knižní novinky detailpraha: jana z arku – monografie francouzské historičky colette beauneové (karolinum)

Praha: Jana z Arku – monografie francouzské historičky Colette Beauneové (Karolinum)

Anotace:

Nakladatelství Karolinum vydalo pátý svazek edice Medievistika, v jejímž rámci jsou české odborné veřejnosti a laickým zájemcům o středověk představovány překlady aktuálních a výjimečných zahraničních, především francouzských prací, které se zabývají středověkými dějinami a kulturou. Pátým svazkem je „Jana z Arku“ Colette Beauneové, která vyšla poprvé v roce 2004.

Kniha profesorky Beaunové, která zasvětila životu a mýtu Jany z Arku již několik prací, přináší nový pohled na Pannu orleánskou, která je nejlépe doloženou ženskou postavou v historii. Díky důkladné znalosti pramenů vykresluje Janu z Arku s ohledem na dobové modely, jimiž se sama řídila. Přibližuje nejen Janiny osudy od narození až po její rehabilitaci v roce 1456, ale seznamuje čtenáře i se světem, v němž žila. Práce obsahuje i pasáže o českých dějinách, zejména pak o vztahu Jany z Arku k husitství.

Colette Beaunová ukazuje, jakým způsobem byla pravděpodobně vnímána svými současníky a jak odpovídala jejich očekáváním a čím se naopak vymykala. Autorce se podařilo spojit řadu pohledů a přístupů (antropologii, dějiny mentalit, dějiny literatury, politickou a sociální historii). Výsledkem je komplexní pohled na Janu z Arku i na tehdejší svět očima jejich současníků. (SK)

 

Colette Beauneová, Jana z Arku, Karolinum, Praha 2018, 414 stan, doporučená cena 420 Kč

 

Obsah:

Úvod

1. Hledání pramenů

Odsuzující proces

Soudní pojednání

Zrušovací proces

2. Dívka z hranice království

Janin věk

Hranice jako realita

Představy o hranicích

3. Vyrůstání na vesnici

Rodina

Vztahy ve vesnickém společenství

Farnost

4. Vílí strom

Šlechtic a víly

Dávné rituály

5. Vzdělaná, nebo negramotná?

Jana polovzdělaná?

Podpis

Kniha: mezi fascinací a nedůvěrou

Prostí lidé

Z Domrémy do Chinonu

6. Jana před Janou

Proroctví

Žena prorokem

Praví a falešní prorokové

Autentizace Jany z Arku

7. Akce pastýřka

Vyvolení pastýři

Král Jako pastýř

Proroci a svati pastýři

Ikona pastýřky

8. Panna

Jméno

Panenství

Vystavené tělo: problematika oděvu

Přeslice a meč

9. Mohla mít válka ženskou tvář?

Problém účasti

Papírové hrdinky

Válka pod podmínkou

Jana Jako válečnice

Orléans roku 1429

10. Obléhání Orléansu

Zákony války

Dopis Angličanům

Janiny znaky

11. Král, nebo císař?

Král prostých lidí

Král teologů a právníků

Mesiášské naděje

12. Děvka armagnacká

Vévodovi muži

Místa a symboly

Politický program

Od strany k národu

13. Rok divů

Janin Martin

Zázrak

Z Paříže do Rouenu

14. Kacířka

Podezření z kacířství

Janiny hlasy

Jana hříšnice

Desatero

15. Světice, kouzelnice nebo čarodějnice?

Světice

Kouzelnice

Čarodějnice

16. Jana po Janě

Závěr

 

Chronologická tabulka

Dopis Angličanům

Nástupnictví na francouzském trůnu

Doslov k českému vydání

Rejstřík

 

Internet:

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=19458&zalozka=4


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru