detailpraha: svatá anežka česká a velké ženy její doby – kolektivní monografie o duchovním a kulturním odkazu sv. anežky

Praha: Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby – kolektivní monografie o duchovním a kulturním odkazu sv. Anežky

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vydal v Nakladatelství Lidové noviny zajímavou knihu nazvanou „Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby“. Kolektivní monografie vyšla v rámci Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis jako čtrnáctý svazek řady Historia et historia artium.

Od 25. listopadu 2011 do 25. března 2012 byla v prostorách Kláštera sv. Anežky České v Praze k vidění výstava „Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice“, která se konala u příležitosti 800. výročí jejího narození. Těsně před zahájením reprezentativní výstavy (22.-24. listopadu 2011) uspořádala Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy mezinárodní vědeckou konferenci „Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby“. Stejnojmenná kolektivní monografie vychází převážně z jednotlivých příspěvků, jež na konferenci zazněly.

Kniha přináší celkem dvacet pět statí českých i zahraničních autorů, převážně historiků a historiků umění, kteří z mnoha různých úhlů přibližují nejen duchovní a kulturní odkaz sv. Anežky České, ale i některých dalších „velkých“ žen její doby, s nimiž byla často i příbuzensky spjata.

Právě velkým ženám Anežčiny doby je věnován příspěvek Jiřího Kuthana, jenž představuje významné středoevropské ženy 13. století (kupř. Anna Česká, sv. Hedvika, sv. Alžběta Durynská). Věnuje rovněž pozornost příbuzenským a dynastickým vztahům panovnických rodů střední Evropy.

Jan Royt pojednal o ikonografii sv. Anežky České jako zakladatelky a vyzvedl díla, na nichž se můžeme s touto ikonografií setkat. K velkému oživení kultu sv. Anežky došlo v 17. století v souvislosti s hledáním jejich ostatků, což se projevilo i v barokním umění (Petra Oulíková). Další vlna zájmu o Anežku pak přišla v souvislosti s její beatifikací v roce 1874.

Z hlediska Anežčiny ikonografie je zajímavý příspěvek Márii Prokopp. Ta přišla s názorem, že na fresce Simone Martiniho v kryptě baziliky sv. Františka v Assisi je vyobrazena sv. Anežka Česká. Mnohem pravděpodobnější je ale názor, že se jedná o zobrazení sv. Kláry. Nasvědčoval by tomu nejen její oděv klarisky, ale také svatozář, která by v Anežčině případě měla zcela určitě chybět.

Pozornost je věnována také hagiografii sv. Anežky (Petr Kubín) a snahám o její beatifikaci a následnou kanonizaci, k níž došlo až v listopadu 1989.

V posledních letech je velká pozornost věnována ženské spiritualitě. Ani toto téma není v publikaci opomenuto, Marta Lucie Cincialová představuje prvky ženské spirituality v listech sv. Kláry Anežce České. Jedna studie pak přibližuje i Anežčinu snahu o reformu řehole klarisek.

Představeny jsou také památky, které jsou přímo spjaty s osobou sv. Anežky. Jedná se o Anežský klášter (Helena Soukupová) a křížovnický kostel sv. Františka (František Záruba).

Z velkých žen 13. století „mají“ svůj vlastní text, resp. texty Anna Česká, starší sestra Anežky Přemyslovny (Kateřina Sládková, Bogusław Czechowicz, Markéta Jarošová) a sv. Markéta Uherská (Kornélia Kolářová Takácsová).

Několik textů je věnováno také křížovníkům s červenou hvězdou a špitálním bratrstvím. Poslední příspěvek je pak věnován literárnímu obrazu sv. Anežky v české literatuře zejména 19. a 20. století (Jaroslav Med).

Většina textů publikace je doplněna pěkným černobílým obrazovým doprovodem (fotografie, mapy, plánky, nákresy) a seznamem literatury a pramenů, který vybízí k další četbě, resp. dalšímu bádání.

Jednotlivé stati knihy „Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby“ jsou převážně velice podnětným čtením. Monografie samotná je pak jedinečným doplňkem publikace s katalogem k výstavě „Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice“ a určitě by neměla chybět v knihovničce žádného zájemce o danou problematiku.

 

Marek Zágora

 

Miroslav Šmied, František Záruba (ed.), Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XIV, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013, 384 stran, doporučená cena 379 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/svata-anezka-ceska-velke-zeny-jeji-doby/

 

Obsah:

 

Johannes Neuhardt, Die heilige Agnes von Böhmen – eine Reliquie kehrt zurück

Jiří Kuthan, Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby

Jan Royt, Příspěvek k ikonografii sv. Anežky České jako zakladatelky

Eva Schlotheuber, Klara von Assisi und Agnes von Prag. Die Besitzlosigkeit als besondere Herausforderung für Frauengemeinschaften

Hana Pátková, Bratrstvo při špitále Anežky Přemyslovny

Petr Kubín, Počátky anežské hagiografie. K otázce stáří a autorství Candor lucis eterne a tzv. šibenických žádostí o Anežčinu kanonizaci

Christian-Frederik Felskau, Agnes` gestiftete caritas: Von der Spitalbruderschaft Sankt Franziskus in Prag zu den Kreuzbrüdern mit dem roten Stern in Böhmen, Mähren und Schlesien, mit Seitenblick auf europäische Hospitalordensgründungen

Marta Lucie Cincialová, Prvky ženské spirituality v listech svaté Kláry Anežce České

Helena Soukupová, Anežčin stavební a duchovní počin – klášter Na Františku (k 750. výročí založení královského pohřebiště)

František Záruba, Špitální kostel sv. Františka „u paty Pražského mostu“, fundace sv. Anežky

Miroslav Šmied, Svatý Jindřich a Svatá Kunhuta, bamberští světci v Praze jako duchovní reprezentanti imperiálních ambicí českých králů

Ludmila Pospíšilová, Anežka a její boj o řeholi

Mária Prokopp, Die hl. Agnezka an dem Altarfresko von Simone Martini in der Hl. Elisabethkapelle in der Unterkirche von San Francesco in Assisi

Kateřina Sládková, Anna Slezská

Bogusław Czechowicz, ANNA DUCISSA FILIA REGIS BOHEMIAE HIC SEPULTA. Wokół memorii fundatorki wrocławskiego konwentu klarysek

Markéta Jarošová, Klášterní kostely minoritů a klarisek ve Vratislavi

Kornélia Kolářová Takácsová, Sv. Markéta Uherská a klášter dominikánek na Zaječím ostrově na Dunaji

Petra Oulíková, Svatá Anežka Česká v barokním umění

Marek Pučalík, Anežský špitál v Písané lázni

Tomáš Valeš, Sv. Anežka Česká u Franze Antona Maulbertsche na Hradišti Sv. Hypolita. Poznámky k výskytu jednoho ikonografického motivu na Moravě

Miloš Sládek, „Však s sebou nic neračte vzíti po smrti od mamony“ aneb Na okraj Beckovského zpracování života svaté Anežky České

Petr Kubín, Neúspěšný pokus o povolení veřejného kultu sv. Anežky České z roku 1679

Radka Tibitanzlová – Marek Pučalík, Josef Vojtěch Hellich a jeho podíl na beatifikačním procesu Anežky České

Pavla Machalíková, Svatá Anežky Česká a její obraz v českém umění 19. století

Jaroslav Med, Literární reflexe svatosti. Svatá Anežka Česká


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru