zájezdy za uměním detailúsvit italské renesance: apulie císaře fridricha ii. štaufského a normanských králů

ÚSVIT ITALSKÉ RENESANCE: APULIE CÍSAŘE FRIDRICHA II. ŠTAUFSKÉHO A NORMANSKÝCH KRÁLŮ

08.09.2023 - 13.09.2023

POSLEDNÍCH 10 VOLNÝCH MÍST!!!

Apulie je nádherná a specifická oblast Itálie, která je proslulá svým uměním, jediněčnou krajinou, originální gastronomií a čistým mořem. Je spojena historicky a kulturně především s dobou byzantských vládců, normanských králů a štaufských panovníků. Byla oblíbeným místem císaře Fridricha II., který je u nás známý díky Zlaté bule sicilské, kvůli které se Přemyslovci stali dědičnými českými králi. Málokdo však ví, že tento vládce z rodu Štaufů plynně hovořil několika jazyky, že se vášnivě zajímal o architekturu, právo, medicínu i přírodní vědy, že inicioval založení básnické školy, která byla vzorem i pro Danta, a že otevřel historicky první státní univerzitu. Už historik Jacob Burckhardt Fridricha II. považoval za praotce renesance. V jižní Itálii vznikla z iniciativy císaře a jeho přátel pozoruhodná umělecká díla, která o dvě století předběhla snahu Donatella a Brunelleschiho o znovuoživení antické tradice. Za těmito odvážnými projekty stála Fridrichova vize středověkého císařství jako pokračovatele slávy a moci starověkého Říma. V Apulii se nachází i nejzáhadnější hrad Fridricha II. Castel del Monte. Vydáme se krok za krokem po památkách Normanů a Štaufů za poklady románského a gotického umění, navštívíme slavné hrady Fridricha II. i nádherné románské a raně gotické katedrály.

Letecký zájezd speciálně připravil PhDr. Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance o dvorském umění císaře Fridricha II. Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu Barion nedaleko Bari.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

 

1. den: Z PRAHY DO BARI

Dopoledne odlet z Prahy do Bari. Po příletu transfer autobusem do hotelu u Bari (čtyřhvězdičkový hotel při pobřeží moře s vlastní pláží), odpočinek na pláži.

2. den: BARI – SLAVNÉ POUTNÍ MÍSTO EVROPY A TRULLI V ALBEROBELLO

BARI - druhé největší město jižní Itálie a důležitý přístav na Jaderském moři; už v roce 465 tu bylo založeno biskupství, které bylo v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Bari bylo součástí Království obojí Sicílie a poté Neapolského království. Je zde jedna z nejslavnějších románských poutních bazilik, postavená v letech 1087-1196, kde byl pohřben legendární sv. Mikuláš; unikátní stavba, která ovlivnila architekturu v celé jižní Itálii (unikátní bohatě zdobený biskupský trůn). Dobu Fridricha II. tam připomíná velký hrad Castello Svevo di Bari s kolekcí odlitků sochařských děl doby románské a gotické. Odpoledne návštěva tzv. trulli v ALBEROBELLO, což je specifická podoba apulijské domovní architektury, celý soubor byl zapsán na listinu kulturních památek Unesco. Noc v hotelu.

 

3. den: ARCHITEKTONICKÉ SYMBOLY MOCI NORMANŮ A FRIDRICHA II.: CASTEL DEL MONTE, BARLETTA A LAGOPESOLE

BARLETTA - město slavné antickým kolosem, mnohametrovou sochou antického panovníka, kterou sem přivezla zřejmě benátská loď z Konstantinopole. Ve středověku byla socha symbolem moci panujícího císaře. Ve městě je i hrad Fridricha II. - Castello Svevo se slavnou bustou muže s vavřínovým věncem na hlavě, což je údajný portrét císaře Fridricha II. - nejslavnější sochařské dílo rané štaufské renesance. Krátká zastávka v ANDRII, kde byly pohřbeny dvě ze čtyř manželek císaře Fridricha II. a kde se narodil král Konrád IV. Štaufský: jedinečný portál chrámu velmistra Řádu německých rytířů – významná štaufská památka. CASTEL DEL MONTE – hrad a nejúžasnější dílo osobité štaufského umění, které harmonicky spojuje do jednoho celku dva protiklady: gotiku a antiku. Unikátně zachovalý monument a nejnavštěvovanější památka jižní Itálie a dodnes záhadná stavba fascinující všechny mystiky. Vše je tam dokonale podřízeno geometrickým pravidlům: půdorys tvoří osmiúhelník, ozdobou nádvoří je osm velkých gotických arkád, z obytného prvního patra se lze do okolí dívat osmi okny, která se nacházejí v osmi komnatách. Jako by stavitel i stavebník byli posedlí číslem osm symbolizujícím harmonii a zmrtvýchvstání a zřejmě inspirovaný i tvarem císařské koruny. Hrad v srdci Apulie předjímal o dvě stě padesát let snahu renesančních a manýristických tvůrců o vybudování panovnického či šlechtického sídla, jež by mělo půdorys zcela pravidelného mnohoúhelníka. CASTEL LAGOPESOLO – významný hrad císaře Fridricha II., sicilského krále Manfreda a Karla I. z Anjou, bratra Ludvíka Svatého: reprezentativní stavba s velkými dvorskými sály a rozsáhlým nádvořím, sloužícím k rytířským slavnostem. Velmi zajímavá a originální sochařská výzdoba představuje štaufskou renesanci.. Stavba překvapí svojí monumentalitou a reprezentativností. Noc v hotelu.

 

4. den: VELKÉ NORMANSKÉ A ŠTAUFSKÉ KATEDRÁLY: BITONTO, ALTAMURA A RUVO DI PUGLIA

Dopoledne BITONTO - středověké město antického původu s nádhernou katedrálou z 12. a 13. století: zcela jedinečná stavba v jižní Itálii, jejíž výzdoba dokumentuje bohatý svět románské umělecké imaginace; v interiéru je vzácná kazatelna z roku 1229, vytvořená podle nápisu knězem, sochařem a architektem Nicolausem, který tu vytvořil i reliéf zobrazující posloupnost štaufských panovníků v době Fridricha II. Katedrála v RUVO DI PUGLIA je jedním z nejznámějších příkladů apulijského románského slohu. ALTAMURA – kromě německé katedrály v Bamberku jediná katedrála, jejíž stavbu přímo podporoval Fridrich II. - ukázka císařského stylu v architektuře 13. století: spojení románského umění a gotiky, přímá návaznost na středověké stavby v Německu. GRAVINA IN PUGLIA – dochované zbytky loveckého hradu Fridricha II., kde se císař věnoval svojí velké zálibě v sokolnictví. Noc v hotelu

 

5. den: POKLADY ROMÁNSKÉHO UMĚNÍ A NORMANSKÝ KULT SV. MICHALA

Skalní chrám sv. Michala na Garganu – MONTE SANT'ANGELO. Místo bylo ve středověku významným správním centrem Normanů, kteří tam založili kult sv. archanděla Michala. Kromě hory sv. Michala v Normandii (Mont-Saint-Michel) jde o druhé nejuctívanější místo věnované tomuto archandělovi, který se tam údajně zjevil opakovaně v 5. století. Svatyně, která fascinuje všechny esoteriky a milovníky záhad, se skrývá v obrovské podzemní jeskyni a je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. LUCERA - městečko s velkým hradem z doby Fridricha II. a krále Karla I z Anjou; kdysi hlavní kolonie muslimů ve službách štaufského císaře, který sem vyznavače islámu přesídlil ze Sicilie. Ve 13. století měla Lucera podobný počet obyvatel jako Praha císaře Karla IV. TROIA - městečko nazvané podle starořecké Tróje; v dávnověku řecká kolonie, nádherná románská katedrála Santa Maria Assunta s bronzovými dveřmi ze 12. století a bohatou románskou sochařskou výzdobou (unikátní ambon s motivem lvů napadajících beránka) – jedno z nejvýznamnějších evropských děl románského umění. Noc v hotelu.

 

6.den: TRANI A NÁVRAT DO PRAHY

TRANI - významný přístav už v době antiky, největší rozkvět zažilo město v 11. století, kdy se stalo sídlem biskupa z Canosy, která byla zničena Saracény. Vznikl tu i nejstarší námořní kodex ve středověku. Dnes je město zajímavé zvláštní konfrontací církevního a světského umění: stojí tu nádherný hrad Fridricha II. a naproti němu velká biskupská katedrála; románský chrám vypadá jako nesourodý slepenec různých částí, hrad je proti tomu vystavěn jako regulérní geometrický útvar a strukturou manifestuje přísný řád a jednotu, a tím i autoritu Fridricha II. Katedrála má unikátní bronzové románské dveře s mnoha reliéfy, které spojují tradici románského umění a byzantských ikon. V podvečer odlet z Bari zpět do Prahy.

 

Cena za osobu 24990 Kč

 

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

https://slantour.cz/zajezdy/zobrazit/usvit-italske-renesance-aneb-tyden-v-apulii

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru