zájezdy za uměním detailmorava: umění a archeologie (lovci mamutů, keltové, germáni, slované a jejich říše velká morava)

MORAVA: UMĚNÍ A ARCHEOLOGIE (Lovci mamutů, Keltové, Germáni, Slované a jejich říše Velká Morava)

13.09.2019 - 15.09.2019

VYPRODÁNO! REGISTRUJEME NÁHRADNÍKY

Speciální zájezd věnovaný tomuto tématu připravila historička umění a kulturní antropoložka PhDr. Barbora Půtová, působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a historik umění PhDr. Peter Kováč. Oba budou průvodci na tomto zájezdu. Během exkurze navštívíme i lokality běžně nepřístupné pro návštěvníky.

Zájezd autobusem bez nočních přejezdů pořádá cestovní kancelář SLAN tour s.r.o. ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče, Klubem přátel Stavitelů katedrál, Ústavem etnografie v Praze a Pavilonem Antropos v Brně.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy v 7.00 hodin od Hlavního nádraží. Během dne navštívíme Býčí skálu, jeskyni Výpustek a Pavilon Antropos v Brně. Ve slavné jeskyni BÝČÍ SKÁLA (není běžně přístupná pro veřejnost!), Jindřich Wankel, později zvaný "otec moravské archeologie", odkryl unikátní a stále záhadný halštatský pohřeb ze starší doby železné a zanesl tak jeskyni poprvé na mapu světové archeologie. Symbolem moravské Býčí jeskyně se stala nádherná bronzová soška býka, jedno z nejslavnějších uměleckých děl halštatské doby. JESKYNĚ VÝPUSTEK představuje rozsáhlý podzemní systém ve Křtinském údolí, který byl proslulý bohatstvím kosterních nálezů jeskynních medvědů. V sousedním ADAMOVĚ se krátce zastavíme u řezbářského skvostu od mistra Světelského oltáře a prohlédněme si také KŘTINY - barokní kostel Jména Panny Marie vybudovaný podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela (národní kulturní památka). PAVILON ANTROPOS V BRNĚ nám nabídne pohled do dějin pravěkého umění a navštívíme tam také speciální výstavu Okouzlení Afrikou, kterou připravila PhDr. Barbora Půtová a mapuje v ní vliv Afriky na české umění od 19. století až do současnosti. Nocleh v hotelu v Mikulově.

2. den:  Během dne navštívíme nejvýznamnější památky Velké Moravy, která v 9. století ve střední Evropě představovala významnou říši s bohatou křesťanskou kulturou. ZÁMEČEK POHANSKO v expozici Velkomoravské Pohansko představuje civilizaci starých Slovanů na hradisku Pohansko z pohledu nejnovějších archeologických nálezů. Návštěva slovanského HRADIŠTĚ MIKULČICE velkomoravský hrad z doby 8. a 9. století s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu a kůlových mostů. Prohlédneme si také KOSTEL SVATÉ MARGITY ANTIOCHIJSKÉ V KOPČANECH, který pochází podle posledních výzkumů z 9. století a je tak nejstarším, v této podobě téměř kompletně dochovaným velkomoravským kostelem. PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY VE STARÉM MĚSTĚ v poloze "Na Valách" byl vybudován nad základy hřbitovního kostela z 9. století objeveného archeologem Vilémem Hrubým roku 1949. Církevní stavbu obklopovalo ve velkomoravském období rozsáhlé pohřebiště. Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak i lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud zde bylo prozkoumáno přes 2000 hrobů, což z pohřebiště "Na Valách" činí nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy. Noc v Mikulově.

3. den: Během dne navštívíme místa, kde se nacházelo sídliště lovců mamutů (Dolní Věstonice a Pavlov) a prohlédneme si poklady římského umění, které velitel císařské legie věnoval spřáteleným Germánům. ARCHEOPARK PAVLOV se stálou expozicí Lovci mamutů představuje nejen originální kamenné nástroje a kostěné předměty sloužící potřebám běžného života, ale i cenné umělecké předměty pravěkého umění. Pozornost je věnována tématům jako lov, každodenní život na sídlišti, umění a rituály, pohřbívání a magie. Dlouhodobý výzkum loveckých sídlišť pod Pálavou ukazuje, že v období gravettienu Morava na několik tisíciletí zazářila jako civilizační a kulturní centrum tehdejšího světa. Unikátní muzeum bylo oceněna za jedna z nejlepších staveb v ČR v roce 2017! REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ ve stálé expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou nabízí prostřednictvím archeologických nálezů pohled na život na jižní Moravě v prvních staletích našeho letopočtu. Vrcholem expozice je soubor archeologických pokladů z hrobky germánského velmože u Mušova. Jedná se o jeden z vůbec nejbohatších hrobů germánských Markomanů na našem území. Obsahoval i četné umělecké předměty, které byly Římany věnovány germánskému spojenci. Muzeum získalo v roce 2008 cenu Gloria musaealis. Cesta do Prahy, návrat ve večerních hodinách (záleží na průjezdnosti dálnice).

 

Cena 4390 Kč

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/morava:-umeni-a-archeologie

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o.

cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru