zájezdy za uměním detailkaterála v chartres - zájezd za poznáním tajemství a mysteria francouzské gotiky

KATERÁLA V CHARTRES - ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM TAJEMSTVÍ A MYSTERIA FRANCOUZSKÉ GOTIKY

02.06.2018 - 07.06.2018

VYPRODÁNO! REGISTRUJEME NÁHRADNÍKY.

Autokarový zájezd bez nočních přejezdů!

Katedrála v Chartres nám nabízí nejautentičtější dojem o tom, jak v době vrcholného středověku vypadala a působila francouzská gotická katedrála. Jako zázrakem se jí vyhnuly všechny pohromy a války, takže dnes můžeme plně obdivovat její vznosnou architekturu i unikátně zachovalý soubor soch a sklomaleb. Sochaře Rodina a malíře Kupku, zakladatele moderního umění, fascinovala chartreská katedrála jako výraz neobyčejného uměleckého mistrovství a technického umu. kdysi k ní směřovaly davy věřících kvůli relikviáři obsahujícímu šat, ve kterém Panna Marie porodila Krista, moderní poutníky sem láká slavný labyrint a jeho údajně magické působení.

Co je pravdy na mystickém významu Chartres? Zveme na zájezdu všechny čtenáře knih Mysterium katedrály v Chartres od Louise Charpentiera a Tajemství katedrál od Fulcanelliho.

Zájezd bude současně věnován umění francouzské aristokracie a jejích reprezentativním sídlům a také vlivu Chartres na francouzskou gotiku. Zájezd připravil PhDr. Peter Kováč, autor obsáhlé knihy Katedrála v Chartres a znalec francouzské gotiky. Součástí zájezdu bude i křest nové knihy Petra Kováče o katedrále v Remeši.

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tours ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Zájezd provádí historik umění Peter Kováč, autor knihy o katedrále v Chartres a chystané publikace o katedrále v Remeši.

 

Doporučená kniha Petra Kováče  k zájezdu:

http://www.stavitele-katedral.cz/katedrala-v-chartres-francouzske-umeni-rane-a-vrcholne-gotiky-edice-stavitele-katedral-1/

Knihu dostanou jako bonus všichni účastníci zájezdu!

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd v 6.00 hodin od HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V PRAZE (parkoviště nad stanicí metra), technické zastávky cestou, v podvečer ubytování a noc v hotelu Remeši.

2. den: Dopoledne dvouhodinová detailní prohlídka katedrály v REMEŠI a křest knihy Petra Kováče Katedrála v Remeši. Katedrála sloužila ke korunování francouzských panovníků a jde o jednu z nejvýznamnějších památek vrcholné gotiky, která dokonce ovlivnila umění i v české zemích. Fascinující je umělecká výzdoba stavby, od impozantního souboru gotických soch, až po moderní okna malíře Chagalla. Odpoledne ÉTAMPES, prohlídka kolegiátního kostela Panny Marie s úchvatným raně gotickým portálem (zřejmě prvním svého druhu), který je dílem sochařů, jenž působili také v klášterním kostele v Saint-Denis v Paříži a na portálech západního průčelí katedrály v Chartres, návštěva impozantního torza královského hradu z 12. století (celý hrad je znám z Přebohatých hodinek vévody z Berry). Pozdě odpoledne DOURDAN - gotický hrad z 13. století (známý z Přebohatých hodinek vévody z Berry) nechal postavit slavný král Filip II. August a k jeho majitelům patřili mj. Blanka Kastilská a Jan z Berry. Ubytování v hotelu v centru Chartres.

3. den: Celodenní návštěva jedné z nejslavnějších a nejmystičtější gotických katedrál Francie - katedrála v CHARTRES - prohlídka původní sochařské i malířské výzdobou; během dne budou dva podrobné výklady Petra Kováče, autora knihy o Chartres, soustředěné k architektuře exteriéru i interiéru katedrály, k symbolice její malířské (vitraje) a sochařské výzdoby a slavnému labyrintu, k tomu navíc prohlídka dalších významných středověkých památek městečka, městských chrámů a klášterních opatství z doby románské a gotické. Noc v hotelu v centru Chartres.

4. den: Dopoledne LE MANS - středověká katedrála Saint-Julien s mohutným gotickým vysokým chórem ze 13. století, stavba vybudovaná pod vlivem katedrály v Bourges, z vnitřního vybavení jsou dochované četné gotické sklomalby a ukázky gotického sochařství, které je podobné príáci sochařů v Chartres. Odpoledne VENDÔME - opatský kostel La Trinité, vrcholné evropské dílo tzv. gotické renesance, autorem imponující fasády byl stavitel hlavní věže v Chartres, zastávka u torza hradu Château de Vendôme. Noc v hotelu v centru Chartres.

5. den: Dopoledne GIVERNY - zahrada a ateliér impresionistického malíře Claude Moneta. Monet působil v Giverny od roku 1883 a vybudoval tam unikátní zahradu, svůj největší živý obraz; místo bylo prohlášeno za francouzskou národní památku; Giverny se díky Monetovi stalo centrem malířské kolonie, působil tam a žil i český malíř Václav Radimský. Moneta si připomeneme jako malíře fascinovaného francouzskými gotickými katedrálami. Odpoledne hrad GAILLARD v obci Les Andelys, který byl neslavnější stavbou anglického krále Richarda Lví srdce ve Francii a byl nejslavnější hrad vrcholného středověku. Jeho dokonalá fortifikace, považovaná za nedobytnou, byla postavena za pouhé dva roky. BEAUVAIS - katedrála sv. Petra představuje impozantní torzo zamýšlené katedrály, která měla být největší v gotickém světě, ale v roce 1284 se zhroutila - tato událost bývá často označována za andělský pád francouzské gotiky. Opravený chór katedrály je ukázkovým příkladem konstrukční dovednosti stavitelů katedrál. Noc v hotelu v Remeši.

6. den: Po snídaní odjezd z hotelu a cesta do Prahy, cestou technické zastávky na dálnici a krátká zastávka v Německu.

 

Cena zájezdu 13 990 Kč (doprava, 5x nocleh v tříhvězdičkovém hotelu v centru Remeše a Chartres, 5x snídani, místní městské poplatky, osobní audio systém služby průvodce CK).

 

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/chartres-a-francouzska-gotika

 

KONTAKTY SLAN tour v pracovní dny:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o.

cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru