zájezdy za uměním detailvratislav – kulturní a politické centrum v zemích koruny české

VRATISLAV – KULTURNÍ A POLITICKÉ CENTRUM V ZEMÍCH KORUNY ČESKÉ

04.08.2022 - 06.08.2022

VYPRODÁNO! Registrujeme pouze náhradníky

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih Petra Kováče. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč a Prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, Dr.

Historik umění a historik BOGUSŁAW CZECHOWICZ je mimořádným znalcem Vratislavi, kterou považuje za druhé mocenské centrum v Českém království. Napsal zasvěceného uměleckohistorického průvodce Vratislaví a řadu publikací o dějinách a kultuře Českého království (česky mj. vyšla v roce 2011 jeho obsáhlá kniha DVĚ CENTRA V KORUNĚ: ČECHY A SLEZSKO NA CESTÁCH INTEGRACE A ROZKOLU V KONTEXTU IDEOLOGIE, POLITIKY A UMĚNÍ 1348-1458). Jeho specializací jsou kulturní dějiny pozdního středověku a raného novověku. V letech 1988–1993 studoval dějin umění na Vratislavské univerzitě, v roce 2017 získal v Čechách titul profesora. Po několik let vychází jeho obsáhlý knižní projekt Idea a stát: KORUNA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO V LETECH 1457–1547.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1.den: Ząbkowice Śląskie a Tumský ostrov ve Vratislavi

Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Dopoledne Ząbkowice Śląskie / Frankštejn: pozdně gotický hrad rodu Poděbradů (stavitel pražský architekt Benedikt Ried); pozdně gotický farní kostel sv. Anny s náhrobkem Karla I. Minsterberského, syna krále Jiřího z Poděbrad, a Anny Zaháňské.

Odpoledne Tumský ostrov – nejstarší část Vratislavi; od 14. století šlo o majetek vratislavských biskupů; nachází se tam arcibiskupský palác z 18. století, pět kostelů (katedrála, tři další gotické chrámy a románský kostel svatého Jiljí datovaný do roku 1240 a považovaný za nejstarší dochovanou stavbu ve městě. Důkladně si prohlédneme zejména gotickou katedrálu sv. Jana Křtitele (XIII-XV st.) a její barokní kaple (mj. díla žáků Berniniho a plastiky pražského sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa), zastávka u románského kolegiátního kostela sv. Jiljí, středověkého dvojikostela sv. Kříže a sv. Bartoloměje (XII-XIV st.), kostela Panny Marii kanovníků sv. Augustina (XIV st.) a kaple sv. Anny (XIV). Ubytování v tříhvězdičkovém hotelu v centru města a večer volno.

2.den: Staré město krok za krokem

Celý den budeme věnovat gotickým památkám centra Starého města, uvidíme zejména gotický kostel minoritů, potom premonstrátů sv. Jakuba / Vincenta, kostel sv. Kláry s mauzoleem vratislavských Piastovců, kostel sv. Matěje (křížovníků z červenou hvězdou), goticky kostel johannitů Božího Těla, goticky kostel sv Doroty (bosých augustiniánů, fundace Karla IV), jezuitský kostel a univerzita Leopoldina (na pozůstatku císařského hradu Karla IV), kostel sv. Vojtěcha (dominikanů), farní kostel sv. Máří Magdaleny a slavnou středověkou radnici a srdce města - Rynek. Podle času doplníme program o některé z vratislavských uměleckohistorických muzeí. Noc v hotelu v centru města a večer volno.

3.den: Národní muzeum a Hala století

Dopoledne navštívíme Národní muzeum (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) s mimořádnou sbírkou středověkého sakrálního umění – řada cenných obrazů a soch z Prahy doby Karla IV. a Václava IV., odpoledne Hala století (Jahrhundertehale, památka UNESCO) mimořádně významné dílo moderní architektury, hala byla postavená v letech 1912-1913 podle projektu Maxe Berga jako památník ke stému výročí vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska, Pavilon čtyř kopuli a WUWA (Wohnungs- und Werkraumausstellung) - vzorné funkcionalistické sídliště z roku 1929. Odjezd z Vratislavi kolem 16.00 hodin, příjezd do Prahy kolem 22.00 hodin.

Cena za osobu 4990 Kč

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/polsko

KONTAKTY SLAN tour:

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru