zájezdy za uměním detailumění rané florentské renesance: giotto, cimabue, brunelleschi, donatello, fra angelico, masaccio a botticelli

UMĚNÍ RANÉ FLORENTSKÉ RENESANCE: Giotto, Cimabue, Brunelleschi, Donatello, Fra Angelico, Masaccio a Botticelli

25.09.2018 - 30.09.2018

Autobusový zájezd bez nočních přejezdů!

Zájezd volně navazuje na předchozí zájezd věnovaný vrcholné renesanci ve Florencii v době Michelangela a Leonarda da Vinci. Tentokrát bude pozornost věnována umění rané florentské renesance, konkrétně dílu Giotta, Cimabua, Bruneleschiho, Donatella, Fra Angelica a Botticelliho a jejich předchůdcům. Kromě Florencie navštívíme i města a městečka jako je Lucca a Brancolli a kdysi slavný hrad císaře Karla IV. Montecarlo.

Zájezd speciálně připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance o počátcích renesance v Itálii a Zrození génia o toskánském umění mezi gotikou a renesancí. Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd v 6.00 hodin z HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V PRAZE (parkoviště nad stanicí metra). Cesta autobusem do Itálie, technické zastávky cestou, ubytování a noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Pratu - bývalém císařském městě Fridricha II.

2. den: MALÍŘSTVÍ RANÉ FLORENTSKÉ RENESANCE

Ráno cesta vlakem z Prata do Florencie (cesta přímo do centra Florencie trvá zhruba 15 minut; spojení funguje jako pražská příměstská doprava, cena za jednu cestu je cca 2,6 eur); dopoledne KLÁŠTER SAN MARCO, Muzeum Fra Angelica, krok za krokem si prohlédneme nejslavnější malířská díla rané renesance, fresky a deskové obrazy Fra Angelica, který v klášteře žil. Fra Angelica obdivoval český malíř Jan Zrzavý. Klášter nabízí také malby Domenica Ghirlandaia a Fra Bartolomea, atrakcí jsou cely mnichů s freskami Fra Angelica, včetně cely slavného Savonaroly. Kolem poledne KLÁŠTER SANTA MARIA NOVELLA s mistrovskými díly malíře Masaccia (jeho freska sv. Trojice je první iluzivní malbou s použitím perspektivy v dějinách malířství), malíře Giotta (Ukřižovaný Kristus - nejslavnější malířův deskový obraz), Krucifix - slavná socha architekta Brunelleschiho, fresky Domenica Ghirlandaia Život P. Marie a Jana Křtitele (scény se odehrávají jako by v interiérech florentských domů), gigantický Poslední soud Narda di Cione (autora tzv. Bojnického oltáře), tzv. ŠPANĚLSKÁ KAPLE s jedinečným souborem fresek ze 14. století,  fragmenty iluzivních fresek malíře Paola Uccella, velkého experimentátora s perspektivou. Čas na oběd ve florentské tržnici. Odpoledne přes most zlatníků zajdeme do KLÁŠTERA SANTA MARIA DEL CARMINE a prohlédneme si s komentářem proslulou kapli rodiny Brancacci, kterou freskami vyzdobili malíři Masaccio a Masolino - jejich dílo bylo školou umění ještě pro generaci Michelangela. Cestou zpět zastávka v kostele SANTO SPIRITO - vrcholné dílo architekta Brunelleschiho, v kostele SV. TROJICE, který postavil Nicola Pisano, a unikátními freskami a oltářním obrazem jej opatřil malíř Domenico Ghirlandaio, učitel Michelangela, a kostel OGNISSANTI s freskami Botticelliho a Ghirlandaia. Návrat zpět do hotelu.

3. den: GALERIE UFIZZI - UMĚNÍ OD GIOTTA A CIMABUA K BOTTICELLIMU A MICHELANGELOVI A FLORENTSKÉ RENESANČNÍ SOCHAŘSTVÍ

Ráno cesta vlakem z Prata do Florencie a komentovaná prohlídka GALERIE UFIZZI, která bude soustředěna na renesanční malířství ve Florencii. Seznámíme se s odkazem Giotta a Cimabua, s velkolepými oltářními obrazy Lorenza Monaca a Gentile da Fabriano, nejslavnějšími obrazy Sandra Botticelliho, s bitevní scénou Paula Uccella a malířským rondem Michelangela. Volno na oběd. Pozdě odpoledne františkánský KOSTEL SANTA CROCE s díly Giotta (zejména fresky ze života sv. Františka), fresky Taddea Gaddiho, Giottova následovníka, sochařské práce Donatella, díla Vasariho, Canovy, náhrobky významných umělců, vědců, filozofů (mj. náhrobek Michelangela), součástí kláštera kaple rodiny Pazziů - mistrovské dílo architekta Brunelleschiho a Muzeum Santa Croce se slavným Ukřižovaným od malíře Cimabua. Cestou zpět OSPEDALE DEGLI INNOCENTI – první renesanční stavba v Itálii, dílo Filippa Brunelleschiho, BASILICA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA – s řezbářským dílem Veita Stosse, ORSANMICHELE - galerie florentského renesančního sochařství s díly Ghibertiho, Nanni di Banca, Donatella, Brunelleschiho a Adrey del Verrocchio. Návrat zpět do hotelu.

4. den: ROMÁNSKÁ PROTORENESANCE: MONTECARLO, LUCCA A BRANCOLI

Celodenní výlet autokarem. Dopoledne zastávka u hradu MONTECARLO (zastavíme se u hradeb hradu, který je dnes jinak nepřístupný) - český kronikář Beneš Krabice z Weitmile vzpomíná, že císař a český král Karel IV. tam nechal postavit hrad s mocnými zdmi, jemuž dal jméno Montecarlo, což je italská slovní obdoba názvu Karlštejna. Pevnost nadále existuje a nad jejím vchodem dodnes najdeme erb s českým lvem. Dopoledne a odpoledne LUCCA, unikátně zachovalé centrum italské protorenesance. Čekají nás velkolepé románské chrámy, nádherné mozaiky, katedrála sv. Martina se socha sv. Martina, velkolepá jezdecká plastika. Pozdě odpoledne kostel San Giorgio v BRANCOLI nedaleko města Lucca je zcela unikátně zachovalý románský chrám s kompletní uměleckou výzdobou z 13. století - jako bychom se strojem času vrátili do doby, kdy vznikala románská protorenesance. Návrat zpět do Prata do hotelu.

5. den: FLORENSKÁ ARCHITEKTURA BOHATÝCH RENESANČNÍCH MĚŠŤANŮ

Ráno cesta vlakem z Prata do Florencie. Dopoledne PALAZZO DAVANZATI, unikátně zachovalý patrový měšťanský dům, výjimečné dílo rané renesance s nádhernými milostnými fresky ze 14. století. Návštěva MEDICEJSKÉ KAPLE s nejslavnějšími náhrobky Michelangela (je nutné se předem zadat vstupenky); cestou PALAZZO STROZZI - vrcholná ukázka renesančního paláce z 2. poloviny 15. století pro bohatou rodinu Strozziů. Celé odpoledne KATEDRÁLA S. MARIA D. FIORE a umělci její huti: prohlídka interiéru katedrály S. Maria d. Fiore, architektura Arnolfo di Cambio a Brunelleschi, fresky Vasariho a Uccella, kampanila ze 14. století s díly Giotto, Andrei Pisana a Donatella, baptisterium S. Giovanni (interiér s mozaikami ze 13. století - staly se inspirací pro Danteho Božskou komedii), bronzová vrata s reliéfy: Andrea Pisano 1336, Lorenzo Ghiberti 1403 - 1424 a 1425 - 1452, MUSEO DELL OPERA DEL DUOMO s nedokončenou Pietou Michelangela, Máří Magdalénou Donatella, originály soch z kampanily - Donatello, zpěváckou tribunou s plastikami andělů Donatello a Luca della Robbia a Rajská zlatá brána Ghibertiho a jeho druhé dveře s reliéfy pro baptisterium; sochařské dílo Arnolfa di Cambio, který je společně s Giottem považován za otce florentské renesance, prohlídka KOPULE FLORENTSKÉ KATEDRÁLY. Návrat zpět do Prata do hotelu.

6. den: Po snídani odjezd z hotelu a cesta do ČR.

 

Cena 11990 Kč

 

Podrobnější informace k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/umeni-rane-florentske-renesance

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na pobočkách:

SLAN tour, s.r.o.

cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru