detailpraha: habsburkové 1526-1740 – další svazek z řady české panovnické dynastie (nln)

Praha: Habsburkové 1526-1740 – další svazek z řady České panovnické dynastie (NLN)

Anotace:

Na začátek prosince připravuje Nakladatelství Lidové noviny vydání dalšího monumentálního svazku své řady věnované u nás vládnoucím dynastiím. Nejnovější kolektivní monografie nazvaná „Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii“ přiblíží období let 1526 až 1740.

První svazek úspěšné řady vyšel v roce 2009 a byl zasvěcen Přemyslovcům (Přemyslovci. Budování českého státu), druhý pak následoval v roce 2012 a byl věnován Lucemburkům (Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy). V roce 2014 vyšel třetí svazek pod názvem „Husitské století“. Čtvrtý svazek nazvaný „Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti“, který vyšel v loňském roce, přeskočil monografie zasvěcené Jagelloncům a také první část o Habsburcích.

Stejně jako u předchozích svazků jsou autory přední odborníci na sledované období. Početný mezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou přibližuje v širších středoevropských souvislostech.

Svou strukturou se publikace přiblíží k třem prvním svazkům. Vedle výkladu o dějinách společnosti přinese i životní příběhy Habsburků, jejich manželek a dětí v období renesance a baroka a představí i jejich rezidence a dvory a každodenní život na nich. Velká pozornost bude věnována rovněž rituálům,ceremoniálům a slavnostem a také výtvarnému umění, které hrálo významnou roli v reprezentaci Habsburků.

 

Marek Zágora

 

Václav Bůžek - Rostislav Smíšek (eds.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 912 stran, doporučená cena 1699 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/habsburkove-i-15261740-ve-stredoevropske-monarchii/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru