později zámek měl jako svoje oblíbené místo Jindřich II. Plantagenet, Eleonora Akvitánská a Richard Lví srdce. V roce 1205 ho pro francouzské království dobyl Filip II. August. Château de Loches byl oblíbenou rezidencí krále Karla VII. a scházel se tam se svojí milenkou Agnès Sorel, která inspirovala malíře Jean Fouquet k obrazu Madony s obnaženým prsem. CHENONCEAUX nádherný zámeček postavený v renesančním stylu, oblíbené sídlo královské milenky Diany de Poitiers a královny Kateřiny Medicejské, architektonický skvost uprostřed italských zahrad, městečko AMBOISE s pevností z doby krále Karla VIII. a se zámečkem LE CLOS LUCÉ, kde žil a zemřel italský renesanční genius Leonardo da Vinci. Nocleh v hotelu v Tours.

6. den: CHAMBORD, klíčové dílo francouzské zámecké architektury z doby renesance, zámek nechal postavit král František I. na začátku 16. století uprostřed velké obory; na stavbě se projekty podílel patrně i Leonardo da Vinci, dějiště významných státních aktů, mimo jiné přijetí císaře Karla V., Moliére tam napsal komedii Měšťák šlechticem. Oratoř v GERMIGNY-DES-PRÉS – nejstarší kostel ve Francii ze začátku 9. století s unikátní karolinskou mozaikou s motivem andělů a Archy úmluvy. Klášter SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE patří mezi výjimečná opatství, protože přechovával ostatky svatého Benedikta. Tato významná stavba nedaleko řeky Loiry nabízí mimořádné ukázky románského a raně gotického sochařství. Pozdě odpoledne příjezd do REMEŠE, nocleh v hotelu v Remeši.

7. den: Cesta do Prahy se zastávkou v Německu, příjezd do Prahy kolem 22.00 hodin.

 

Cena za osobu 16990 Kč

Přihlášky a informace k službám:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/gotika-a-renesance-v-udoli-loiry

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o., cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný, pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru