zájezdy za uměním detailumělecké poklady švýcarska a výstavy normané a mondrian

UMĚLECKÉ POKLADY ŠVÝCARSKA A VÝSTAVY NORMANÉ A MONDRIAN

28.09.2022 - 02.10.2022

VYPRODÁNO! REGISTRUJEME NÁHRADNÍKY

Zájezd autobusem bez nočních přejezdů.

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou a nakladatestvím ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy o počátcích italské renesance Úsvit renesance.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odjezd z Prahy ve středu ráno v 6.00 hodin. Odpoledne návštěva velké archeologické a uměleckohistorické výstavy NORMANÉ v německém Mannheimu. Slavné Muzeum Reiss-Engelhorn připravilo ve spolupráci s Réunion des Musées Métropolitains ve francouzském Rouenu obsáhlou kulturně-historickou výstavu věnovanou fascinujícím dějinám Normanů. Po stopách Seveřanů se návštěvníci vydají na cestu ze Skandinávie do Středomoří, od pobřeží Baltského moře až po Byzanc. Dějiny Normanů (Vikingů) jsou dějinami mobility, dobývání a inovací. Sehráli rozhodující roli při utváření vývoje Evropy ve Francii, v Anglii, ve Skandinávii i na Sicílii, jako první Evropané objevili Ameriku. Přehlídka nabídne 300 mimořádných uměleckých zápůjček z významných evropských sbírek, vzácná umělecká díla a luxusní předměty, ale i zbraně a exotické obchodní zboží odrážejí kulturní výměnu mezi Orientem a Západem ve středověku. Ubytování v hotelu v oblasti Heidelbergu.

2. den: Ve čtvrtek BAZILEJ v centru města návštěva Uměleckého muzea (Kunstmuseum Basel) s mistrovskými díly Konrada Witze, Martina Schongauera, Grünewalda, Hanse Holbeina, Rembrandta, francouzských romantiků a impresionistů, Picassa a kubistů, Salvadora Dalího, Chagalla, Klea a Kandinského. Památky města – především středověká katedrála v románsko-gotickém stylu, kde se v 15. století konal Bazilejský koncil; její portál tzv. Galluspforte je nejvýznamnějším románským sochařským dílem ve Švýcarsku a je považován za nejstarší románský figurální portál v německy mluvících zemích, stará radnice Basler Rathaus z 16. století, dnešní sídlo vlády celého kantonu, Tinguelyho fontána, stojící v místech, kde dříve bývalo městské divadlo. Noc v hotelu v Bazileji.

3. den: BERN, staré švýcarské město s gotickou katedrálou – jeho historické jádro bylo zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO. Navštívíme Umělecké muzeum (Kunstmuseum) s kolekcí děl klasiků umění 19. a 20. století a se sbírkou Paula Klea, významného učitele na Bauhausu, a Městské muzeu (Bernisches historisches Museum), kde jsou originální sochy ze západního průčelí katedrály a tzv. burgundský poklad, nejcennější válečná trofej doby pozdní gotiky, mj. soubor burgundských tapiserií, které možná projektoval slavný malíř Rogier van der Weyden. Burgundský poklad získali švýcarští vojáci, když v bitvě u Nancy v roce 1477 porazili a zabili vévodu Karla Smělého, tehdy nejbohatšího muže v Evropě a velkého mecenáše umění. Noc v hotelu v Bazileji.

4. den: Město CURYCH – celý den památky a muzea města, zejména Dům umění (Kunsthaus) díly starých mistrů a s obrazy Moneta, Picassa, Kokoschky, Chagalla, Giacomettiho, Rothka, Rauschenberga, Muncha (největší soubor jeho obrazů mimo Skandinávii) a proslavená Sbírka Bührle, soukromá vynikající kolekce nejlepších děl Maneta, Degase, Cézanna, Moneta, Renoira, Gauguina, van Gogha, Picassa a Braqua, noc v hotelu v Bazileji.

5. den: BAZILEJ - Nadace Beyeler - slavná stavba architekta Renza Piana s vynikající sbírkou uměleckých děl Kandinského, Picassa, Moneta, Rothka, Cézanna, van Gogha, Matisse,Klea, Warhola, Bacona a děl primitních národů Afriky a Oceánie s aktuální výstavou MONDRIAN - malíř Mondrian byl vedle Kupky, Kandinského a Maleviče hlavní průkopník abstraktního umění. Výstava Pieta Mondriana je připravena k 150. výročí umělcova narození. Odpoledne cesta zpět do ČR, příjezd do Prahy kolem 23.00 hodin.

Cena zájezdu 13490 Kč

 

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

Umělecké poklady Švýcarska a výstava Normani a Mondrian | Cesty za uměním | Poznávací zájezdy | Termín: 28.09. - 02.10.2022 | SLAN tour

 

KONTAKTY SLAN tour:

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru