zájezdy za uměním detailfrancouzská katedrální gotika: krajem pikardie ve stopách villarda de honnecourt

FRANCOUZSKÁ KATEDRÁLNÍ GOTIKA: KRAJEM PIKARDIE VE STOPÁCH VILLARDA DE HONNECOURT

06.09.2021 - 12.09.2021

Posledních 12 volných míst!

Zájezd je pořádán v návaznosti na výstavu STAVITELÉ KATEDRÁL v Muzeu českého stříbra v Kutné Hoře.

Autobusový zájezd bez nočních přejezdů!

Mnozí tradičně považují za hlavní město francouzské gotiky Paříž, kde byla postavena svého času největší gotická katedrála a nový styl se tam zrodil v královském opatství Saint-Denis. Ale skutečnou laboratoří nových uměleckých nápadů a odvážných skeletových konstrukcí byla francouzská Pikardie. Z Pikardie pocházel i slavný kreslíř a propagátor gotiky Villard de Honnecourt. V jeho stopách se vydáme tímto krajem a speciálně budeme věnovat pozornost nejvýznamnějším památkám gotického umění mezi historickými městy Remeš, Amiens, Laon, Soissons, Noyon a Senlis, která zdobí nádherné gotické katedrály. Atrakcí bude návštěva renesančního zámku Chantily a prohlídka jeho obrazárny, která se často nazývá malý Louvre. Průvodcem zájezdu bude PhDr. Peter Kováč, odborník na francouzskou gotiku, který připravuje k vydání speciální knihu o gotickém umění v této oblasti (kniha vyjde v roce 2020 jako 6. díl edice Stavitelé katedrál).

Během cesty ochutnáme i gastronomické speciality Pikardie jako jsou dušená vepřová roláda (caghuse) nebo cassoulette z fazolí ze Soissons (soissoulet). Kraj Pikardie je přímo vyhlášený dobrou kuchyní a dobrým pitím!

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou PETER KOVÁČ a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petra Kováče. Zájezd připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, autor série knih Stavitelé katedrál.

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odjezd v pondělí ráno v 6.00 hodin od Hlavního nádraží v Praze (parkoviště nad stanicí metra), technické zastávky cestou do Remeše, večer ubytování v Remeši v hotelu v centru města.

2. den: Dopoledne SOISSONS, gotická katedrála sv. Gervasia a Protasia, která se stala inspirací i pro stavitele slavné katedrály v Chartres a klášter Saint-Jean-des-Vignes z něhož se po francouzské revoluci zachovalo jen průčelí a část klášterních staveb. Odpoledne významné památky gotické architektury v okolí Soissonsu: NOTRE-DAME V OULCHY-LA-CHÂTEAU, ESSÔMES-SUR-MARNE, SAINT-GEORGES VE FOSSOY, noc v hotelu v Remeši.

3. den: Dopoledne poklady gotické architektury oblasti Laonu: kostel Saint-Pierre-et-Saint-Paul v MONS - EN - LAONNOIS a kostel Notre-Dame ve VALLY SUR AISNE, odpoledne LAON, katedrála (architektura, unikátní soubor gotických vitrají, ikona s tzv. pravou podoboou Krista, sochařské portály) a biskupský palác s patrovou kaplí, jedinečný templářský chrám, premonstrátské opatství Saint-Martin, středověké hradby města (Porte de Soissons), Musee d'Art et d'Archeologie s deskovou malbou Zvěstování Panně Marii z doby kolem roku 1400, kterou objednal kanovník katedrály. Noc v Remeši - podvečerní prohlídka katedrály v REMEŠI.

4. den: Dopoledne renesanční zámek CHANTILLY - nazývaný malý Louvre (v expozici Musée Condé jsou zastoupena díla těchto umělců: Botticelli, Piero di Cosimo, Rafael, Jean Fouquet, Watteau, Fra Angelico, Memling, Poussin, Delacroix, Ingres, Géricault a další velikáni - program doplní důkladná komentovaná prohlídka faksimile Přebohatých hodinek vévody z Berry, které náleží k nejcennějším pokladům muzea), odpoledne velkolepé raně gotické opatství SAINT-LEU-D´ESSERENT, město SENLINS - významné královské město Kapetovců s nádhernou gotickou katedrálou (první gotický portál věnovaný triumfu Panny Marie), torzo opatství NOTRE-DAME-DE-LA-VICTOIRE-LÈS-SENLIS, která založil král Filip II. August na paměť svého vítezství u Bouvines, kde koalici Anglie, Svaté říše římské a Flander. Noc v hotelu Amiensu v centru města.

5. den: Dopoledne krok za krokem prohlídka katedrála v AMIENS, jedné z nejslavnějších a největších staveb francouzské gotiky a návštěva Musée de Picardie - bohaté umělecké sbírky (středověké a antické umění a evropské malířství 16.-20. století mj. Tiepolo, El Greco, van Dyck, Boucher, Chardin, Corot, Fragonard, Bacon, Dubuffet, Miró : Femme, Picasso). Odpoledne volno, pro zájemce možnost návštěvy Musée Jules Verne a odpočinek. Noc v Amiensu.

6. den: Dopoledne NOYON - významné město, kde byl Karel Veliký korunován králem Franků a roku 978 Hugo Kapet králem Francie, katedrála Notre-Dame patří mezi nejstarší francouzské gotické katedrály - na její výzdobě se podílel i Naumburský mistr - vynikající sochař a architekt, zříceniny gotické biskupské kaple. Odpoledne impozantní ruiny cisterciáckého kláštera v OURSCAMP, jejíž architektura byla ovlivněna ranou gotikou katedrály v Noyonu a hrad PIERREFONS, který vlastnil na přelomu 14. a 15 století bratr krále vévoda Ludvík z Valois jako svoji reprezentativní rezidenci, kterou v 19. století rekonstruoval Viollet-le-Duca. Noc v Remeši.

7. den: Cesta zpět do Prahy, technické zastávka cestou, příjezd do Prahy kolem 23.00 hodiny.


Cena 15990 Kč


Podrobnosti k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/katedralni-gotika-francouzske-pikardie


KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala


Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o.

cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru