zájezdy za uměním detaillondýn - metropole umění (letecký zájezd)

LONDÝN - METROPOLE UMĚNÍ (letecký zájezd)

05.10.2018 - 08.10.2018

VYPRODÁNO! REGISTRUJEME POUZE NÁHRADNÍKY

Letecký zájezd do Londýna je zaměřen na podrobné seznámení s poklady Národní galerie a Britského muzea, které vedle Metropolitního muzea v New Yorku a pařížského Louvre náleží k nejslavnějším muzeím výtvarného umění na světě. Program bude koncipován tak, aby se každý den spojila komentovaná návštěva muzeí s aktuálními výstavami a s prohlídkou vlastního města, jeho historických staveb i nové moderní architektury.

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance.

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

 

1. den: GALERIE COURTAULDOVA INSTITUTU: KOLEKCE FRANCOUZSKÝCH IMPRESIONISTŮ

Ráno odlet z Prahy do Londýna. Přílet do Londýna v dopoledních hodinách. Po příletu následuje transfer do hotelu a uložení kufrů do hotelové úschovny. Poté odjezd do slavné Galerie Courtauldova institutu a prohlídka vybrané sbírky evropské malby 15. - 20. století: Botticelli, Bellini, Rubens, Tiepollo, slavná kolekce francouzských impresionistů, postimpresionistů a Pařížské školy (Manetův Bar ve Folies - Bergere, Monet, van Gogh Autoportrét se zavázaným uchem, Modigliani, Renoire, Cézanne, Gauguin, Degas). Pozdě odpoledne návrat do hotelu Hilton v londýnské čtvrti Kensington, nocleh.

2. den: NÁRODNÍ GALERIE: POKLADY EVROPSKÉHO UMĚNÍ 15. - 18. STOLETÍ

Po snídani dopoledne a odpoledne Národní Galerie: komentovaná prohlídka mistrů umění 15.-18. století bude kurzem dějin evropského malířství doby gotiky, renesance a baroka. Především se naše pozornost bude soustředit na tato mistrovská díla: Wiltonský diptych (gotika), Masaccio a Masolino (Madona), Ucello (Bitva u San Romano), Botticelli (Venuše a Mars), Piero della Francesca (Křest Krista a Narození Krista), Leonardo da Vinci (Madona ve skalách a kresba ke sv. Anně), Michelangelo (Kladení do hrobu), Rafael (portrét Julia II.), Tizian (Bakchus a Adriana), Rembrandt (Koupající se žena, portréty), van Dyck (Karel I. na koni), Dürer (portrét otce), Jan van Eyck (Sňatek Arnolfinů), Bosch (Korunování trním), Brueghel (Klanění králů), Caravaggio (Večeře v Emauzích), Velázquez (Venuše), Watteau (Stupnice lásky). Návštěva výstavy Mantegna a Bellini v londýnské Národní galerii - bilance díla dvou velikánů italské renesance. Pozdě odpoledne památky Londýna v okolí Národní galerie. V podvečer návrat do hotelu Hilton.

3. den: BRITSKÉ MUZEUM: NEJSLAVNĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÁ A SOCHAŘSKÁ DÍLA STAROVĚKU A RANÉHO STŘEDOVĚKU

Po snídani dopoledne Britské muzeum - komentovaná prohlídka největší kolekce starověkého umění v Evropě: umění starověkého Egypta, tvorba Sumerů, Babyloňanů, Peršanů a Asyřanů (slavné reliéfy zobrazující zápasy králů se lvy z asyrských paláců), Elginovy mramory - sochy a reliéfy z athénského Parthenónu a Erechtheionu (nejzachovalejší a nejcennější ukázka klasického řeckého sochařství z 5. století před n. l.), helénistické antické sochařství, poklad ze Sutton Hoo z doby stěhování národů, Lewisova souprava raně středověkých šachových figurek z mrožího klu a kosti z 12. století, Rosettská deska - několikajazyčná nápisová deska, která posloužila k rozluštění egyptských hieroglyfů, kolosální socha egyptského faraóna Amenhotepa III a Ramesse II., Mausoleum z Halikarnassu- stavba považovaná za div starověkého světa, sochy z chrámu bohyně Artemis v Efesu. Odpoledne památky Londýna, v podvečer návrat do hotelu Hilton.

4. den: TATE BRITAIN GALLERY: DÍLA ZAKLADATELŮ A KLASIKŮ ANGLICKÉHO UMĚNÍ A UMĚNÍ 19. STOLETÍ

Po snídani dopoledne komentovaná prohlídka Tate Britain s kolekcí britského umění: pozornost při výkladu bude soustředěna na malířské dílo Turnera a Constabla - předchůdce impresionistů a Prerafaelity - slavné bratrstvo anglických malířů, ale i kritiků a básníků, působících v polovině 19. století. Odpoledne transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Z historického odkazu Londýna budou na programu tyto stavby a památky:

Katedrála sv. Pavla architekta Ch. Wrena, proslulá stavba barokního klasicismu ze 17. a 18. století, jedna z největších katedrál na světě; Westminster Abbey nejslavnější gotická stavba Londýna, místo korunovací a pohřbů anglických králů, nejstarší anglické deskové obrazy, portrét Richarda II. (možná dílo českého gotického malíře), kapitulní síň z 13. století, pozdněgotická kaple P. Marie; House of Parlament slavná neogotická stavba z 19. století, dílo architekta Ch. Barryho,  prohlídka exteriéru, Rodinovo sousoší Měšťané z Calais; kostel sv. Martin - in - Fiels zvláštní londýnské klasicizující baroko architekta J. Gibbse; stavba se stala v Americe vzorem pro koloniální styl, interiér s královskou lóží; Temple Church - chrám založený templářským řádem v době vrcholného středověku, unikátní plastiky templářských rytířů.

 

Cena: 18 990 Kč

 

Podrobnosti a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/londyn---metropole-umeni-letecky

 

KONTAKTY SLAN tour v pracovní dny:

telefon 312 520084, mobil 604 255018, info@slantour.cz, skype: slantour-centrala

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o., cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře SLAN tour, s.r.o.: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru