zájezdy za uměním detailsicílie: poklady antického umění, kultura doby normanů, hrady císaře fridricha ii., barokní umění a caravaggio

SICÍLIE: POKLADY ANTICKÉHO UMĚNÍ, KULTURA DOBY NORMANŮ, HRADY CÍSAŘE FRIDRICHA II., BAROKNÍ UMĚNÍ A CARAVAGGIO

20.09.2020 - 27.09.2020

OHLEDNĚ REALIZACE ZÁJEZDU KONTAKTUJTE CESTOVNÍ KANCELÁŘ!

Letecký zájezd je věnován speciálně poznání Sicílie jako centra evropského umění a kultury. Během staletí ostrov zaujal pozornost Řeků a Římanů, Byzantinců, muslimských emírů i Normanů, kteří tam založili svoje království. Na Sicílii vyrostl císař Fridricha II. považovaný za div světa a za prvního moderního vládce Evropy, kterému Češi vděčí za Zlatou bulu sicilskou. Toto vše vytvořilo zvláštní a neopakovatelnou směsici umění, které je velmi originální. Navštívíme společně normanské paláce a chrámy s byzantskými mozaikami, poklady antického stavitelství a sochařství, prohlédneme si dva slavné antické bojovníky objevené v roce 1972 v zátoce Riace, projdeme si antické vily a divadla a také jedinečné hrady Fridricha II. Pozornost věnujeme také specifickému sicilskému baroku a speciálně malíři Caravaggiovi, který při svém útěku navštívil Sicílii a namaloval tam úžasné obrazy. Krok za krokem projdeme i nejvýznamnější města: Palermo a Syrakusy. Průvodcem zájezdu bude historik umění Peter Kováč, který o Fridrichovi II. a umění Sicilského království napsal obsáhlou knihu Zrození renesance.

Letecký zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knížek Petra Kováče.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

 

1. den: 20. 9. neděle Přílet do Catanie, večeře, ubytování v rezortu u moře a odpočinek.

2. den: 21. 9. pondělí Dopoledne Syrakusy (starořec. Syrákúsai, it. Siracusa), hlavní město provincie Siracusa, významné antické město bylo založené roku 733 před n. l. jako kolonie Korintu, slavným rodákem byl Archimédes byl matematik, fyzik a astronom. Četné stavební památky připomínající starověké dědictví: Apollónův chrám, nejstarší dórský chrám na Sicílii (1. pol. 6. století př. n. l.), řecké divadlo patří průměrem (asi 138 metrů) k největším antickým divadlům pro 15 000 diváků, dóm s barokní fasádou (vestavěný do dórského chrámu Athény). Antické doly na kámen. Zcela mimořádnou památkou středověku je gotický hrad Štaufů Castel Maniace, který zde na výběžku do moře vystavěl Fridrich II. Odpoledne Noto a Ragusa - velkolepá díla sicilského baroka. Večeře a nocleh v hotelu.

3. den 22. 9 úterý: Villa Romana del Casale, starověká římská vila nedaleko města Piazza Armerina, kde se nachází nejrozsáhlejší a nejbohatší komplex antických podlahových mozaik na světě. Památka je od roku 1997 součástí světového dědictví UNESCO. Agrigento - největší soubor starořeckých chrámů v Evropě. Večeře a nocleh v hotelu u Agrigento.

4. den 23. 9. středa: Dopoledne Palermo - katedrála Santa Vergine Maria Assunta, kterou postavili v 2. polovině 12. století Normané na místě arabské mešity, spojení románského stylu, gotika s islámskými prvky, šest královských hrobek i porfyrový náhrobek Friedricha II., chrámový poklad s královskou korunou zdobenou perlami a drahokamy z hrobky Constanze Aragonské, choti císaře Friedricha II. La Zisa - normanská letní rezidence z 12. století - pravzor pro slavnou Alhambru ve španělské Granadě. Národní archeologické muzeum (archeolog. nálezy z oblasti západní Sicílie: Palermo - římské a punské plastiky, architektonické články, mince, kotvy, Segesta, Selinunte - plastická výzdoba řeckých chrámů, chrliče v podobě lvích hlav z Himery, Solunto). Večeře a nocleh v hotelu u Palerma.

5. den 24. 9. čtvrtek: Palermo. Dopoledne Palazzo dei Normani - rozlehlá rezidence normanských králů, Cappella Palatina - palácová kaple Rogera II., barokní náměstí Quattro Canti a jezuitský chrám na Sicílii Il Gesu (1564-1633), který je ukázkou sicilského baroka. La Martorana - kaple normanského admirála z poloviny 12. století (jedinečný ikonografický program, nejstarší normanské mozaiky na Sicílii), San Giovanni degli Eremiti s pěti orientálními kupolemi, mešitou a jedinečnou křížovou chodbou. Odpoledne Monreale - původně benediktinský klášter nad Palermem, nádherná normanská katedrála S. Maria la Nuova (Vilémem II. v letech  1174 -82, bronzová vrata Bonnano Pisano a Barisano z Trani - 12. st., v interiéru unikátní mozaiky na ploše cca 6000 m², hrobky Viléma I., II., Markéty Navarraké ad.), rozlehlá křížová chodba s nádhernými mozaikovými sloupky a reliéfně zdobenými hlavicemi sloupů, studna). Večeře a nocleh v hotelu Palermu.

6. den 25. 9. pátek: Cefalú - dopoledne jedno z nejkrásnějších městeček na Sicílii, procházka od jachetního přístavu podél pobřeží (částečně dochované fénické hradby) k historickému centru: normanská katedrála (od r. 1131, Roger II., zachována nádherná mozaika v apsidě - r. 1148. Odpoledne Messina, které je třetím největším sicilským městem a hlavním městem provincie Messina, město je také lázeňským centrem a sídlem univerzity. Messina byla založena řeckými kolonisty už v 8. století před n. l., má velkou románskou katedrálu s unikátním orlojem, četné barokní a renesanční fontány, a zdejší Museo Regionale nabízí několik mimořádných uměleckých děl, obrazy Antonello da Messiny, velkého představitele italské renesance a slavné dílo zakladatele barokní malby Caravaggia Klanění pastýřům. Večeře a nocleh v hotelu u Messiny.

7. den 26. 9. sobota: Dopoledne trajektem do Reggio di Calabria. Reggio di Calabria zaujme každého návštěvníka zcela jedinečným archeologickým muzeem Museo Nazionale della Magna Grecia, které je věnované antickému umění a zejména tzv. Velkému Řecku, to jest koloniím Řeků v Itálii. Největším pokladem muzea jsou dvě bronzové sochy řeckých bojovníků v životní velikosti zvané Bronzi di Riace, které byly objeveny v moři v srpnu 1972 v zátoce Riace, nedaleko Reggio Calabria. Tyto plastiky z 5. století před naším letopočtem jsou považovány za nejvzácnější umělecká díla řeckého umění. Odpoledne Taormina, známé sicilské letovisko, nádherné město plné malebných uliček se rozkládá v kopcích na severovýchodě sicilského ostrova, mezi Messinou a Catanií. Zříceniny antického města Tauromenium. Nejzajímavější památkou je Teatro Greco, nejzachovalejší antické divadlo na Sicílii s úžasným výhledem na město a sopku Etnu. Dále pak katedrála ze 13. století, středověké a barokní chrámy a paláce. Catanie, druhé největší město na Sicílii, jejíž dominantou je pevnost Castello Ursino, kterou postavil u moře kolem roku 1240 štaufský císař a sicilský král Fridrich II. - zastávka u hradu. Večeře a nocleh v hotelu u Catanie.

8. den: 27. 9. neděle Odlet z Catanie zpět do Prahy.

 

Cena zájezdu 28990 Kč

 

Přihlášky a informace k službám:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/sicilie---letecky

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o., cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný, pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru