ikonografie detailkomika ve středověkém výtvarném umění: vévodovi pejsci

KOMIKA VE STŘEDOVĚKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ: VÉVODOVI PEJSCI

Komika ve středověku je tématem, jemuž je v posledních letech věnována zvýšena pozornost. Její hranice je však velice křehká. To, co nám, lidem 21. století připadá jako vtipné a směšné, mělo ve středověku většinou zcela jiný, často dokonce vážný význam. A proto se medievisté ke komickým výjevům, zejména pak k těm v rukopisech stavějí různě. Pro některé je to pokus o vyjádření smyslu textu jiným způsobem. Jiní zase vnímají rozvernou výzdobu bordur manuskriptů jako dílka odvádějící pozornost od hlavního textu, jejichž autoři se inspirovali světskými radostmi, středověkým folklorem nebo dokonce ozvuky antického pohanství.

Intepretace středověkých výtvorů není možná bez práce s dochovanými písemnými prameny, které nám alespoň částečně napomáhají pochopit umělecky ztvárněné scény, které vyvolávají na našich tvářích úsměv. Rozumíme jim však správně? Ukážeme si to v rámci tohoto seriálu na vybraných příkladech.

Vévodovi pejsci

(Přebohaté hodinky vévody z Berry, Paříž a Bourges, 1410–1416, 1485–1489, Musée Condé, Chantilly, Ms. 65, fol. 1v )

Mezi nejvýznamnější bibliofily a mecenáše knižního malířství přelomu 14. a 15. století patřil významný politik a diplomat Jan, vévoda z Berry (1340–1416), bratr francouzského krále Karla V. Moudrého. Vévodova soukromá knihovna sice nemohla počtem svých svazků konkurovat knihovně francouzského krále, nacházely se v ní však skutečné skvosty, které se svou výzdobou řadí mezi nejkrásnější středověké rukopisy vůbec. Jedním z nich jsou Přebohaté hodinky vévody z Berry (francouzsky Très Riches Heures du Duc de Berry). Modlitební knížky typu hodinek (obsahovaly modlitby pro každou liturgickou hodinu dne) byly nejen výrazem osobní zbožnosti, ale plnily rovněž reprezentativní funkci.

Přebohaté hodinky vévody z Berry čítají dvě stě šest pergamenových listů o rozměrech 29,4 x 21 cm. Práce na manuskriptu byly zahájeny asi roku 1410, poslední miniatury byly dokončeny až v letech 1485–1489.

Máme štěstí, že známe jména hlavních tvůrců rukopisu: byli jimi proslulí bratři z Limburka (Paul, Herman a Johan) a Jean Colombe. V roce 1410 pověřil vévoda bratry úkolem vytvořit knihu hodinek, která by překonala vše, co doposud vzniklo. A tak začali pracovat na Přebohatých hodinkách. V roce 1415 ale náhle zemřel Johan van Limburg, Paul a Herman pracovali dál, až do vévodovy smrti o rok později. Ve stejném roce jako on ale zemřeli také Paul a Herman. Podařilo se jim zhotovit asi třetinu předpokládaných miniatur, rukopis zůstal nedokončen. Na první pohled je zřejmé, že řadu miniatur namaloval a rukopis dokončil někdo jiný. Při pátrání po dalším malíři byl nalezen k roku 1485 údaj o Jeanu Colombe, který po roce 1480 vedl v Bourges jednu z nejvýznamnějších malířských dílen v zemi.

Nejproslulejší miniatury objevíme na začátku rukopisu. Jedná se o iluminace dvanácti měsíců kalendáře, z nichž každá je v horní části zakončena dvěma oblouky. V menším je zobrazen sluneční vůz, ve větším pak vidíme jednotlivá znamení zvěrokruhu.

Zaměříme se na vyobrazení měsíce ledna, jemuž je věnována největší miniatura. Na miniatuře je zobrazena novoroční slavnost na dvoře vévody z Berry, kterého vidíme sedět před krbem u stolu. Je zobrazen jako starší, bezvousý muž s kožešinovou čapkou na hlavě. Kolem něj jsou vyobrazeni jeho dvořané, mezi nimiž nalezneme mimo jiné i slavné bratry z Limburka. Ti jsou také autory této jedinečné miniatury. Krb je zakryt proutěným krytem, který měl chránit hosty před žárem. Na baldachýnu nad krbem z červeného hedvábí jsou dobře viditelné vévodovy osobní symboly: zlaté lilie na modrém pozadí, medvěd a zraněná labuť. Na stole je zobrazeno vybrané nádobí, podobné „kousky" se nám dochovaly až do současnosti. Vlevo pak je částečně vidět stůl, na němž bylo vystaveno další luxusní nádobí, které se většinou ani nepoužívalo, ale majitel tím chtěl navenek demonstrovat své bohatství. V pozadí je vypodobněna tapiserie zachycující scénu z trojské války.

Důležité místo na vévodově dvoře hráli i jeho psi, přesněji pejsci „zvláštní trpasličí rasy“, a právě u nich se zastavíme. Podíváme-li se pořádně na bohatou hodovní tabuli, všimneme si vpravo dvou malých pejsánků, kteří na ní stojí. Jeden z nich se naklání k míse, na níž ho něco „zaujalo“. Působí to velice komicky. Udělali si snad bratři z Limburka legraci a rozhodli se vévodovy miláčky na lednovou miniaturu „propašovat“? Nebo bylo běžné, že se pejsci mohli po stolech volně procházet? Nikdo proti tomu nic nenamítal?

To, co vidíme, není „vtípek“ proslulých iluminátorů, ale zachycení reality. Vévodovi pejsánci se opravdu mohli procházet po stolech a kličkovat mezi jednotlivými mísami a ukusovat z předložených jídel. A běda, kdyby je chtěl někdo odehnat.

Tito pejsci, jejichž některá jména i známe, hráli ve vévodově životě významnou roli, o čemž mimo jiné svědčí i dochované účty, dopisy nebo některé literární skladby. Jednou se stalo, že někdo ukradl vévodova nejoblíbenějšího pejska jménem Princ. Vše ale nakonec dobře dopadlo a odcizený pejsánek byl navrácen majiteli, který se zachránci bohatě odměnil. Známý je i jiný příběh, kdy jeden z pejsků spadl nedopatřením do záchodu a rovněž byl zachráněn. I v tomto případě byl jeho zachránce štědře obdarován.

Marek Zágora

 

Předchozí díly seriálu:

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-rytir-bojujici-se-snekem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-divy-muz-zapasici-s-ceskym-heraldickym-lvem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zvedavci-z-kostela-sv-fides-v-conques/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zajic-slechticem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-prisera-s-vejirovityma-usima/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-akvamanile-s-nametem-aristotela-a-phyllis/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zapas-psa-s-kockou-ze-svatovitske-katedraly/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-hrad-lasky-%E2%80%93-psi-proti-zajicum/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-pohreb-lisaka-renarta/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-tanec-blaznu/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-naha-zena-letici-na-falickem-zvireti/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-muz-s-nahym-zadkem-na-vezi-radnice/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-carodejinice-na-kosteti/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-ze-by-to-byl-tygr/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-iluminator-a-nezbedna-mys/

http://stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-ovineni-opicaci/

http://stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-strom-plodnosti/

http://stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-bal-svetlusek/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-%E2%80%9Enecekani-zvedavci%E2%80%9C/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-husy-jako-strazci-hradu/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-lovec-na-strome/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru