zájezdy za uměním detailsiena a italská gotika, císařské umění doby štaufů a renesanční památky jižního toskánska

Siena a italská gotika, císařské umění doby Štaufů a renesanční památky jižního Toskánska

04.04.2018 - 09.04.2018

VYPRODÁNO!

Málo známá část jižního Toskánska může nabídnout velké poklady románského, gotického a renesančního umění, včetně děl takových mistrů jako byl Michelangelo, Fra Filippo Lippi, Duccio, Simone Martini, Domenico Ghirlandaio, Benozzo Gozzoli, Giovanni Pisano, Cimabue, Piero della Francesca nebo Antonio da Sangallo.

Naše pozornost bude soustředěna na nádherné gotické a renesanční město Sienu, které je zcela unikátně zachované. Zaměříme se také na umění doby císaře Fridricha II., který Sienu navštívil a obdivoval. Krok za krokem objevíme tvorbu geniálního architekta a sochaře Giovanniho Pisana, kterého i Michelangelo považoval za svůj vzor, a vznešenost umění malíře Duccia, jehož obdivovatelem byl moderní umělec Modigliani. Zájezd speciálně připravil historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy Zrození génia o sienské katedrále a tvorbě sochaře a architekta Giovanniho Pisana.

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s agenturou ARS AURO PRIOR historika umění PhDr. Petra Kováče, který je také průvodcem zájezdu, a s Klubem přátel Stavitelů katedrál.

Cesta autobusem bez nočních přejezdů!

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy ráno v 6.00 hodin, technické zastávky cestou, večer ubytování v hotelu ve městě Prato.

2. den: AREZZO - malebné město s úžasnými památkami: kostel San Francesco s ojedinělým cyklem fresek Legenda o kříži od Piera della Francesca - vrcholné dílo italské renesance, Dům Vasari – nemovitost malíře a historika umění Giorgia Vasariho – jedinečné dílo evropského manýrismu a kostel San Domenico s Ukřižovaným Kristem od malíře Cimabua z 13. století, ubytování v hotelu v Sieně a orientační prohlídka centra města Sieny.

3. den: celý den SIENA a její památky: středověká katedrála (podlahové mozaiky, kazatelna rodiny Pisanů z 13. stol., vitráže malíře Duccia, sochy mladého Michelangela, sochy barokního mistra Berniniho), baptisterium s unikátní křtitelnicí Donatella, Ghibertiho a Jacopa della Quercio, Muzeum katedrály (Ducciova Maesta, vrcholné dílo deskové malby 14. stol., sochařské dílo Giovanniho Pisana z fasády katedrály, Ducciovy sklomalby z katedrály), Palazzo Publico (Maesta od malíře Simona Martiniho, Dobrá a zlá vláda od malíře Lorenzettiho - jedinečné dílo světského umění 14. stol., plastiky z renesanční fontány Forte Gaia - Jacopo della Quercia), nocleh v hotelu v Sieně. Vydáme se také po stopách svaté Kateřiny a do míst, kde v Siene procházel císař Karel IV. a jeho syn Zikmund Lucemburský.

4. den: Dopoledne MASSA MARITTIMA - katedrála z 11. - 13. stol., Madona malíře Duccia a malby sienských mistrů 14. století, Palazzo del Podestá s Madonou od Ambrogia Lorenzettiho a archeologickou sbírkou nálezů z doby Etrusků, sienská pevnost ze 14. stol., Fonti Dell'abbondanza – unikátní erotické dílo doby středověku. Odpoledne opatství S. GALGANO - unikátní cisterciácký chrám zachovaný pouze v impozantních troskách, první gotická stavba na území Toskánska, vzor pro architekturu katedrály v Sieně; poutní místo pro milovníky záhad: kaple a meč Svatého Galgána (1148 - 81) - Galgano byl  mladý rytíř, jenž se zřekl materiálního světa a obrátil se k Bohu; když se pokusil zlomit meč o skálu, skála jej znenadání pohltila, na místě postavil unikátní kapli Montesiepi z roku kolem 1185, kde zemřel coby poustevník; zdi pokrývají fresky s výjevy ze života sv. Galgána od sienského malíře Ambrogia Lorenzettiho a PIENZA - město založil papež Pius II., velký patron umění a humanismu - na ojedinělou zakázku najal vynikajícího toskánského architekta a sochaře Bernarda Rossellina (nejtalentovanějšího žáka Filippa Brunelleschiho), který tu vybudoval jedinečné dílo renesančního urbanismu (katedrála, papežský palác - Palazzo Piccolomini a radnice). V podvečer MONTALCINO - městečko produkující slavné víno Brunello, ochutnávka vína v místních restauracích a barech, noc v hotelu v Sieně.

5. den: Dopoledne  zastávka u slavné sienské pevnosti a hradu MONTERIGGIONI a prohlídka města SAN GIMIGNANO - unikátně zachovalé středověké centrum, rezervace umění z doby 13. a 14. století, původní domy měšťanů v podobě vysokých kamenných věží:  Palazzo del Popolo (1288-1323) s návštěvou vysoké věže, středověké fresky zachycující všední život i slavnosti toskánského města, (souboje na koních, milostné scény podle Boccaccia), kolegiátní chrám (dříve katedrála) s renesančními freskami Domenica Ghirlandaia, předního malíře Medicejské Florencie a učitele Michelangela, kostel Sant' Agostino (1280-98) s nástěnnými malbami renesančního malíře Benozza Gozzoliho, dvorního umělce rodiny Medicejů. Odpoledne PRATO - císařské toskánské město spřízněné se Sienou: románská katedrála (stavba zahájena roku 1211) s renesanční kazatelnou, dílo sochaře Donatella a architekta Michelozzo, renesanční kostel Santa Maria delle Carceri na Piazze delle Carceri, který projektoval Giuliano da Sangallo, jeden z nejslavnějších renesančních architektů, hrad Castello delle Imperatore, unikátní stavba postavená císařem Fridrichem II. ve 30. letech 13. století. Noc v hotelu v Prato.

6. den: Po snídani odjezd z hotelu zpět do ČR, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

 

Cena 12990 Kč

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem, 5x nocleh v tříhvězdičkovém hotelu, 5x snídani, místní popla, osobní audiosystém, služby průvodce

 

Podrobnosti a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/siena-a-umelecke-pamatky-toskanska

 

KONTAKTY SLAN tour v pracovní dny:

telefon 312 520084, mobil 604 255018, info@slantour.cz, skype: slantour-centrala

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o., cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře SLAN tour, s.r.o.: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru