zájezdy za uměním detailbenátky krok za krokem: benátská renesance a její kořeny

BENÁTKY KROK ZA KROKEM: BENÁTSKÁ RENESANCE A JEJÍ KOŘENY

26.09.2021 - 29.09.2021

Zájezd je soustředěn na poznání Benátek jako mimořádného města a centra umění od 14. do 18. století. Speciální pozornost bude věnována především době vrcholné renesance, kdy ve městě tvořil Giorgione, Bellini, Tizian, Palladio, Tintoretto a Veronese, a uměleckým kořenům specifické benátské renesance.

Ubytování přímo v centru Benátek ve tříhvězdičkovém hotelu.

Autokarový zájezd bez nočních přejezdů!

 

Zájezd speciálně tematicky připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, odborník na evropskou gotiku a renesanci. Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou Petera Kováče a s jeho Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih a internetové stránky Petra Kováče.

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin, technické zastávky během cesty. Pozdě odpoledne příjezd do Benátek na  centrální parkoviště. Odtud doprava vaporettem k hotelu. Ubytování v centru Benátek a noční procházka Benátkami.

2.- 3.den:  Oba celé dny  věnovány benátské renesanci a jejím uměleckým kořenům.

4. den: kolem 12. 00 odjezd z Benátek zpět do Prahy. Příjezd do Prahy kolem půlnoci.

 

Během pobytu uvidíme nebo navštívíme tyto památky:

Dóžecí palác - Palazzo Ducale, gotická stavba a její sochařská výzdoba na vnějšku stavby (G.a B. Buonovi); Knihovna sv. Marka od stavitele a sochaře Sansovina, nejkrásnější renesanční knihovna v celé Itálii; renesanční Loggetta u zvonice z let 1537-49 s plastikami antických bohů od Sansovina; chrám sv. Marka, kdysi dóžecí kaple, od roku 1807 katedrála (bohatá výzdoba z doby středověku: mozaiky z 11. - 14. století, gotické sochy na letneru, antické plastiky koní, cenné památky byzantského umění v pokladnici - zejména Pala d'Oro, unikátně zachovaný byzantský oltář z 12. a 13. století); S. Giovanni e Paolo zvaný San Zanipolo, trojlodní gotický kostel zbudovaný pro dominikány v letech 1246 -1430 s mnoha sochařskými náhrobky (dóžete A. Vendramina z roku 1478), mistrovskými díly benátské malby 15. a 18. století (Bellini, Lotto, Vivarini, Piazzetta), a také renesanční jezdeckou sochou Colleoniho od florentského renesančního velikána Verrocchia (z let 1479-88); S. Maria Gloriosa dei Frari, gotický chrám (1250 - 1443) s pozoruhodnými pracemi 14. - 18. století, mimo jiné od Tiziana, Belliniho, Palmy Vecchia, Tiepola, Donattella - k nejslavnějším patří Tizianovy obrazy Nanebevzetí Panny Marie (1516-18) a Madona rodiny Pesaro; S. Maria Formosa, jeden z prvních renesančních chrámů v Benátkách (architekt Codussi); S. Maria dei Miracoli, renesanční kostel se zajímavým obložením barevnými mramory (architekt Pietro Lombardo); gotický chrám S. Giovanni in Bragora s klenbou v podobě obráceného kýlu lodi a Pietou krásného stylu (dovezenou možná z gotických Čech); Scala del Bovolo, unikátní vnější schodiště v areálu paláce Contarini z roku 1499; Scuola di S. Giovanni Evangelista (mimořádně bohatý renesanční portál a schodiště od architekta M. Codussiho); Scuola di S. Rocco - dům bratrstva z 1. poloviny 16. století s přebohatým průčelím, krásným schodištěm a sály, v nichž je 56 biblických obrazů od Tintoretta, Giorgiona a Tiziana, mezi nimi Tintorettovo mistrovské Ukřižování Krista z roku 1565 - nejvýznamnější památka benátské vrcholné renesance 16. století; S. Salvatore, renesanční chrám dokončený roku 1534 s díly od Sansovina, Tiziana (Zvěstování Panně Marii - mistrovská malba pozdního Tiziana) a Carpaccia; Fondaco dei Tedeschi, renesanční skladiště a byty německých kupců; most Ponte Rialto založený roku 1588 (soutěže na něj se účastnil i Michelangelo); renesanční chrám S. Zaccaria s neopakovatelnou interiérovou výzdobou a s obrazem Svaté konverzace od malíře Giovanniho Belliniho – mistrovské dílo benátské renesance; S. Maria Pieta, barokní kostel patřící k bývalému sirotčinci, kde jako skladatel působil Antonio Vivaldi (výzdoba s hudebními motivy od Tiepola). Chrám San Sebastiano - galerie malířských děl Paola Veroneseho. Kostely San Francesco della Vigna, San Giorgio Maggiore a Il Redentore - nejslavnější církevní stavby Palladia, jednoho z nejvlivnějších tvůrců v dějinách evropské architektury.

Důkladná komentovaná prohlídka bude věnována Galleria dell'Accademia, která poskytuje ucelený přehled vývoje benátské malby od 14. do 18. století (mistrovská díla Giorgiona, Carpaccia, bratří Belliniů, Tiziana, Tintoretta, Veronese, Tiepola, Guardiho a Canaletta).

 

Cena 12990 Kč

 

Podrobnosti k ceně a přihlášky:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/benatky-krok-za-krokem

KONTAKTY SLAN tour:

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru