zájezdy za uměním detailitalské renesanční dvory a jejich umění (poznávací zájezd)

ITALSKÉ RENESANČNÍ DVORY A JEJICH UMĚNÍ (POZNÁVACÍ ZÁJEZD)

19.04.2023 - 23.04.2023

VYPRODÁNO!

19.04.2023 - 23.04.2023

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou PETER KOVÁČ a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petra Kováče. Zájezd připravil historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance.

Švýcarský historik Jacob Burckhardt vydal kdysi knihu Kultura renesance v Itálii, která v roce 2013 vyšla v českém překladu. Vedle medicejského Toskánska a papežského Říma v ní autor věnoval značnou pozornost vévodským renesančním dvorům severní a střední Itálie. Při této exkurzi se vydáme po stopách jeho slavné knihy. Pro vévodská města Mantovu, Urbino, Veronu, Parmu, Riminni a Ferraru pracovali slavní umělci jako byli malíři Andrea Mantegna, Pisanello a Piero della Francesca, mladý Rafael Santi, architekti Leon Battista Alberti nebo Donato Bramante. Vše co vytvořili náleží k nejvýznamnější odkazu italské renesance. Na ně pak navazoval malíř Antonio da Correggio, autor odvážných maleb k kupolích v Parmě, a také Giulio Romano, který v Mantově postavil nejpůsobivější palác evropského manýrismu. Kultura těchto dvorů byla příkladem pro celou kulturní Evropu. Pozornost budeme věnovat i tzv. románské renesanci - slavnému románsko-gotickému sochařskému cyklu ročních období ve Ferrarře a dílu Benedetta Antelamiho, největšího italského umělce přelomu 12. a 13. století.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Praha - Ferrara

Odjezd z Prahy v 6.00 hodin, možný nástup i v dalších místech po trase v ČR. Technické zastávky během cesty. Později odpoledne příjezd do Ferrary a ubytování v hotelu v centru města Ferrary nedaleko vévodského hradu.

2. den: Mantova a Verona

MANTOVA - Palazzo Ducale vévodské rodiny Gonzagů, jedno z nejhonosnějších šlechtických sídel Evropy s freskami malíře Andrea Mantegni a Pisanella; proslulé stavby Leona Battista Albertiho, nejvýznamnějšího architekta a projektanta 15. století: San Andrea (začato 1472) a San Sebastiano (1460-70); Palazzo del Te (1525-35), unikátní stavba evropského manýrismu s freskami malíře Guilia Romana. VERONA - památky z doby Římské říše, antický amfiteátr a městské brány, které ovlivňovaly styl italské renesanční architektury; hrad šlechtické rodiny Scaligerů s gotickým mostem ze 14. století; románský kostel a klášter Zeno Maggiore s bronzovými vraty ze 12. století a s oltářem, který namaloval renesanční mistr Andrea Mantegna, ; hrobky rodiny della Scala (Scaligerů) - unikátní jezdecké sochy ze 14. století, dům rodiny Kapuletů, kde se scházela Julie a Romeo. Noc v hotelu v centru Ferrary.

3. den: Rimini a Urbino

Dopoledne RIMINI - přístavní antické město známé z filmových děl režiséra Federico Fellini, starořímské památky a nejslavnější architektonické dílo: Tempio Malatestiano, františkánský kostel, přestavěný v polovině 15. století předním florentským architektem Leonem B. Albertim, který objekt přeměnil v jeden z význačných renesančních památníků v Itálie; stavbu si objednal Sigismondo Malatesta, údajně jeden z nejzhýralejších a nejkrutějších mužů své doby; bohatá sochařská výzdoba od Agostina di Duccio a freska od Piera della Francesca, která zachycují Malatestu klečícího před sv. Zikmundem, který má podobu Zikmunda Lucemburského, syna Karla IV., noc v Rimini. Odpoledne URBINO – díky Castiglionově renesanční knize Dvořan se Urbino pro celou Evropu stalo vzorem dvorské společnosti s její etikou, chováním, profilem. Zde se narodili takové osobnosti jako Raffael Santi (dodnes existuje jeho rodný dům) a architekt Bramante. Dvůr sem přitahoval mezinárodní společenství umělců, z Nizozemí, Španělska, Milána, Florencie, Dalmácie. Hlavním bodem programu bude Vévodský palác (Palazzo Ducale), který stavěl Federico II. da Montefeltro ve druhé polovině 15. století. Jeho architektura ovlivnila i renesanci ve střední Evropě. Sídlí v něm Galleria Nazionale delle Marche, jedna z významných sbírek renesančních obrazů (Piero della Francesca a jeho slavný obraz Bičování Krista). Noc v hotelu v centru Ferrary.

4. den: Ferrara a Parma

Dopoledne město FERRARA s prohlídkou těchto památek: hrad rodiny d"Este, katedrála s muzeem (středověký Poslední soud a vyobrazení polních prací, obraz sv. Jiří od malíře Cosmé Tury), Palazzo Schifanoia s freskami s alchymistickou tématikou, palác milánského vévody Ludovika il Mora a nejúžasnější měšťanský dům 15. století Palazzo dei Diamanti a nová urbanistická renesanční čtvrť – unikátní dílo z dějin architektury. Odpoledne PARMA sídlo rodu Farnese, vlivné rodina během italské renesance, která vládla v Parmském vévodství, Vévodský palác (Palazzo ducale) z 2. poloviny 16. století s francouzským parkem, románská katedrála a baptisterium umělce Benedetta Antelamiho – mimořádné architektonické a sochařské dílo tzv. románské renesance, kostel sv. Jana Evangelisty s Correggiovými freskami a renesanční kostel S. Maria della Steccata. Noc v hotelu v centru Ferrary.

5. den: Ferrara – Altenmarkt - Praha

Po snídani odjezd zpět do ČR. Zastávka v Altenmarktu im Pongau a prohlídka slavné Madony krásného stylu, nejstarší doložitelné dílo českého krásného stylu. Příjezd do Prahy kolem 23.00 hodin.

DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA: Jacob Burckhardt, Kultura renesance v Itálii, český překlad Praha 2013 (kniha je stále v prodeji!)

Cena za osobu 14990 Kč

Podrobnosti k ceně a přihláška:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/italske-renesancni-dvory-a-jejich-umeni

KONTAKTY SLAN tour:

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru