detailpraha: relikvie - odpustky - poutní odznaky. čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské prahy (scriptorium)

Praha: Relikvie - odpustky - poutní odznaky. Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy (Scriptorium)

Anotace:

SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury vydalo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem soubor čtyř studií Jana Hrdiny nazvaný „Relikvie - odpustky - poutní odznaky“ s podtitulem „Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy“.

Monografie přináší dílčí sondy do náboženského života Prahy za vlády římského císaře a českého krále Karla IV. a jeho nástupce Václava IV. Hlavním pojítkem textů je dnes již neexistující kaple Božího Těla, která se nacházela na dnešním Karlově náměstí na Novém Městě pražském.

První studie je věnována ukazování svatých ostatků při procesích ve středu dnešního Karlova náměstí. V druhé sleduje autor osudy dvou spolupatronů kaple Božího Těla, sv. Felixe a sv. Adaukta v Praze a v Čechách. Následující stať přibližuje prodej papežských odpustků v Čechách, které zde měly v 90. letech 14. století značný ohlas. Poslední text je pak zasvěcen známému a zároveň tajemnému poutnímu odznaku, který je převážně spojován se slavnostním ukazováním ostatků za vlády Karla IV. V posledních letech se stal středem zájmu nejen historiků, ale i historiků umění.

 

Marek Zágora

 

Jan Hrdina, Relikvie - odpustky - poutní odznaky. Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy, Národní památkový ústav a Scriptorium, Praha 2017, 192 stran, doporučená cena 154 Kč

 

Obsah:

Úvodem

1. Slavnost ukazování ostatků (ostensio reliquiarum) na Dobytčím trhu Nového Města pražského aneb co víme o procesí s relikviemi a věži ostatků

2. Otazníky kolem kaple Božího Těla aneb výprava po stopách sv. Felixe a Adaukta

3. Pojišťovna spásy aneb papežské odpustky v českých zemích a v Praze na přelomu 14./15. století

4. More Pragensi? aneb poutní odznak, jeho zahraniční „sousedé“ a regionální jubilejní roky 1393-1397

 

Internet:

http://www.scriptorium.cz/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru