výstavy detailpraha: nejzajímavější výstavy národní galerie v roce 2019 (josef šíma, francouzský impresionismus, alberto giacometti, václav hollar, madony krásného stylu kolem roku 1400 a čtyři století indického umění)

Praha: Nejzajímavější výstavy Národní galerie v roce 2019 (Josef Šíma, francouzský impresionismus, Alberto Giacometti, Václav Hollar, madony krásného stylu kolem roku 1400 a čtyři století indického umění)

Nejzajímavější výstavy Národní galerie v Praze v roce 2019:

 

JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE

Valdštejnská jízdárna, Praha 19. 4. – 30. 7. 2019

Výstava si klade za cíl představit Šímovu ranou tvorbu od brněnských počátků do jeho setkání s básníky pozoruhodné, a dnes již v jistém smyslu legendární, francouzské skupiny Vysoká hra a ukázat nakolik jeho účast na tomto dobrodružství byla jedním z klíčových impulzů pro jeho tvorbu. V krátkém období 1929–1931 se Šíma stal hlavním výtvarníkem skupiny a ostatní členové – básníci se zabývali interpretací jeho tvorby.

 

FRANCOUZSKÝ IMPRESIONISMUS

Palác Kinských, Praha 28. 6. – 20. 10. 2019

Díla plná světla a barev budou prezentována na výstavě, která představí unikátní sbírku francouzského umění z dánského muzea Ordrupgaard. Zastoupeni budou především impresionisté jako například Claude Monet, Edgard Degas, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, ale zároveň bude možné pozorovat výtvarné přesahy k dalším uměleckým tendencím. Romantickou malbu bude reprezentovat Eugène Delacroix, zatímco realistický způsob zobrazení Gustave Courbet nebo umělci takzvané barbizonské školy, jako byli Jean-Baptiste Camille Corot a Charles-François Daubigny. Ze sbírky obsahující šedesát obrazů vynikají také chef d'oeuvry postimpresionistických autorů Paula Cézanna a Paula Gauguina. Dánskou kolekci doplní drobná plastika a obrazy Národní galerie Praha a několik děl francouzských mistrů z českých soukromých sbírek.

 

ALBERTO GIACOMETTI

Veletržní palác, Praha  19. 7. – 1. 12. 2019

Retrospektivní výstava vůbec poprvé v českém prostředí představí dílo jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho (1901–1966). Výstavu připravila Národní galerie ve spolupráci s nadací Fondation Giacometti sídlící v Paříži, která spravuje pozůstalost Annette a Alberta Giacomettiho. Výběr exponátů z jejích sbírek, který bude představen ve Veletržním paláci, zahrnuje přes sto plastik (včetně vzácných sádrových originálů), malby a kresby ze všech Giacomettiho tvůrčích období od dvacátých do šedesátých let.

 

VÁCLAV HOLLAR A UMĚNÍ KRESBY

Palác Kinských, Praha 4. 10. – 5. 1. 2020

Václav Hollar (Praha 1607 – Londýn 1677) byl doposud na výstavách i v publikacích představován zejména jako grafik, méně už jako kreslíř. Národní galerie Praha vydala v roce 2017 monografii – soupisový katalog jeho kreseb, které mnohdy představují vrchol soudobého evropského kreslířského umění. Výstava bude vůbec poprvé zaměřena téměř výhradně na jeho kresby, na jejich uměleckou kvalitu a význam, který by měl být podtržen srovnáním s kresbami Hollarových předchůdců, současníků a následovníků, jako například Jorise Hoefnagela, Matthäe Meriana st., Rembrandta van Rijn, Lamberta Doomera nebo Francise Place a dalších. Nebude však chybět také několik grafických listů a obrazů od autorů, kteří měli k Hollarovu dílu nějaký vztah. NGP chce ukázat Hollarovy kreslířské kořeny a další možné inspirace, ale také jeho jedinečnost a význam v rámci evropského umění 17. století. Na výstavě bude představena řada špičkových děl zapůjčených z významných evropských sbírek, například z londýnského British Musea, Londýn, Kupferstichkabinettu v Berlíně, z vídeňské Albertiny a mnoha dalších muzeí a také soukromých sbírek.

 

POKLAD MAHÁRÁDŽI: INDICKÉ UMĚNÍ Z DŽÓDHPURU

Valdštejnská jízdárna, Praha říjen 2019 – 19. 4. 2020

Výstava organizovaná ve spolupráci s Museum of Fine Arts v Houstonu a Mehrangarh Museum Trust v Džódhpuru představí více než dvě stě padesát rozmanitých exponátů – malířská díla, dekorativní umění, šperky a zbraně, baldachýny, koberce a další textilie, ale i technické památky a fotografie, vše z období od 17. století do dosažení nezávislosti Indie v roce 1947.

 

KRÁSNÉ MADONY

Klášter sv. Anežky České, Praha 22. 11. 2019 – 19. 4. 2020

Výstava bude obsahovat kolem třiceti stěžejních děl krásného slohu solnohradského typu, z nichž některé byly objeveny teprve v posledních letech, některé budou představeny vůbec poprvé, jiné budou prvně prezentované společně s díly, která k nim mají nejblíže. Půvab a krása, ale také ikonografické rozdíly, zdánlivá přirozenost a stylizovanost těchto sochařských děl poskytnou na výstavě estetický zážitek. Výchozími exponáty výstavy budou Krásná madona z Leogangu z let 1380–1390 (Muzeum hornictví a gotiky) a Krásná madona z Hallstattu (Národní galerie Praha) z let 1400–1410,  typově příbuzná s Krumlovskou madonou (Uměleckohistorické muzeum ve Vídni).


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru