zájezdy za uměním detailnormandie vévody viléma dobyvatele, anglického krále richarda lví srdce a zakladatele impresionismu malíře moneta

NORMANDIE VÉVODY VILÉMA DOBYVATELE, ANGLICKÉHO KRÁLE RICHARDA LVÍ SRDCE A ZAKLADATELE IMPRESIONISMU MALÍŘE MONETA

26.05.2019 - 02.06.2019

VYPRODÁNO! REGISTRUJEME POUZE NÁHRADNÍKY

Autobusový zájezd bez nočních přejezdů!

Normandie, země Keltů a Normanů, byla ve středověku nezávislým vévodstvím a až později se stala součástí francouzské koruny. Je pojmenována je podle Vikingů, Franky nazývaných Normané, kteří se zde objevili v 8. století. V 11. století tu započala výstavba velkých chrámů a katedrál, slavná města jako Rouen či Caen byla rozšířena a opevněna. Normandské vévodství prosperovalo. Válečník Vilém Dobyvatel v roce 1066 dobyl Anglii a stal anglickým králem a postupem času se do Anglie přestěhovalo i centrum normanské moci. Anglie a Normandie se staly jednou uměleckou a kulturní oblastí. Dobytí Anglie líčí unikátní dílo středověku: tzv. Tapisérie z Bayeux. Normandie je současně místem, kde se v 19. století zrodil francouzský impresionismus. Monet v přístavu Le Havre maloval svoje východy slunce a jeden z obrazů – Imprese dal název celému hnutí. V Rouenu pracoval Monet, Pissarro a Gauguin, Monet tam vytvořil svoji proslulou sérii věnovanou západnímu průčelí zdejší katedrály. Řada impresionistů také malovala na pobřeží Normandie a řeku Seinu, což bude na programu našeho zájezdu.

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Zájezd připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, autor série knih Stavitelé katedrál.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd ráno v 6.00 hodin od HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V PRAZE (parkoviště nad stanicí metra), technické zastávky cestou, podvečer volno v REMEŠI, nocleh v hotelu v centru Remeše.

2. den: dopoledne AMIENS, prohlídka velké gotické katedrály – mistrovské dílo vrcholné francouzské gotiky, pozornost bude věnována především architektuře (dílu tří stavitelů Roberta de Luzarches, Thomase de Cormont a Renauda de Cormont), sochařské výzdobě vrcholné a pozdní gotiky (západní portály, tzv. Le Beau Pilier čili Krásný pilíř a reliéfy ve výklencích chórové zdi) i zvláštnímu labyrintu v centru chrámové lodi. Odpoledne středověké opatství JUMIÉGES – impozantní torzo klášterního benediktinského chrámu; hlavní část kláštera pochází z 11. století a znovuvysvěcení stavby se konalo roku 1067 za přítomnosti normanského vévody Viléma Dobyvatele. Noc v hotelu v Caen.

3. den: dopoledne CAEN – historické středisko Normandského vévodství, pozoruhodné zejména stavbami, které zde v 11. století nechal zbudovat Vilém Dobyvatel. Zdejší hrad (Château de Caen) patří mezi největší v západní Evropě. Slavné jsou románské kláštery: mužský (Abbaye aux Hommes s hrobem Viléma Dobyvatele) a ženský (Abbaye aux Dames) – oba představují specifické normanské umění, které se stalo jedním ze zdrojů francouzské gotiky. Zajímavý je i farní kostel svatého Petra ze 14.-16. století s renesančním chórem. Pro zájemce na hradě Viléma Dobyvatele možnost navštívit obrazárnu Musée des Beaux-Arts de Caen (evropské a francouzské malířství 15. – 19. století). Odpoledne BAYEUX, sídlo biskupa se chlubí nádhernou gotickou katedrálou, největší atrakcí města je však tzv. Tapisérie z Bayeux, 50 cm široká a 70 m dlouhá vyšívaná tkanina, která zobrazuje dobytí do Anglie v roce 1066 Vilémem Dobyvatelem. Tapisérie představuje jedinečný obrazový dokument středověkých zbraní, oděvů a dalších předmětů, které se do současné doby nedochovaly. Text a obrázky jsou vlastně prvním komiksem v dějinách evropského umění! Noc v hotelu v Caen.

4. den: dopoledne MONT-SAINT-MICHEL, česky Hora sv. Michaela, je žulový, 80 metrů vysoký ostrov při pobřeží Lamanšského průlivu, na jehož vrcholu je proslulé benediktinské opatství s nádherným středověkým kostelem. Místo bylo posvátné už pro Kelty a ve středověku se stalo hojně navštěvovaným poutním místem. Ostrov, záliv i klášter jsou od roku 1979 zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO. Cestou z Mont-Saint-Michel COUTANCES s prohlídkou velkolepé gotické katedrály. Noc v hotelu v Caen.

5. den: odpoledne ROUEN je starým hlavním městem a střediskem Normandie. Ozdobou města je především unikání gotická katedrála jedna z umělecky nejvýznamnějších v celé Francii (13.-16. st.), která inspirovala i Claude Moneta (vydáme se po stopách jeho motivů). Prohlídka katedrály, její architektury, sklomaleb (jeden z autorů byl Clément z Chartres) a bohaté sochařské výzdoby – mj. náhrobek Richarda Lví srdce. V roce 1431 byla v Rouenu upálena Jana z Arku; v 16.-17. století byl jedním ze středisek hugenotů. Kostely Saint-Maclou a Saint-Ouen patří mezi proslulé stavby francouzské pozdní gotiky. Součástí návštěvy města bude i prohlídka Musée des Beaux-Arts de Rouen se zajímavou sbírkou tvorby Caravaggia, Velázqueze, Rubense, Géricaulta, Delacroixe, Corota, Renoira a Moneta (včetně jednoho pohledu na průčelí rouenské katedrály). Noc v hotelu v Rouenu.

6. den: dopoledne FALAISE D'AVAL – unikátní skalní útvar na pobřeží, který se stal častým motivem obrazů Claude Moneta. FÉCAMP – středověké opatství, první normanská gotická stavba. Odpoledne LE HAVRE, který je největším francouzským přístavem na Atlantiku, hlavní překladiště pro dovoz kávy, bavlny, vlny a ropy. V roce 2005 bylo centrum města zrekonstruované Augustem Perretem a zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO. Zdejší Musée Malraux vlastní druhou největší francouzskou sbírku impresionistů (Boudin. Monet, Degas, Gauguin, Pissaro. Vydáme se i po stopách vzniku Monetova nejslavnějšího obrazu Imprese – východ slunce. Noc v hotelu v Rouenu.

7. den: dopoledne hrad GAILLARD Richarda Lví srdce a hrad GISORS – významné místo pro dějiny středověké Normandie. Odpoledne GIVERNY, Monetova slavná zahrada a ateliér, živý impresionistický obraz upravené krajiny, pro zájemce možnost návštěvy nově otevřeného Muzea impresionismu. Pozdě odpoledne ÉVREUX – bývalé normanské biskupství. Klášterní kostel St-Taurin je románskou a gotickou stavbou – k jeho pokladům patří mj. unikátní relikviář svatého Taurina, což je velká pozlacená truhla v podobě gotické katedrály. Katedrála Notre-Dame d'Évreux je prvním velkým dílem paprskovité (rayonantní) gotiky v Normandii. Noc v hotelu v REMEŠI.

8. den: ráno pro zájmce orientační komentovaná prohlídka katedrály v Remeši a odjezd do Prahy, technické zastávky cestou a předpokládaný návrat kolem 23.00 hodiny.

 

Cena: 18990 Kč

 

Přihlášky a podrobnosti k ceně:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/normandie-vilem-dobyvatel-kral-richard-claude-monet

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na pobočkách:

SLAN tour, s.r.o.

cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru