zájezdy za uměním detailřím - antický, středověký, renesanční a barokní (letecký zájezd)

ŘÍM - ANTICKÝ, STŘEDOVĚKÝ, RENESANČNÍ A BAROKNÍ (LETECKÝ ZÁJEZD)

25.03.2023 - 29.03.2023

25.03. 2023 - 29.03. 2023

VYPRODÁNO! REGISTRUJEME NÁHRADNÍKY

Letecký zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s jeho Klubem přátel Stavitelů katedrál. Program zájezdu speciálně připravil historik umění Peter Kováč. Bydlíme v centru města Říma ve čtyřhvězdičkovém hotelu!

Během pobytu navštívíme hlavní umělecké a architektonické památky spojené s historií Říma a Vatikánu a jejich uměleckým odkazem. Vydáme se po stopách velkých umělců doby renesance a baroka. Speciální pozornost bude věnována plastikám Berniniho, architektuře Borrominiho, obrazům Caravaggia a freskám Michelangela a Rafaela. Program je sestaven do těchto tematických celků s návštěvnou tento památek:

Řím antický a středověký

Koloseum, původně Flaviovský amfiteátr v centru města; jde o největší stavbu tohoto druhu, jaká byla kdy postavena, dílo vrcholného inženýrství a architektury, Forum Romanum, které bylo v dobách antického Říma centrum veřejného dění ve městě i v říši; Via Sacra, spojující pahorek Kapitol s Koloseem. Komentovaná návštěva Kapitolských muzeí se slavnou vlčicí, jezdeckým památníkem Marka Aurelia, kolosální sochou císaře Konstantina II. a plastikou Venuše Kapitolské. Památky oblasti Trastevere (česky Zátibeří), jehož centrem je středověký kostel Santa Maria in Trastevere a Santa Cecilia in Trastevere; díla sochaře Arnolfa di Cambia a malíře Petra Cavalliniho. Hlavní středověké památky centra Říma: bazilika sv. Janů na Lateráně (San Giovanni in Laterano) - jedna ze čtyř římských patriarchálních bazilik, bazilika sv. Klimenta - nejslavnější stavba raného středověku v Itálii, středověké mozaiky a fresky v kostelech Santa Maria Maggiore, Santi Quattro Coronati (reakce na obléhání města císařem Fridrichem II.), S. Pudenziana a Santa Prassede. Vydáme se také po stopách Karla IV. v době jeho korunovace v Římě a navštívíme také baziliku svatého Petra v řetězech se slavnou sochou Mojžíše od Michelangela z bývalého náhrobku papeže Julia II..

Řím renesanční

Návštěva Vatikánu. Vatikánská muzea nabízejí veledíla antického sochařství, cenné egyptské a etruské sbírky, ale především obrazárnu s díly Caravaggia, Giotta, Leonarda da Vinci, Rafaela a Poussina – komentovaná prohlídka nejslavnějších obrazů a soch evropského umění. Procházka Vatikánem s návštěvou pokojů s vynikajícími freskami Rafaela Santiho (Stanze papeže Julius II.) a Sixtinské kaple je unikátním souborem fresek Ghirlandaia, Botticeliho, Lippiho, Perugina a hlavně Michelangela – asi nejslavnější dílo vrcholné římské renesance. Důkladná prohlídka baziliky sv. Petra krok za krokem – nejslavnější katedrály světa s díly Michelangela a Berniniho, návštěva Andělského hradu - původně Hadriánova mauzolea, přebudovaného na středověkou pevnost papežů s tajnou chodbou z Vatikánu.

Řím barokní

Galerie ve Vile Borghese (Galerie Borghese), která obsahuje světově unikátní sbírku Berniniho soch a obrazů Caravaggia. Významné zakázky na barokní stavby a umělecká díla pocházely od známých papežů 17. století, především od Urbana VIII. z římského rodu Barberini, který podporoval slavného architekta Giana Lorenza Berniniho, a od Inocence X. z rodu Pamphili, mecenáše mimořádného architekta Francesca Borrominiho. Hlavní pozornost bude soustředěna na slavné barokní kostely jako je jezuitský kostel Il Gesú, chrám Sant´Andrea del Quirinale (Bernini) nebo svatostánky S. Ivo della Sapienza a S. Carlo alle Quattro Fontane (Borromini). Prohlédneme si také autentická díla římského baroka v interiérech kostelů Santa Maria della Vittoria - slavné sochařské veledílo Berniniho Vidění sv. Terezie z Avily a obrazy barokního bouřliváka Caravaggia v kostelech San Luigi dei Francesi a Sant´Agostino, proslulé římské barokní fontány: Fontána di Trevi a Fontána čtyř řek na náměstí Navona. V rámci prohlídky barokního města navštívíme i slavný Pantheon, nejzachovalejší antickou kopulovou stavbu v Římě, a kostel Santa Maria sopra Minerva se slavnou sochou Michelangela.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: dopoledne odlet z Prahy do Říma v 10:15 hodin, po příletu v 11:55 přesun do hotelu, ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Říma. 1. až 5. den – tematické vycházky s poznáním památek Říma antického, středověkého, renesančního a barokního. 5. den odpoledne transfer na letiště a odlet zpět do ČRve 20:10 a přílet do Prahy ve 21:55 hodin.

Cena za osobu 19900 Kč

 

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

Řím - antický, středověký, renesanční a barokní | Itálie | Poznávací zájezdy | Termín: 25.03. - 29.03.2023 | SLAN tour

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru