knižní novinky detailbratislava: meč a kríž. vojna a náboženstvo v stredovekej strednej európe (10.–12. storočie) (veda sav)

Bratislava: Meč a kríž. Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10.–12. storočie) (VEDA SAV)

Anotace:

VEDA, nakladatelství Slovenské akademie věd, vydalo monografii „Meč a kríž. Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe“ Dušana Zupky.

Země střední Evropy prošly v období od 10. do 12. století řadou zásadních změn. Ty se nevyhnuly ani oblasti výkonu moci, kde se projevila úzká spolupráce vojensko-politických a duchovních elit. Symbióza křesťanské víry a války se projevila v bohatém souboru náboženského vojenství, které zahrnovalo specifické rituály, symboly a rétoriku, které postupně formovaly ideje svaté války a křížových výprav.

Kniha přináší první komparativní zpracování vzájemného působení výkonu moci arpádovských, přemyslovských a piastovských panovníků a náboženského vojenství na přelomu raného a vrcholného středověku. Na základě analýzy dochovaných pramenů je možné vysledovat, že křesťanské vojenství sloužilo k sakralizaci a legitimizaci moci, stejně jako k hlubší integraci středoevropských dynastií a jejich zemí do světa latinského křesťanstva.  (SK)

 

Dušan Zupka, Meč a kríž. Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10.–12. storočie), VEDA SAV, Bratislava 2020, 278 stran, doporučená cena 18 euro, na stránkách nakladatelství VEDA 13,50 euro

 

Internet:

https://veda.sav.sk/kniha/zupka-dusan-mec-a-kriz-vojna-a-nabozenstvo-vstredovekej-strednej-europe-10-12-storocie


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru