zájezdy za uměním detailslovenská gotika: po stopách řezbáře pavla z levoče a malíře mistra z okoličného (2. část)

SLOVENSKÁ GOTIKA: PO STOPÁCH ŘEZBÁŘE PAVLA Z LEVOČE A MALÍŘE MISTRA Z OKOLIČNÉHO (2. ČÁST)

04.07.2018 - 08.07.2018

6 volných míst!

Zájezd je pokračováním předchozího zájezdu po stopách Pavla z Levoče, který jsme pořádali v roce 2016 - s výjimkou Levoče a Bardějova je program zcela pozměněn a doplněn o nová města a památkové objekty. Slovensko je pokladnicí gotického a raně renesančního umění. Ve stopách řezbáře Mistra Pavla z Levoče a malíře Mistra z Okoličného se vydáme Slovenskem a navštívíme jeho nejcennější památky zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour,s.r.o. ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Zájezd volně navazuje na předchozí zájezd na Slovensko v roce 2016, z větší části jsou však zařazeny nové umělecko-historické památky. Průvodcem bude historik umění a umělecký kritik PhDr. Peter Kováč, odborník na umění středověku a renesance a hlavní editor internetových stránek o dějinách umění a historii www.stavitele-katedral.cz.

Cesta autobusem bez nočních přejezdů!

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin z HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V PRAZE (parkoviště nad stanicí metra), technické zastávky během jízdy, zastávka v Okoličném a Smrečanech. OKOLIČNÉ nabízí pozdně gotický trojlodní kostel z konce 15. století a s ním spojený františkánský klášter. Jde o výjimečnou památku, stavebníkem tam byl král Matěj Korvín a jeden z jeho dvořanů Matúš Czeczei - pro kostel vznikl i unikátní oltář Mistra z Okoličného, jednoho z předních malířů severské renesance. Zdejší zámeček přepadl Juro Jánošík - šlo o jeho nejodvážnější zbojnickou akci. SMREČANY - nádherný pozdně gotický kostel s nástěnnými malbami a malovaným gotickými oltáři, z nichž jeden byl vytvořen v dílně Mistra z Okoličného. Ubytování a noc v hotelu v centru Levoče.

2. den: Dopoledne LEVOČA, sídlo dílny geniálního umělce pozdní gotiky Pavla z Levoče: prohlídka středověkých a renesančních památek města - opevnění, radnice, měšťanské domy, dům Pavla z Levoče, kostel sv. Jakuba - klíčová díla Pavla z Levoče (hlavní oltář z let 1508 až 1517, jedno z nejvýznamnějších děl pozdní gotiky ve střední Evropě, další významná umělecká díla Mistra Pavla: oltář sv. Janů, oltář sv. Anny, skupina soch ze scény Narození Krista, sousoší sv. Jiří). Levoča je zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Odpoledne SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - kostel sv. Ladislava a pozdně gotická kaple (ovlivněná pařížskou královskou kaplí Sainte-Chapelle) s nádherným obrazem Smrti Panny Marie, dílem norimberského malíře z doby kolem roku 1450. Návrat do hotelu v centru Levoče..

3. den: Dopoledne HRABUŠICE -  kostel sv. Vavřince s románským portálem a oltářem z dílny řezbáře Pavla z Levoče s plastikami Madony, sv. Vavřince, patrona kostela, a sv. Štěpána. Zastávka v BETLANOVCÍCH u renesančního zámku, který je první takovou památkou na Slovensku. DOBŠÍNSKÁ LADOVÁ JESKYŇA v samém srdci Slovenského ráje je nejslavnější jeskyní tohoto druhu v Evropě - od roku 2000 je zapsaná na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. STRATENÁ - kostel se sochou Máří Magdaleny řezbáře Mistra Pavla z Levoče. Návrat do hotelu v centru Levoče..

4. den: Dopoledne návštěva historického a lázeňského města BARDĚJOV, které je pro své zachovalé středověké centrum od roku 2000 zapsané mezi lokality Světového dědictví UNESCO; bazilika sv. Jiljí se zachovalými 11 gotickými oltáři patří k evropským unikátům, pozdně gotická a raně renesanční radnice, kde sídlí Šarišské muzeum s dílem Pavla z Levoče a expozicí o královském městě Bardejově. TROČANY - unikátní dřevěný řeckokatolický chrám svatého Lukáše z roku 1739 s ikonostasem, národní kulturní památka Slovenské republiky. HERVARTOV - Kostel svatého Františka z Assisi je nejstarší a nejzachovalejší dřevěný kostelík na Slovensku, který byl v roce 2008 zapsán do seznamu Světového dědictví UNESCO. PREŠOV - centrum města s gotickým halovým kostelem sv. Mikuláše (řada gotických plastik), raně barokní evangelický kostel Nejsvětější Trojice a renesanční domy s atikovými nástavbami. Zastávka v salaši s možností nákupu ovčích sýrů. Návrat do hotelu v centru Levoče..

5. den: ORAVSKÝ HRAD patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památky hradního stavitelství na území Slovenska. Hrad vznikl na strategicky důležitém místě jantarové cesty a od roku 1370 byl župním hradem. Stavby horního, středního a dolního hradu, zabírající tři výškové terasy hradní skály, se budovaly postupně od poloviny 13. až do začátku 17. století. Odpoledne cesta do Prahy, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

 

Cena 7490 Kč

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/slovenska-gotika

 

KONTAKTY SLAN tour v pracovní dny:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o. cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru