zájezdy za uměním detailkatedrály a kláštery jižní anglie: salisbury, wells, glastonbury, exeter, bath, bristol, glouchester, avebury, winchester a hrad dover

KATEDRÁLY A KLÁŠTERY JIŽNÍ ANGLIE: Salisbury, Wells, Glastonbury, Exeter, Bath, Bristol, Glouchester, Avebury, Winchester a hrad Dover

02.07.2019 - 08.07.2019

VYPRODÁNO! REGISTRUJEME POUZE NÁHRADNÍKY

Autobusový zájezd bez nočních přejezdů

 

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s Klubem přátel Stavitelů katedrál a agenturou ARS AURO PRIOR Petra Kováče. Průvodcem zájezdu bude historik umění PhDr. Peter Kováč, autor série knih o katedrální gotice a počátcích renesančního umění v západní Evropě. K zájezdu doporučujeme přečtení knihy Petra Kováče Katedrála v Chartres (2015), kde je velká kapitola o katedrále ve Wellsu.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd autokarem, ubytování a nocleh v hotelu v Belgii.

2. den: Trajekt do Doveru, přejezd do SALISBURY, město v anglickém hrabství Wiltshire, místo osídlené již v pravěku a obývané antickými Římany. Zdejší katedrála ze 13. století je považovaná za zázrak rané a vrcholné gotiky v Anglii. Věž katedrály, vysoká 123 m, je jednou z nejvyšších ve Velké Británii. Ve sbírkách katedrální knihovny je uschována listina Magna Charta, nejvýznamnější dokument středověké Anglie. Ubytování a noc v hotelu.

3. den: Dopoledne WELLS. Malé město v hrabství Somerset, jehož jméno je odvozeno ze tří zřídel zasvěcených svatému Ondřeji. Ve středověku byly pramenům přisuzovány léčivé vlastnosti. Důkladná prohlídka gotické katedrály, která byla postavena v letech 1175 – 1490. Wellská katedrála má řadu pozoruhodností, v interiéru se nachází arkáda, jejíž lomený oblouk míří špičkou k podlaze („gotika postavená na hlavu“), fasáda je zdobena stovkami soch, stavba má jednu z největších kolekci středověkého malovaného skla, tzv. vitrají. Jde o jedinečné dílo, které v mnoha ohledech nemá v gotickém umění Evropy obdobu a zřejmě ovlivnilo Petra Parléře při stavbě katedrály sv. Víta v Praze. Odpoledne benediktinské opatství GLASTONBURY (Glastonbury Abbey), imponující torzo středověké stavby. Glastonbury je spojeno s legendami o králi Artušovi a rytířích svatého Grálu, protože toto místo bývá spojováno s bájným Avalonem. Katedrála v EXETERU v hrabství Devon na jihozápadě Anglie – původně normanská stavby byla ve 13. století přestavěna v tzv. dekorativním stylu (Decorated Gothic). Noc v hotelu

4. den: Dopoledne BATH - město bylo už za starých Římanů vybudováno kolem přírodních horkých pramenů. Od alžbětinské do georgiánské doby to bylo výletní místo pro bohaté, pro které tady vznikla řada architektonicky zajímavých staveb. Bath je po Londýně nejnavštěvovanějším městem Velké Británie. Odpoledne BRISTOL – prohlídka katedrály, která je halovou stavbou, kdy boční lodě jsou stejně vysoké jako hlavní loď a chór. Jde o hlavní příklad tohoto typu  kostela v Anglii. Zastávka u Clifton Suspension Bridge – unikátní visutý most. Nocleh v hotelu.

5. den: Dopoledne GLOUCHESTER - prohlídka katedrály (mimořádné dílo anglické pozdní gotiky tzv. perpendicularního styly). Zastávka v AVEBURY – unikátní megalitická památka pozdního pravěku zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Odpoledne WINCHESTER, který je centrem hrabství Hampshire a ve středověku to bylo jedno z nejvýznamnějších měst jižní Anglie. Tomuto postavení také odpovídá velkolepá katedrála s nejdelší hlavní chrámovou lodí mezi gotickými katedrálami v Evropě. Noc v hotelu.

6. den: DOVER – návštěva normanského hradu Viléma Dobyvatele a anglických králů. Odpoledne trajekt do Evropy. Nocleh v hotelu v Německu.

7. den: Cesta do Prahy, zastávka v Německu (atraktivní výstava nebo významný památkový objekt), příjezd do Prahy kolem 23.00 hodiny.

 

Cena 17 990 Kč

 

Podrobnější informace k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/katedraly-jizni-anglie

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o.

cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru