zájezdy za uměním detailřím - město antiky, středověku, renesance a baroka

ŘÍM - MĚSTO ANTIKY, STŘEDOVĚKU, RENESANCE A BAROKA

02.03.2021 - 07.03.2021

Ohledně realizace zájezdu kontaktujte cestovní kancelář Slan tour!

Letecký zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou PETER KOVÁČ a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petera Kováče. Program zájezdu speciálně připravil historik umění Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance, a Juraj Žáry, bývalý ředitel Slovenské národní galerie a velký znalec italského umění. Krok za krokem poznáme umění a architekturu nejslavnějšího města světa!

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odlet z Prahy, přílet do Říma a ubytování v centru Říma.

 

2. den: Vatikán a bazilika sv. Petra - vrcholná renesance v Římě

Vatikánská muzea nabízejí veledíla antického sochařství, cenné egyptské a etruské sbírky, ale především obrazárnu s díly Caravaggia, Giotta, Leonarda da Vinciho, Rafaela a Poussina – prohlídka nejslavnějších obrazů a soch evropského umění. Procházka Vatikánem s návštěvou pokojů s vynikajícími freskami Rafaela Santiho (Stanze papeže Julius II.) a Sixtinské kaple s unikátním souborem fresek Ghirlandaia, Botticeliho, Lippiho, Perugina a hlavně Michelangela – asi nejslavnější dílo vrcholné římské renesance. Důkladná prohlídka baziliky sv. Petra krok za krokem – nejslavnější katedrály světa s díly Michelangela a Berniniho, návštěva Andělského hradu – původně Hadriánova mauzolea, přebudovaného na středověkou pevnost papežů s tajnou chodbou z Vatikánu. Nocleh v hotelu v Římě.

 

3. den: Řím raně křesťanský, středověký a raně renesanční

Dopoledne památky oblasti Trastevere (česky Zátibeří), jehož centrem je středověký kostel Santa Maria in Trastevere a Santa Cecilia in Trastevere; díla sochaře Arnolfa di Cambia (otce florentské renesance) a malíře Petra Cavalliniho (největšího konkurenta Giotta). Odpoledne hlavní středověké památky Říma: bazilika sv. Janů na Lateráně (San Giovanni in Laterano) – jedna ze čtyř římských patriarchálních bazilik, bazilika sv. Klimenta – nejslavnější stavba raného středověku v Itálii, středověké mozaiky a fresky v kostelech Santa Maria Maggiore, Santi Quattro Coronati (reakce na obléhání města císařem Fridrichem II.), S. Pudenziana a Santa Prassede. Vydáme se také po stopách Karla IV. v době jeho korunovace v Římě a navštívíme také baziliku svatého Petra v řetězech se slavnou sochou Mojžíše od Michelangela z bývalého náhrobku papeže Julia II. Nocleh v hotelu v Římě.

 

4. den: Řím antický a barokní

Hlavní antické památky Říma: Koloseum, původně Flaviovský amfiteátr v centru města. Jde o největší stavbu tohoto druhu, jaká byla kdy postavena, dílo vrcholného inženýrství a architektury. Forum Romanum, které bylo v dobách antického Říma centrum veřejného dění ve městě i v říši. Via Sacra, spojující pahorek Kapitol s Koloseem. Komentovaná návštěva Kapitolských muzeí se slavnou vlčicí, jezdeckým památníkem Marka Aurelia, kolosální sochou císaře Konstantina II. a plastikou Venuše Kapitolské. Odpoledne galerie ve Vile Borghese, která obsahuje světově unikátní sbírku Berniniho soch a obrazů Caravaggia. Nocleh v hotelu v Římě.

 

5. den: Řím barokní - dílo Berniniho. Borrominiho a Caravaggia

Významné zakázky na barokní stavby a umělecká díla pocházely od známých papežů 17. století, především od Urbana VIII. z římského rodu Barberini, který podporoval slavného architekta Giana Lorenza Berniniho, a od Inocence X. z rodu Pamphili, mecenáše mimořádného architekta Francesca Borrominiho. Hlavní pozornost bude soustředěna na slavné barokní kostely jako je jezuitský kostel Il Gesú, chrám Sant´Andrea del Quirinale (Bernini) nebo svatostánky S. Ivo della Sapienza a S. Carlo alle Quattro Fontane (Borromini). Prohlédneme si také autentická díla římského baroka v interiérech kostelů Santa Maria della Vittoria – slavné sochařské veledílo Berniniho Vidění sv. Terezie z Avily a obrazy barokního bouřliváka Caravaggia v kostelech San Luigi dei Francesi a Sant´Agostino, proslulé římské barokní fontány: Fontána di Trevi a Fontána čtyř řek na náměstí Navona. V rámci prohlídky barokního města bude navštíven i slavný Pantheon, nejzachovalejší antická kopulová stavba v Římě, a kostel Santa Maria sopra Minerva se slavnou sochou Michelangela. Nocleh v hotelu v Římě.

 

6. den: Odlet z Říma zpět do Prahy.

 

Cena za osobu 28990 Kč

 

Podrobnější informace k ceně a přihlášky:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/rim---mesto-antiky-stredoveku-renesance-a-baroka

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru