zájezdy za uměním detaillondýnské výstavy a muzea: raffael a umění vrcholné renesance, středověký světec tomáš becket a svět moderní civilizace očima malíře turnera, rodin – sochařské dílo

LONDÝNSKÉ VÝSTAVY A MUZEA: Raffael a umění vrcholné renesance, středověký světec Tomáš Becket a Svět moderní civilizace očima malíře Turnera, Rodin – sochařské dílo

14.01.2021 - 17.01.2021

K 500. výročí smrti malíře Raffaela připravila londýnská Národní galerie velkou výstavu umělcovy celoživotní tvorby, která ho poprvé představí jako malíře, kreslíře, architekta a designera. Na výstavě se podílí nejslavnější instituce jako je pařížský Louvre, Vatikánská muzea, Uffizi, Národní galerie ve Washingtonu a madridské Prado.

Malíř Raffael Santi patří k hlavním představitelům vrcholné renesance, který spojil dva protiklady: sošný styl sochaře Michelangela a poetický pohled na svět malíře Leonarda da Vinci. O Raffaelovi víme, že žil v Římě v družném vztahu s nejvyššími církevními hodnostáři, dokonce si měl brát za manželku neteř jednoho z kardinálů. Nejeden šlechtic, vévoda i král poníženě škemrali o jeho díla. Předčasná smrt Raffaela byla pro Řím šokem. Umělec za sebou zanechal obrovské umělecké dědictví, které bude v Londýně reprezentativně představeno v celé tvůrčí šíři.

Součástí programu budou i další atraktivní expozice: výstava o anglické středověké civilizaci k 850. výročí od zavraždění slavného arcibiskupa Tomáše Becketa v Britském muzeu a výstava Svět moderní techniky očima  malíře Turnera v Tate Britain, která představí nejslavnější Turnerovy obrazy, které v době romantismu předznamenaly vznik impresionismu.

Letecký zájezd do Londýna je současně zaměřen na podrobné seznámení s poklady Národní galerie a Britského muzea, které vedle Metropolitního muzea v New Yorku a pařížského Louvre náleží k nejslavnějším muzeím výtvarného umění na světě. Program bude koncipován tak, aby se každý den spojila komentovaná návštěva muzeí s aktuálními výstavami a s prohlídkou vlastního města, jeho historických staveb i nové moderní architektury.

Letecký zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění Peter Kováč.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Ráno odlet z Prahy do Londýna. Po příletu ubytování v hotelu a prohlídka centra Londýna a jeho památek. Pozdě odpoledne návrat do hotelu (Hotel Hilton v londýnské čtvrti Kensington), nocleh.

2. den: NÁRODNÍ GALERIE: POKLADY EVROPSKÉHO UMĚNÍ 15. - 18. STOLETÍ + VÝSTAVA RAFAEL

Po anglické snídani dopoledne a odpoledne NÁRODNÍ GALERIE: komentovaná prohlídka mistrů umění 15.-18. století bude kurzem dějin evropského malířství doby gotiky, renesance a baroka. Především se naše pozornost bude soustředit na tato mistrovská díla: Wiltonský diptych (gotika), Masaccio a Masolino (Madona), Ucello (Bitva u San Romano), Botticelli (Venuše a Mars), Piero della Francesca (Křest Krista a Narození Krista), Leonardo da Vinci (Madona ve skalách a kresba ke sv. Anně), Michelangelo (Kladení do hrobu), Rafael (portrét Julia II.), Tizian (Bakchus a Adriana), Rembrandt (Koupající se žena, portréty), van Dyck (Karel I. na koni), Dürer (portrét otce), Jan van Eyck (Sňatek Arnolfinů), Bosch (Korunování trním), Brueghel (Klanění králů), Caravaggio (Večeře v Emauzích), Velázquez (Venuše), Watteau (Stupnice lásky).vštěva výstavy RAFFAEL SANTI v londýnské Národní galerii - bilance díla velikána italské renesance. Pozdě odpoledne památky Londýna v okolí Národní galerie, zejména Westminsterské opatství a jeho umělecké poklady. Nocleh v hotelu.

3. den: BRITSKÉ MUZEUM: ARCHEOLOGICKÉ POKLADY STAROVĚKU A RANÉHO STŘEDOVĚKU A UMĚLECKOHISTORICKÁ VÝSTAVA 850. VÝROČÍ SMRTI ARCIBISKUPA TOMÁŠE BECKETA

Po anglické snídani dopoledne BRITSKÉ MUZEUM - komentovaná prohlídka největší kolekce starověkého umění v Evropě: umění starověkého Egypta, tvorba Sumerů, Babyloňanů, Peršanů a Asyřanů (slavné reliéfy zobrazující zápasy králů se lvy z asyrských paláců), Elginovy mramory - sochy a reliéfy z athénského Parthenónu a Erechtheionu (nejzachovalejší a nejcennější ukázka klasického řeckého sochařství z 5. století před n. l.), helénistické antické sochařství, poklad ze Sutton Hoo z doby stěhování národů, Lewisova souprava raně středověkých šachových figurek z mrožího klu a kosti z 12. století, Rosettská deska - několikajazyčná nápisová deska, která posloužila k rozluštění egyptských hieroglyfů, kolosální socha egyptského faraóna Amenhotepa III a Ramesse II., Mausoleum z Halikarnassu- stavba považovaná za div starověkého světa, sochy z chrámu bohyně Artemis v Efesu. Odpoledne VÝSTAVA VĚNOVANÁ 850. VÝROČÍ SMRTI ARCIBISKUPA TOMÁŠE BECKETA s přehlídkou anglického umění doby románské, památky Londýna v okolí Britského muzea. Nocleh v hotelu.

4. den: TATE BRITAIN A VÝSTAVA VĚNOVANÁ TURNEROVI

Po anglické snídani návštěva výstavy věnované nejslavnějším obrazům Turnera s motivy moderní techniky a rodící se moderní civilizace v Tate Britain. JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER (1775 - 1851) velký předchůdce impresionismu. Jeho nejodváženější obrazy (jako je Déšť, pára a rychlost), které předznamenaly francouzský impresionismus, a téměř působí jako abstrakce, budou shromážděny na této výstavě. Jde o malby, které obdivoval i Monet, když společně s Pisarrem pobýval za francouzsko-pruské války v Londýně. Cenil si Turnerova zájmu o světlo, impresivní pocit z krajiny, barvy i volnou techniku olejomalby, která vyvolávala dojem lehkosti, jakou má akvarel. Pro zájemce individuálně možnost návštěvy VÝSTAVY VĚNOVANÉ SOCHAŘI RODINOVI v Tate Modern. Volno v centru města, pozdě odpoledne odjezd z hotelu na letiště a večer odlet zpět do Prahy.

 

Cena 17990 Kč

 

Přihlášky a informace k službám:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/londynske-vystavy-a-galerie

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru