na začátek zpět vpřed na konec

Budmerice: Dobové vzpomínky na korunovaci Ladislava Pohrobka uherským králem z doby kolem roku 1450

Slovenské vydavatelství Rak se zaměřuje převážně na vydávání studií a pramenů ke \"slovenským\" středověkým dějinám. Jednou z posledních publikací, jež vyšla, jsou do slovenštiny přeložené vzpomínky Heleny Kottannerové, dvorní dámy uherské a zároveň také české královny Alžběty Lucemburské, jediné dcery římského císaře ...


Příbram: Pompeje - Život ve stínu Vesuvu od Josefa Fryše volně na internetu

Goethe kdysi s nadsázkou napsal, že málokteré neštěstí přineslo potomkům tolik radosti jako výbuch Vesuvu v roce 79. Erupce udělala ze starořímského města Pompejí zámek Šípkové Růženky, kde můžeme krok za krokem odkrývat svět antické civilizace. Josef Fryš před devíti roky ...


Praha: Hieronymus Bosch a fantaskní umění středověku - antické a exotické motivy v gotickém umění

Jurgis Baltrušaitis (zemřel 1988), francouzsky píšící historik umění litevského původu, je v českých zemích téměř neznámý. Podíváme-li se ale například do orientační bibliografie k jednotlivým heslům Encyklopedie středověku (česky 2002, 2. vydání 2008), kterou editovali Jacques Le Goff a Jean-Claude Schmitt, ...


Praha: Středověký mýtus o krásné Meluzíně a rodová pověst Lucemburků

Martin Nejedlý zaujal mnohé čtenáře už svoji první knihou Fortuny kolo vrtkavé, která přesvědčila snad každého o jeho literárním talentu i zodpovědné práci historika, jenž v ní zúročil léta bádání v Praze i v Paříži v semináře Jacquese Le Goffa. V ...


Praha: Spisy otce francouzské gotiky - opat Suger a klášter Saint-Denis

Opatství Saint-Denis, dnes v rámci velké Paříže a dostupné pohodlně metrem, je ve francouzských dějinách místem posvátným. Od nejstarších dob tu byli pohřbíváni francouzští panovníci, byl tu i trezor pro uschování korunovačních klenotů a přechovávala se tu bojová zástava pod kterou ...


Praha: Pelikanův Kristus v proměnách staletí vyšel konečně i v českém překladu

Křesťanství bylo po staletí pilířem evropské kultury. K poctě Krista a jeho matky Panny Marie se stavěly kaple i katedrály, namalovaly se nespočetné obrazy a vytesalo se množství soch, byla sepsána řada traktátů, ale i románů a básní. Kniha Ježíš v proměnách ...


Praha: Město Řím jako zdroj inspirace pro Karla IV.

Knižně vyšla disertační práce medievistky Kateřiny Kubínové (roz. Engstové), v níž se zabývá tématem, jemuž byla doposud věnována převážně okrajová pozornost: římské inspiraci v kultuře za vlády Karla IV. Autorka přibližuje nejprve dějiny Říma od doby císaře Konstantina Velikého až do počátku ...


Praha: Proces s templáři - seriózní pohled do dějin tajemného řádu

Pod názvem Noví rytíři nabídlo nakladatelství Argo před dvěma roky přehlednou knihu anglického historika Malcolma Barbera o templářském řádu. Tuto zajímavou publikaci, která je však víc seriózní historickou literaturou faktu než velkým badatelským počinem, nyní Argo doplnilo o Barberovu starší a ...


Praha: Encyklopedie slovenských hradů

Nakladatelství Libri vydalo po publikacích o českých a moravských hradech také encyklopedii slovenských hradů, v níž je představeno téměř 160 staveb z období vrcholného a pozdního středověku, z nichž většina dnes bohužel patří mezi zříceniny. Autory obsáhlé práce jsou moravský historik ...


DVD na novinových stáncích: Jak Poseidon vydal archeologům poklady královny Kleopatry

Podle filozofa Platóna zmizela bájná Atlantida ve vlnách oceánu během jediné bouřlivé noci. Podobným způsobem asi pohřbilo Středozemní moře i palác, kde kdysi žila egyptská královna Kleopatra a její předchůdci. Spolu se sídelní čtvrtí se pod vodou ocitl i velký antický ...


Praha: „Item plures et alios libros"; knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny České republiky

Národní knihovna České republiky připravila k výstavě \"Item plures et alios libros\" stejnojmenný katalog, v němž představuje nejen knihy z knihovny premonstrátského kláštera v Teplé, ale také dějiny samotného kláštera, jenž se nachází nedaleko Mariánských Lázní. Galerie Klementinum přibližuje ty největší ...


Praha: Přemyslovské princezny - hlavní téma nového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Časopis Dějiny a současnost vstoupil do roku 2013 ve zcela novém hávu. Novinkou je i to, že ročně vyjde „jen\" deset čísel. Hlavní téma třetího, březnového čísla Dějin a současnosti je věnováno přemyslovským princeznám. Editoři tématu Josef Žemlička a Iveta Coufalová ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru