zaujalo nás detailprima zoom – premiérový „historický“ březen!

Prima ZOOM – premiérový „historický“ březen!

Tematické premiérové bloky na TV Prima ZOOM: „HISTORIE“ vždy v úterý od 20.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 22.00 do 24.00 hod.

4. 3. 23.00 – Lesk a bída ruských careven

Od Kateřiny Veliké až po poslední vládkyni Ruska byly všechny císařovny ve skutečnosti německého původu. Do Petrohradu je nezavedla pravá láska, ale byly to důsledky vysoké evropské hry o moc. Film Lesk a bída ruských careven je plný dramatických příběhů těchto mladých žen – rozervaných mezi strategicky výhodnými manželskými svazky, touhou po lásce a nutností podvolit se potřebám evropské politiky. Snímek odhaluje nové skutečnosti a nabízí nový pohled na německé princezny na ruském trůnu. Jejich životní osudy jsou takřka pohádkové, ale kromě nesmírného bohatství v nich figurují také zrádné intriky, nebezpečné duely a šokující skandály s nešťastnými a osudovými následky. Navzdory pečlivým snahám o převýchovu ani jediná z těchto princezen úplně nepřišla o svou skutečnou identitu. A každá z nich po sobě zanechala zajímavý odkaz, ať už ruský v německé společnosti nebo německý v té ruské.

 

7. 3. 20.00 – Utajené příběhy českých dějin V (Zlato republiky)

Zlato, jako exkluzivní drahý kov, nadaný až magickou silou, provází člověka po staletí. V dávných dobách byly drahé kovy, a právo na ražbu mincí z nich, privilegiem panovníka. Středověký český stát byl proslulý kvalitou svých stříbrných a výjimečně také zlatých mincí, což se stalo základem jeho hospodářské i politické prosperity za přemyslovských králů a Karla IV. Nástup papírových peněz v novověku nezastínil kouzlo zlatého kovu, spíše naopak. Zlato se stalo symbolem jistoty v nejistých časech a bylo dobrým zvykem středostavovských rodin uchovávat zlaté šperky z generace na generaci, jako pojistku pro těžké doby. Tím dojemnější byly scény, kdy se ženy vzdávaly svých klenotů a muži zlatých hodinek v opakovaných vlasteneckých sbírkách devatenáctého a dvacátého století. Hmotné zlato se stalo výrazem touhy po svobodě a svébytnosti. Poprvé při veřejných sbírkách na zbudování Národního divadla v Praze, a zejména pak při budování zlatého pokladu republiky. Podstatnou roli hraje ovšem zlato v ekonomice a měnové politice státu. Už za rakousko-uherské monarchie se objevily pokusy o zavedení zlatého standardu, které příznivě ovlivnily stav hospodářství v historických českých zemích. Zvláštní kapitolou v dějinách „českého zlata“ pak jsou osudy československých legionářů, kteří za první světové války transportovali ruský zlatý poklad. Epizoda plná dohadů a mýtů, které zasluhují objasnit. Po vzniku republiky se začalo s cílevědomým budováním zlatých rezerv, brzy se však začaly stahovat mračna v podobě bezedných kapes okupantů.

14. 3. 20.00 – Utajené příběhy českých dějin V (Zlato národa ukradeno)

Příběh českého zlata byl ve dvacátém století plný tragických zvratů. Po nadšeném budování zlatého pokladu republiky přišla léta druhé světové války a rozkradení československého měnového zlata nacistickým Německem. Poválečná jednání o jeho návratu do vlasti narážela na realitu „železné opony“ a vlekla se neuvěřitelných sedmatřicet let. Překážkou přitom byla neochota zlato vrátit, ale dokonce i ideologicky motivovaná neochota jej přijmout. Po obtížných a dramatických licitacích československých diplomatů se západními mocnostmi a Německem musela organizace návratu měnového zlata čelit také absurdní iniciativě Vasila Bilaka výsledek jednání zmařit. Přes všechny obtíže se nakonec zlato domů navrátilo. Ve státní bance se však příliš neohřálo. Po roce 1989 někteří politici dospěli k rozhodnutí jeho značnou část odprodat. Vznikla tím škoda hmotná i symbolická. V poslední době se však stále častěji objevují úvahy, jak ji alespoň zčásti odčinit a naše zlaté rezervy obnovit. Český zlatý sen trvá.

21. 3. 20.00 – Utajené příběhy českých dějin V (Vražedné stigma krále Jiříka)

V dějepisných knihách dostal označení poslední český „král český“. A skutečně, byl posledním mužem na trůně, o jehož českém původu nemohou být pochybnosti. Vlády se chopil v rozbouřených časech, kdy mír, uzavřený po desetiletích krvavých husitských válek, byl ještě velmi křehký a hospodářství sotva popadalo dech. Byl králem zvoleným. Prvním a jediným. Důvěru země si vysloužil jak svou rázností, tak upřímnou snahou být „králem dvojího lidu“, tedy udržet smír znepřátelených náboženských táborů. Tomu cíli byl připraven obětovat vše, osobní život i následnictví svých synů. Otěže moci uchopil s potřebnou rozhodností, dokázal stabilizovat ekonomiku a zabránil vývozu zlata a drahých kovů ze země. Zlikvidoval rozkladné sekty i pokusy o ozbrojený převrat. Opakovaně odrazil cizí intervenci a pokusil se pozdvihnout prestiž Koruny české na mezinárodním poli. Přesto neunikl pomluvám a lžím. A to nejen ze strany svých dobových oponentů, ale také podjatých historiků a novinářů, vedených protičeským afektem, kteří v postavě dávného krále uráželi celý národ. Jiří byl obviňován, že je nemanželským synem, vrahem svého předčasně zesnulého předchůdce, krále Ladislava, a křivopřísežníkem, který neplní dané slovo. Všechna tato obvinění se během staletí ukázala být lživá. Heslo vyšité na korouhvi krále Jiřího se naplnilo: Pravda Páně vítězí!

28. 3. 20.00 – Utajené příběhy českých dějin V (Bosé stopy značky Baťa)

Jméno Baťa bylo za časů meziválečného Československa symbolem prosperity a v paměti generací zůstalo ještě celá desetiletí po zániku baťovského průmyslového gigantu. Proslulý podnik vedli dva bratři, po tragické letecké nehodě se vedení firmy ujal mladší z nich, Jan Antonín Baťa, muž-vizionář. Firma Baťa, to tehdy už dávno nebyly jenom boty, byl to rozsáhlý komplex, který produkoval nekonečnou řadu výrobků od automobilových pneumatik po plynové masky. Hospodářský rozvoj a každodenní život republiky by si bez něj nebylo možné představit. Jan Antonín Baťa si uvědomoval odpovědnost, která pro něj z těchto faktů plynula. Další budování firmy chtěl propojit s budováním moderního státu. S obdivuhodnou odvahou načrtl vize, kterými chtěl své kroky řídit. Týkaly se primárně strategicky nezbytné infrastruktury. Pro zásobování Baťových podniků vybudoval takzvaný Baťův kanál, dnes oblíbený cíl turistů, a zpracoval rozsáhlé plány pro výstavbu československé dopravní sítě. Byl autorem návrhu na dálnici, která by propojovala celou tehdejší republiku. Čas bohužel pracoval proti němu a selhání politiků znemožnila jeho smělé vize uskutečnit. Nastala temná léta německé okupace. Ani tehdy ale neztrácel naději a finančně podporoval exilovou vládu prezidenta Beneše v Londýně. Přesto, nebo možná právě proto, neunikl poválečnému vykonstruovanému stíhání za údajnou kolaboraci, musel čelit pomluvám a nepochopení. Navzdory tomu zůstal potřebným vzorem sebevědomého vizionáře a tvůrce hodnot.

28. 3. 20.30 – Vzkříšení katedrály Notre-Dame (1. díl)

Záchrana trosek pařížského chrámu Notre-Dame, který byl v roce 2019 poničen požárem, je u konce. Katedrála zůstala ušetřena. Teď začíná ta těžší část. Jak rekonstruovat 800 let starou památku, když nikdo přesně neví, jakým způsobem byla vystavěna. Přímo na místě, skryti veřejným pohledům, působí 200 odborníků z celého světa. Mají jediný úkol. Pomoci architektům odhalit tajemství stavby Notre-Dame, aby bylo možné znovu oživit duši i posvátnost jedinečného chrámu. Tvůrci tohoto seriálu získali exkluzivní přístup do zákulisí rekonstrukce. Tam, kde se ostatní týmy filmařů museli zastavit, otočit a odejít, my teprve začínáme. Sledujte vzrušující dobrodružství. Nenechte si ujít jedinečný pohled na okouzlující krásu a odhalte, jak probíhá největší projekt rekonstrukce tohoto století. Stůjte pro boku dělníků, architektů, historiků a vědců, kteří se ze všech sil snaží znovu oživit ikonický Notre-Dame.

www.prima-zoom.cz – unikátní on-line magazín: základní info, program, aktuality, fotografie, zajímavé články, a ještě něco navíc.

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru