zájezdy za uměním detailrománská renesance a umění doby prvních křížových výprav: zájezd po katedrálách a klášterech střední francie

ROMÁNSKÁ RENESANCE A UMĚNÍ DOBY PRVNÍCH KŘÍŽOVÝCH VÝPRAV: zájezd po katedrálách a klášterech střední Francie

22.08.2017 - 27.08.2017

VYPRODÁNO! REGISTRUJEME POUZE NÁHRADNÍKY!

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tours ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál Petera Kováče. Zájezd provádí historik umění Peter Kováč, autor knihy o katedrále v Chartres a chystané publikace o katedrále v Remeši.

Ve 12. století došlo v kultuře evropského Západu k hlubokým změnám, které byly tak výrazné a překvapivé, že oproti předchozí "temné době" se toto období jeví jako opravdové znovuzrození a obrození. Vznikaly tehdy první univerzity, lidé začali hodně cestovat, zrodily se národní literatury, rytířské eposy i milostná lyrika, ve velkém dochází k rozkvětu sochařství a malířství. V architektuře se projevuje značná regionální rozmanitost a vynalézavost nových uměleckých forem. Slavný americký historik Charles Homer Haskins nazval tuto dobu renesancí 12. století. Tvrdil, že tato románská renesance pokládala základy moderní Evropě a mnohé naznačuje, že italská renesance měla právě tady svoje kořeny. Vydáme se po nejslavnějších památkách tohoto umění. Cestou navštívíme i gotické katedrály a také pravěkou jeskyni Pech Merle s nástěnnými malbami z doby paleolitu.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin z hlavního nádraží, cesta přes Německo, technické zastávky cestou, v podvečer ubytování v hotelu.

2. den: CLERMONT-FERRAND - město, které mělo od středověku strategickou pozici: v roce 1095 se tam konal koncil, kde papež Urban II. vyhlásil první křížovou výpravu. Z této doby zde nacházíme dvě důležité památky a to Notre-Dame-du-Port, románskou baziliku a vrcholně gotickou katedrálu Notre-Dame-de-l Assomption, která má unikátní sklomalby a nástěnné malby. NOTRE-DAME D´ORCIVAL - v malebné krajině umístěný románský chrám, jedna z nejkrásnějších středověkých památek v oblasti Auvergne, kultovní socha Panny Marie - jedno z nejčastěji reprodukovaných uměleckých děl z doby křížových výprav. BEAULIEU-SUR-DORDOGNE - proslulé benediktinské opatství, které bylo jednou ze zastávek na poutní cestě do Santiaga de Compostela, nabízí mj. imponující sochařskou vizi Posledního soudu. Nocleh v hotelu.

3. den: Návštěva pravěké jeskyně PECH MERLE - její výzdoba je považována za jednu z nejkrásnějších památek paleolitického malířství v působivém prostředí přírodního paláce, senzací jsou vedle vyobrazení mamutů, medvědů a bizonů kompozice koní, které představují skutečný vrchol malířského umění pravěkých lovců. SOUILLAC - unikátní románský pilíř se zobrazením zápas sil dobra se zlem související s legendou o Theophilovi, středověkém Faustovi, nejreprodukovanější dílo románské renesance. ROCAMADOUR - slavné poutní místo středověku, městečko vytesané do gigantické skály, místo obdivované i malířem Františkem Kupkou. CAHORS - unikátně zachovalý most Valentré ze 14. století a románská katedrála Saint-Étienne, město je na seznamu kulturních památek UNESCO. Večer ubytování a nocleh v hotelu.

4. den: RODEZ - krátká zastávka u gotické katedrály Notre-Dame. CONQUES - mimořádná památka románské renesance: klášterní kostel s fasádou s Posledním soudem a slavný chrámový poklad s téměř metrovou zlatou sochou sv. Foy pokrytou drahými kameny. Conques bylo důležitou zastávkou na cestě do Santiaga de Compostela. Unikátně zachovalé středověké městěčko je zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO. LE PUY EN VELAY - magické místo a jedno z nejvýznamnějších poutních středisek, východisko mnoha poutníků na cestě do Santiaga de Compostela. Místo je hojně navštěvováno turisty pro svoji malebnou polohu, geologicky zajímavé okolí, a jedinečné středověké památky. Dominantou je románská katedrála imponující svým uměleckým propojení tradice byzantské a západoevropské, architektonický skvost a unikátní je také kaple sv. Michala z 10. století postavená na bývalém sopečném sopouchu. Nocleh v hotelu.

5. den: CLUNY - historické městečko, které vyrostlo kolem kdysi slavného benediktinského opatství založeného roku 910 vévodou Vilémem Akvitánským a jež bylo ve středověku jedním z nejslavnějších křesťanských center a poutním místem. Vrchol jeho slávy spadá do 10. až 12. století, kdy bylo Cluny ohniskem tzv. renesance 12. století. Město si zachovalo historický půdorys, větší část hradeb s věžemi a bránami, gotický kostel Panny Marie ze 13. století, mnoho historicky cenných domů a zejména torzo zničené architektury kláštera (příčná loď, vstupní portál, hospodářské budovy) s ukázkami původní sochařské výzdoby z 12. století. Ubytování v hotelu.

6. den: COLMAR - dopoledne Musée Unterlinden s nádhernými obrazy malíře Grünewalda, vedle Dürera a Cranacha největší malířské osobnosti německé renesance, v poledne odjezd do ČR, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

 

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/romanska-renesance

Základní cena: 14990 Kč

 

KONTAKTY SLAN tour v pracovní dny:

telefon 312 520084, mobil 604 255018, info@slantour.cz, skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o., cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře SLAN tour, s.r.o.: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru