zájezdy za uměním detailyucatán (mexiko): města a umění starých mayů a poklady španělské renesance

YUCATÁN (Mexiko): MĚSTA A UMĚNÍ STARÝCH MAYŮ A POKLADY ŠPANĚLSKÉ RENESANCE

23.04.2019 - 01.05.2019

VYPRODÁNO!

Civilizace starých Mayů představuje fascinující kapitolu v dějinách předkolumbovské Ameriky. Mayové byli skvělí matematici, astronomové, architekti a umělci, stavitelé pyramid, paláců a rozlehlých měst. Zájezd nabízí návštěvu dvou nejvýznamnějších mayských měst Chichen Itza a Uxmalu.

S civilizací Mayů se seznámíme ve dvou nových muzeích v Meridě a Cancúnu, které jsou skutečnými pokladnicemi mayského umění. Obě muzea malou část svých sbírek představila v roce 1998 na senzačních výstavách Mayové v Palazzo Grassi v Benátkách a Mayové – řeč krásy v Martin-Gropius-Bau v Berlině.

Současná exkurze je kombinace pobytového a poznávacího zájezdu. Luxusní hotel na břehu Karibiku, každý den plný úchvatných zážitků, udivující památky starých Mayů a jejich nejslavnější města, uchvacující fauna a flóra tropického pralesa, působivá směs folkloru jak původního mayského obyvatelstva, tak i typických Mexičanů. Navíc budeme věnovat pozornost umění španělské renesance 16. století. V Meridě je totiž jedna z prvních velkých katedrál v Mexiku postavená ve stylu evropské pozdní renesance.

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách, přílet do CANCÚNU večer. Ubytování v hotelu v oblasti mayské riviéry.

2. den: Volno, aklimatizace, pobyt u moře v hotelovém resortu.

3. den: Dopoledne návštěva GRAND CENOTE - unikátní mayské přírodní podzemní vodní nádrže či jeskyně krasového původu. Možnost koupání a šnorchlování. Dále přejezd do Coby. COBA je jedním z nejstarších mayských měst a nachází se v něm nejvyšší mayská pyramida Nohuch Mul. Archeologické výzkumy začaly v Cobě teprve v roce 1972 a větší část památek se stále nachází ukryta v neprostupném pralese. I stávající zpřístupněné objekty řadí Cobu k největším přístupným mayským areálům. Večer ubytování v hotelu v oblasti Valladolidu.

4. den: Ráno a dopoledne po snídani návštěva snad nejznámějšího mayského města – CHICHEN ITZÁ, které bylo podle zařazeno v roce 2007 na seznam sedmi divů světa Dominantou tohoto rozlehlého archeologického komplexu je nejslavnější mayská pyramida zvaná El Castillo Kukulcan. Mezi unikáty patří také stará mayská observatoř k pozorování hvězd či hřiště pro mayské míčové hry. Odpoledne přejezd do MERIDY. Návštěva nedávno otevřeného muzea mayské civilizace GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA, prohlídka katedrály v Méridě (jedna z prvních velkých katedrál v Mexiku postavená ve stylu pozdní renesance) a krátká zastávka u fasády domu Montejo s portálem, který je skvostem španělské renesance v Mexiku. V roce 2001 byla Mérida vyhlášena Americkým hlavním městem kultury díky své kvalitě života a neobyčejnému rozvoji umění. Nocleh v hotelu Méridě.

5. den: Po snídani, přejezd do druhého nejslavnějšího město Mayů na Yucatánu – UXMALU. Uxmal v krasové oblasti je dnes jedna z nejnavštěvovanějších památek Mayů, nabízející, díky zrestaurovanými budovám, instruktivní pohled na původní vzhled architektury starých Mayů. Město zažilo svůj největší rozkvět v 10. století n.l., kdy v něm žilo asi 25 tisíc obyvatel. Dochované stavby vznikly přibližně v letech vystavěny mezi lety 700 a 1000. Kromě pyramid zaujme v Uxmalu i rozsáhlý královský palác, dnes nazývaný Guvernérský palác. Odpoledne přejezd zpět na Mayskou riviéru, ubytování v plážovém resortu v oblasti Tulumu.

6. den: pobyt u moře v hotelu na břehu Karibiku.

7.den: Dopoledne návštěva jednoho z nejznámějších mayských měst - TULUMU. Prohlídka rozsáhlého archeologického komplexu, který leží na pobřeží lemovaném bělostnými plážemi a korálovými útesy. Toto jediné známé opevněné mayské město na pobřeží Karibiku bylo založeno kolem roku 200 n.l. a mělo velký kultovní význam. Dodnes se dochovalo na šedesát objektů, řada chrámů a pyramid, včetně nejslavnější pyramidy boha Kukulcana. Odpoledne volno a koupání v hotelovém resortu (all inclusive hotelovém resortu).

8. den: Po snídani odjezd do CANCÚNU, prohlídka senzačního MUSEO DE MAYA IN CANCUN. Museo Maya de Cancun bylo otevřeno v listopadu 2012, jeho autorem je originální mexický architekt Alberto García Lascurain a stavba byla postavena za 15 miliónů amerických dolarů. Je to dnes nejmodernější expozice věnovaná mistrovským dílům mayského umění (55 tisíc metrů čtverčních výstavní plochy) a samo muzeum zahrnuje archeologickou mayskou lokalitu San Miguelito přímo s návštěvou archelogických vykopávek. Večer odlet z Cancunu zpět do Evropy.

9. den: Odpoledne přílet zpět do Prahy.

 

Základní cena zájezdu 64 990 Kč

5x nocleh u moře v all inclusive hotelovém resortu

2x nocleh ve vnitrozemí v hotelu se snídaní

 

Podrobnější informace k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/za-tajemstvim-starych-mayu

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o.

cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru