zájezdy za uměním detailpoklady německé gotiky (1. část): zájezd po stopách rodiny parléřů v jihozápadním německu

POKLADY NĚMECKÉ GOTIKY (1. ČÁST): zájezd po stopách rodiny Parléřů v jihozápadním Německu

04.07.2017 - 06.07.2017

Němci svoji gotiku často nazývají "Sondergotik", což znamená "zvláštní gotika". Během několika exkurzí se postupně vydáme po stopách tohoto umění, které je společně s anglickou gotikou konkurencí k umění Francie. Naše první trasa nás zavede na jih a jihozápad Německa a zajímavá pro nás je tím, že gotické umění je tam úzce spjaté s rozvětvenu stavitelskou rodinou Parléřů a lze tam najít zdroje inspirace i pro Petra Parléře, působícího v Praze.

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Program zájezdu speciálně připravili historikové umění a znalci středověkého umění Peter Kováč a František Záruba, kteří budou i průvodci zájezdu.

Zájezd autobusem bez nočních přejezdů!

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: úterý 4. července 2017

Odjezd z Prahy v 6.00 hodin, technické zastávky cestou. Kolem poledne příjezd do ŠVÁBSKÉHO GMÜNDU. Malebné středověké město s řadou památek, mezi kterými vyniká kostel sv. Trojice, původně Panny Marie, nejvýznamnější památka rodící se pozdní gotiky ve střední Evropě. Stavba kostela je pevně spjata s rodem stavitelů Parléřů, konkrétně s Jindřichem, otcem Petra, který se zde narodil. Na obou východních portálech se setkáme s ranou parléřovskou skulpturou, již charakterizuje nové pojetí tělesnosti. Navštívíme také pozdně románský kostel sv. Jana. Pozdě odpoledne ULM, který patřil před II. světovou válkou k nejhezčím městům jižního Německa. Prohlídka Ulmského münsteru, který patří mezi největší a nejvýznamnější městské farní chrámy středověku. Počátky stavby spadají do doby přelomu vlády Karla IV. a Václava IV. Ze staršího kostela sem byl přenesen jižní Mariánský portál z 60. let 14. století, který se řadí mezi přední díla parléřovské plastiky. Stavbu nového chrámu vedl Jindřich Parléř (asi bratranec Petra) a po něm je zde doložen i Michael Parléř, bratr Petra Parléře a konečnou podobu chrámu vtiskl Ulrich Ensingen, který zde vyprojektoval mohutnou západní věž, která patří ke skvostům gotické architektury. V interiéru se dochovala řada pozoruhodných uměleckých děl, jako jsou např. nádherné konzoly tzv. mistra Rýsovacích jehel, epitaf Hanse Ehingera, bolestný Kristus od Hanse Multschera, chórové lavice, hlavní oltář z roku 1473 od Michaela Erharta a řada dalších. Po návštěvě münstru se ještě zastavíme před průčelím radnice z doby kolem roku 1420, zdobené sochami Hanse Multschera. Ubytování a noc v hotelu v Ulmu.

2. den: středa 5. července 2017 (státní svátek v ČR)

Dopoledne návštěva kláštera BLAUBEUREN, který byl založen již v 11. století, ale současná podoba pochází až z pozdní gotiky. V chóru klášterního kostela se unikátně dochoval původní inventář vytvořený několika mistry tzv. Ulmské školy. Mimořádně cenný je zvláště hlavní oltář z roku 1493 se sochami Michela Erharda, náročně provedené lavice pro šedesát mnichů od Jörga Syrlina mladšího a jiné. Řezbářské dílo Erharta inspirovalo řadu pozdně gotických umělců, včetně Mistra Pavla z Levoče. Kolem poledne příjezd do STUTTGARTU - prohlídka Státní galerie (Staatsgalerie Stuttgart), jedné z nejbohatších uměleckých sbírek Německa, která nabízí vynikající mistrovská díla starého i moderního umění od Cranacha po Picassa. Zajímat nás bude třeba tzv. Mühlhausener Altar z roku 1385, který je v Německu mimořádnou ukázkou české gotiky doby Václava IV. Pozdě odpoledne kouzelné štaufské město ESSLINGEN, řada středověkých památek, hrázděné domy, stará radnice, kostel Frauenkirche je nestarším halovým kostelem v jihozápadním Německu, františkánský klášterní kostel a městský chrám sv. Dionýsia s gotickou výzdobou. Noc v hotelu v Ulmu.

3. den: čtvrtek 6. července 2017 (státní svátek v ČR)

Celodenní návštěva AUGSBURKU, který v době gotiky a renesance patřil k nejbohatším městům jižního Německa, čemuž odpovídá i počet jeho uměleckých památek. Katedrála zde byla založena již v době Karla Velikého a později mnohokráte přestavována. Důležitá je přestavba ze 14. století, kterou v určité fázi prováděl Jindřich Parléř. Z této doby pochází jižní portál, mistrovské dílo parléřovského umění. Prohlédneme si také bronzové dveře z 11. století, na nichž jsou zobrazeny hrdinské skutky Herkula, nejstarší monumentální vitráže z první poloviny 12. století a další památky. Navštívíme radniční náměstí s Augustovou kašnou a manýristickou radnicí. Prohlídka kostela sv. Anny, který si vybral slavný boháč Jakub Fugger pro stavbu své kaple, která se řadí k nejrannější dílům renesance v Německu. Pozoruhodná je také boční Zlatnická kaple založená roku 1420, v níž se nachází nástěnná malba s vyobrazením Tažení Tří králů. Zastavíme se u tzv. Damenhofu, renesanční městské rezidence Fuggerů, a poté zamíříme k městské Zbrojnici. Nakonec navštivíme pozdně gotický farní chrám sv. Ulricha a Afry. Původně se jednalo o karolinský kostel, který ale byl několikrát přestavěn a současnou podobu získal až po roce 1467. Přestavba byla ukončena kolem roku 1500. Kromě kvalitní architektury se zde setkáme především s kaplí sv. Simperta s baldachýnem zdobeným slepými kružbami a řadou dalších uměleckých děl, jako jsou převážně manýristické oltáře. Pozdě odpoledne odjezd do Prahy. Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

 

Cena za osobu 6990 Kč

 

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/poklady-nemecke-gotiky

 

KONTAKTY SLAN tour v pracovní dny:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o.

cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru