archiv detailpraha: legenda o ostojovi - dotisk významné práce zdeňka smetánky

Praha: Legenda o Ostojovi - dotisk významné práce Zdeňka Smetánky

Nakladatelství Lidové noviny vydalo dotisk třináctého svazku Edice Česká historie, kterým je stále fascinující a v mnoha ohledech nepřekonaná kniha Zdeňka Smetánky „Legenda o Ostojovi", která vzbudila velkou pozornost již v době svého prvního vydání v roce 1992.

Hlavním „hrdinou" je raně středověký zemědělec Ostoj, který sídlil na Levém Hradci a jenž je zmíněn pouze v jedné listině, která vznikla někdy mezi roky 1125 a 1140 za vlády knížete Soběslava I. Z listin je známo „mnohem" více jmen středověkých zemědělců, ale o Ostojovi jsou informace „podrobnější". A právě Ostoje si Zdeněk Smetánka vybral jako ukázkového středověkého vesničana, na jehož příkladě chtěl představit život ve 12. století.

Využil k tomu nejen poznatky historie a archeologie, která je jeho hlavním oborem, ale konzultoval své postřehy i s odborníky z jiných vědních oborů, z nichž některé jakoby s historií neměly vůbec nic společného, ale autor dokázal, že je tomu zcela naopak.

Celkem v jednadvaceti kapitolách se před čtenářem pomalu vynořuje svět středověkého vesničana. Úvodní kapitoly pojednávají o tom, jak mohl „hlavní hrdina" vypadat, jak velká mohla být jeho rodina, zejména pak ale o krajině, v níž žil a hospodařil. Autor se pokusil zrekonstruovat Ostojovu zemědělskou usedlost a podobu hospodářských staveb vůbec.

Nechybí ani nahlédnutí do vesnického domu, kterému ale spíše vládla Ostojova žena, jejíž jméno bohužel neznáme. Velká pozornost je dále po zásluze věnována polím a pastvinám, které byly hlavním zdrojem obživy Ostojovy rodiny a na nichž trávil nejvíce svého času právě Ostoj. Zdeněk Smetánka přiblížil rovněž podobu vesnice 12. věku.

Čtenáře zaujmou pasáže věnované času středověkého vesničana a pracím, které byly každodenní náplní jeho života. Velký vliv na agrární život na vesnici mělo počasí a především pak střídání jednotlivých ročních období. Velice významným pramenem pro poznání různých prací během „zemědělského" roku jsou četná vyobrazení jednotlivých měsíců ve středověkých rukopisech, která autor během svého bádání hojně využíval.

Život na raně středověké vesnici nebyl jen plný práce, byl ale také časem svátků a různých oslav, během nichž si mohli vesničané alespoň trochu odpočinout. Autor nezapomněl napsat ani o stravování či středověkém odívání a hygieně.

Život zemědělce v polovině 12. století byl ovlivněn nejen křesťanstvím, ale také ještě staršími, pohanskými zvyky, z nichž některé přetrvaly až do současnosti. Kromě života „hmotného" si tedy všímá i života duchovního a některé kapitoly jsou zasvěcenou sondou do myšlení středověkého člověka. Poslední dvě kapitoly přibližují tři hlavní události rodinného života - narození, svatbu a nakonec smrt.

Jednotlivé autorovy úvahy jsou často konfrontací každodenního života na středověké vesnici s realitou první poloviny 20. století. Vůbec není na škodu si přečíst autorovo závěrečné zamyšlení nazvané „Hledání tvaru", v němž přibližuje historii vzniku Ostojova „příběhu".

Všechny kapitoly jsou bohatě doplněny černobílým obrazovým materiálem (100 položek), který je nedílnou součástí textu. Zdeněk Smetánka svůj původní text částečně aktualizoval a doplnil o několik poznámek, dodatků a komentářů. Doplnil také výběr pramenů a literatury o studie z posledních dvaceti let.

Poutavá kniha „Legenda o Ostojovi" vyšla v roce 2009 také v německém překladu a určitě by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o středověk.

 

Marek Zágora

 

Zdeněk Smetánka, Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004 a 2010, 362 stran, cena 295 Kč.

Zdeněk Smetánka, Geschichte von Bauern Ostoj. Alltag im mittelalterlichen Böhmen, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden Westf. 2009, 338 stran, cena 34, 80 euro.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru