archiv detailplzeň: palmy na vltavě - primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950

Plzeň: Palmy na Vltavě - primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950

Západočeská galerie pořádá nesmírně zajímavou výstavu s názvem Palmy na Vltavě a s podtitulem Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950. Tomáš Winter, autor této unikátní bilance, se soustředil na vlivy původních mimoevropských kultur Ameriky, Afriky a Oceánie na české výtvarné umění v letech 1850-1950.

S využitím dosud málo známého materiálu výstava ukazuje zájem o „primitivní" umění u českých umělců, teoretiků i cestovatelů (Vojtěch Náprstek, Emil Holub, Alberto Vojtěch Frič) a přibližuje nejvýznamnější sbírky mimoevropských etnických objektů, které měli čeští umělci (Adolf Hoffmeister, Emil Filla). Svými díly jsou zastoupeni mj. Mikoláš Aleš, Jan Preisler, Otakar Kubín, František Kupka, Otakar Nejedlý, Jan Zrzavý, Josef Čapek, František Hudeček, Josef Sudek, František Tichý, aj.

Výstava se věnuje aktuálnímu a dosud nezpracovanému tématu: vlivům původních kultur subsaharské Afriky, Oceánie a Ameriky na české výtvarné umění v letech 1850-1950. Tyto vztahy jsou obecně označovány termínem primitivismus.

Expozice se soustředí nejen na konkrétní díla, spojená s africkým, oceánským a indiánským uměním, ale rovněž na obecnější pohled na cizokrajné kultury. Ten obsahoval řadu klišé, bezprostředně souvisejících s kolonialismem. Primitivismus není pouhou estetickou kategorií, ale i promluvou o politických, sociálních a morálních aspektech mimoevropských a zpětně i evropských kultur.

Úvodní část instalace obsahuje starší alegorie Ameriky a Afriky z 16.-18. století a ukazuje jejich vizuální stereotypy, které se přenášely i do pozdějších děl. Následuje tématika spojená se známými českými cestovateli 19. století: Emilem Holubem, Enriquem Stankem Vrázem, Albertem Vojtěchem Fričem ad.

Je poukázáno nejen na jejich zapojení do koloniálního diskurzu, ale i na dobový, „etnografický" způsob veřejné prezentace jejich sbírek mimoevropských předmětů. Výstava neopomíjí ani sledování vlivné ideje tzv. ušlechtilého divocha a jejích konkrétních projevů ve výtvarných dílech Mikoláše Alše, Alfonse Muchy a Františka Kupky.

Počáteční projevy primitivismu v českém modernismu zpřítomňují sochy Bohumila Kafky, inspirované peruánskými mumiemi v pařížském Etnografickém muzeu Trocadéro, a ohlasy díla Paula Gauguina u českých malířů Jana Preislera, Jana Zrzavého, Otakara Nejedlého a Otakara Kubína.

Samostatný oddíl je věnován vlivům umění subsaharské Afriky, Oceánie a Ameriky na český kubismus, a to zvláště na obrazy Josefa Čapka, autora knihy Umění přírodních národů. Roli primitivismu a exotických kultur výstava sleduje rovněž v avantgardních programech poetismu a surrealismu (Karel Teige, Jindřich Štyrský, Toyen ad.), v sérii obrazů Bílých černochů od Františka Tichého a ve fotografiích jeho přítele Josefa Sudka. Prostřednictvím zařazení soch Františka Vladimíra Foita expozice zasahuje i do oblasti antropologie.

Výstava přibližuje také obsah a vznik dvou nejvýznamnějších sbírek mimoevropského „primitivního" umění, které shromáždili čeští výtvarní umělci: kolekcí Adolfa Hoffmeistera a Emila Filly. Jsou prezentovány nejen konkrétní africké, oceánské a americké artefakty, které tito tvůrci vlastnili, ale i původní dokumentace jejich sbírek. Závěrečný oddíl přehlídky ukazuje projevy primitivismu ve 40. letech 20. století u Aléna Diviše, Václava Zykmunda, Františka Hudečka, Jana Křížka a dalších tvůrců.

K výstavě vychází obsáhlá publikace, vydaná nakladatelstvím Arbor vitae, Západočeskou galerií v Plzni a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. Díky šíři záběru a užité metodě přináší první ucelený a kritický pohled na problematiku primitivismu v českém výtvarném umění v letech 1850-1950.

(z tiskového zpravodajství Západočeské galerie v Plzni)

Palmy na Vltavě - primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, 30. ledna 2013 - 28. dubna 2013, výstavní síň Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni, autor výstavy: Tomáš Winter, kurátorka: Ivana Jonáková.

Internet:

http://www.zpc-galerie.cz/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru