zájezdy za uměním detailřecko: kultura doby alexandra makedonského, byzantské a raně křesťanské umění, klasické antické umění a ostrov santorini - atlantida doby bronzové (archeologie, dějiny umění, ikonografie)

ŘECKO: Kultura doby Alexandra Makedonského, byzantské a raně křesťanské umění, klasické antické umění a ostrov Santorini - Atlantida doby bronzové (archeologie, dějiny umění, ikonografie)

06.04.2020 - 12.04.2020

POSLEDNÍCH 10 VOLNÝCH MÍST!

Druhé pokračování úspěšného leteckého zájezdu do Řecka nabídne významné archeologické a umělecké památky severního Řecka, ale také unikátní letecký výlet na ostrov Santorini. Co vás čeká: slavné hrobky s unikátními freskami a zlaté poklady makedonských králů, návštěva středověkých klášterů v Meteoře, raně křesťanské a byzantské umění Soluně, ze které pocházeli Metoděj a Konstantin, jejichž misie směřovala do Velké Moravy.

Speciální pozornost bude věnována vykopávkám na ostrově Santorinu, antické Théře, kde bylo pod sopečným popelem objeveno minojské město a vzácné fresky, které patří k tomu nejlepšímu, co mohou nabídnout středomořské civilizace v 2. tisíciletí př.n.l. Théra se pravděpodobně stala podnětem k mýtům o bájné Atlantidě.

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petra Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petra Kováče. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč. Musíme upozornit, že provádění přímo v archeologických areálech není v Řecku možné. Zájemci dostanou podrobnou informaci vždy před návštěvou každé památky s upozorněním na díla, kterým by měli věnovat největší pozornost.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Ve večerních hodinách odlet z Prahy do Atén. Po příletu do Athén transfer do hotelu. Nocleh v hotelu v Aténách.

2. den: Odjezd z Athén na sever Řecka. Odpoledne DION (Dio), antické město na úpatí slavné hory Olympu, které sloužilo k oslavě řeckých bohů. Stála tam řada chámů (chrám boha Dia a svatyně Isidy, Demeter a Asklepia), řecké i římské divadlo, veřejné lázně a stadion na atletické hry. Město výrazně podporoval Alexandr Veliký - právě z Dionu se vydal na výpravu do Persie. Navštívíme archeologické vykopávky antického města a Archeologické muzeum, které nabízí řadu cenných uměleckých děl i předměty denního života ve starověku. Ubytování v hotelu v Soluni.

3. den: SOLUŇ (Thessaloniki), druhé největší řecké město, které je díky stavbám z období raně křesťanského a byzantského období zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Město založil Kassandros, král Makedonský, a pojmenoval jej po své manželce Thessalonice, sestře Alexandra Velikého. Navštívíme hlavní památky, které připomínají antickou, byzantskou, tureckou a židovskou minulost. K největším atrakcím patří zejména vítězný oblouk císaře Galeria s bohatou římskou sochařskou výzdobou, turecká Bílá věž a kostely sv. Demetria, svaté Sofie, tzv. rotunda a Óssios Davíd, které nabízejí nejkrásnější byzantské mozaiky. Prohlídka významného Archeologického muzea, které zahrnuje cenná umělecká díla pocházející ze Soluně, Makedinie a Thrákie od pravěku k počátkům křesťanství - nejzajímavější je unikátní soubor mistrovských děl antického zlatnictví (poklad ze Sindos a poklad z Dervéni). Noc v hotelu v Soluni.

4. den: Dopoledne LEFKÁDIA – monumentální makedonské hroby v podobě podzemních řeckých chrámů. Odpoledne VERGINA a její královské hrobky, které jsou zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO. Pohřebiště makedonských vládců bylo objeveno v 70. letech minulého století a stalo se senzací, protože nabízí ukázky monumentálního starořeckého malířství, které se jinak nezachovalo. Tzv. hrobka Persefony nabízí scénu zobrazující Hádův únos Persefony – velkolepé malířské dílo, tzv. hrobka II pravděpodobně patřila slavnému Filipu II Makedonskému a jako jediná zůstala zcela nedotčena až do jejího objevu v roce 1977, další hrobka byla zřejmě určena pro Alexandra IV, syna Alexandra Velikého. Noc v hotelu v oblasti Meteory.

5. den: Dopoledne METEORA – návštěva některého z unikátních klášterů na 300 metrů vysokých skalách vypadají jako zázrak architektury a potvrzují jejich název, který je odvozen od řeckých slov popisujících ve vzduchu se vznášející kláštery. Mniši a poustevníci se tam usazovali od časného středověku a stavby byly dostupné pouze po žebřících a úzkých schodištích. Monastýry byly vyzdobeny nádhernými ikonami, mimo jiné i od Theofana Krétského. Kláštery jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Večer ubytování v Athénách.

6. den: Fakulatitivní výlet na ostrov Santorin.

Časně ráno transfer na letiště v Athénách a odlet na ostrov SANTORINI. Prohlídka archeologických vykopávek v AKROTIRI, což jsou skutečné Pompeje doby bronzové. Sopka na ostrově vybuchla někdy kolem roku 1600 před naším letopočtem a následky jejího řádění totálně ochromily kvetoucí říši bájného krále Mínoa. Slavná báje o Atlantidě zřejmě popisuje právě toto neštěstí. Santorin, nazývaný v antice Théra, se z velké části propadl do moře, zbytek ostrova i s velkým mínojským městem pokryla desítky metrů vysoká vrstva sopečného popela a pemzy. Město se pod tímto nánosem zachovalo v téměř dokonalé podobě, takže můžeme projít jeho ulicemi a navštívit luxusní domy, které byly v 2. tisíciletá před naším letopočtem postaveny pro bohaté obyvatele "Atlantidy". Městečko FIRA - společná prohlídka Muzea prehistorické Théry, které nabízí úchvatné umělecké a archeologické nálezy z doby mínojské, zejména unikátní nástěnné malby, které do velké míry změnili náš pohled na umění doby bronzové. Některé malby vypadají, jako by krásné dívky maloval antický předchůdce Sandra Botticelliho. Objevy z Akrotiri jsou považovány za největší kulturní senzaci v poválečné archeologii. Ve večerních hodinách odjezd na letiště a odlet zpět do Athén. Návrat do hotelu v Athénách pozdě v noci.

Ti účastníci zájezdu, kteří se nebudou chtít zúčastnit výletu na ostrov Santorin, mohou využít tohoto dne k prohlídce ATHÉN a návštěvě četných athénských antických památek.

7. den: Odlet z Atén zpět do Prahy v odpoledních hodinách.

 

Cena zájezdu: 27990 Kč

Výlet letecky na Santorini 6490 Kč

 

Podrobnosti k zájezdu a přihlášky:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/anticke-recko-a-santorini

 

KONTAKTY SLAN tour v pracovní dny:

telefon 312 520084

mobil 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o., cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře SLAN tour, s.r.o.: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru