knižní novinky detailköln – weimar - wien: johannes gutenberg. mann des jahrtausends – nový životopis vynálezce knihtisku (böhlau verlag)

Köln – Weimar - Wien: Johannes Gutenberg. Mann des Jahrtausends – nový životopis vynálezce knihtisku (Böhlau Verlag)

Nakladatelství Böhlau vydalo knihu nazvanou „Johannes Gutenberg. Mann des Jahrtausends“ německé historičky Maren Gottschalk. Populárněji laděná Gutenbergova biografie vyšla k 550. výročí jeho úmrtí.

Jen málo vynálezů změnilo život lidí tak jako objevení knihtisku s pomocí pohyblivých liter. Díky rychlému a „levnému“ tištění knih došlo nejen k rozšíření vědy a různých myšlenek, ale i k větší mobilizaci lidí. Nebýt knihtisku, asi by nedošlo k reformaci, ke vzniku osvícenství a neproběhla by pravděpodobně ani Velká francouzská revoluce. Johannes Gutenberg (1394/1404-1468) umožnil svým vynálezem, jenž bývá spojován se třetí mediální revolucí, masovou komunikaci a především zpřístupnil vzdělání „všem“ lidem.

Gutenbergův život je opředen řadou tajemství, protože z jeho života známe jen pár jistých dat. Přesto se Maren Gottschalk vydala po vynálezcových stopách a pokusila se zaplnit prázdná místa v jeho životopisu.

Autorka přibližuje nejen Gutenbergův život, ale i dobu, v níž žil a působil. Zastavuje se u významných mezníků jeho života a zasazuje je do širších souvislostí. Postupuje čistě chronologicky, což u vynálezce knihtisku není až tak jednoduché, protože pro řadu let nemáme vůbec žádné informace o tom, kde byl a co dělal. Podobně je tomu již u jeho dětství a dosaženého vzdělání, kdy se autorka občas pohybuje na tenkém ledě, ale výsledkem jsou hypotézy, které sice nemůžeme potvrdit, ale ani vyloučit.

Nevíme ani, kdy se Johannes Gutenberg přesně narodil. Další bílá místa v jeho životopisu spadají do let 1428/1429-1434, kdy se neví, kde pobýval. Autorka přichází s názorem, že se mohl vydat na „vandr“ do Norimberku nebo Basileje, kde se mohl seznámit s novými trendy knižní kultury. Další mezeru v jeho životě pak nacházíme v letech 1444-1448, které měl podle některých badatelů strávit u Laurenze Janszoona Costera v Haarlemu, jenž bývá občas považován za skutečného vynálezce knihtisku. Dnes ale víme, že se Coster věnoval výhradně deskotisku.

Gutenberg je spjat především se dvěma městy, Mohučí, kde se narodil a kde vytiskl svá nejznámější díla, a Štrasburkem, kde strávil minimálně deset let svého života a kde pravděpodobně začal experimentovat s knihtiskem. Autorka věnuje oběma městům velkou pozornost a ukazuje, proč právě ona byla pro Gutenberga tak důležitá.

Přibližuje i dobovou knižní kulturu, kterou stále ovládaly nákladné rukopisy. V polovině 15. století se ale začal projevovat zvýšený zájem o knihy, který písaři a iluminátoři nebyli schopni uspokojovat. Ve stejném století byl sice již v Evropě znám knihtisk, přesněji deskotisk (blokový tisk), ten ale nebyl příliš kvalitní. První díla také nebyla příliš rozsáhlá, většinou do osmadvaceti stran. Perfekcionista Johannes Gutenberg nakonec přišel s vynálezem, který měl dát světu díla, která by svou výslednou podobou byla srovnatelná s tehdejšími rukopisy.

Velkou pozornost věnuje autorka Gutenbergovu vynálezu, který byl znám již dříve v Asii (např. v Koreji). Gutenberg na něj přišel ale nezávisle, proto je považován za jeho vynálezce v Evropě. Přišel s myšlenkou sestavit stranu z matric jednotlivých písmen a ta by se pak dala použít hned několikrát. Svůj vynález tajil a jeho učni se museli zavázat mlčenlivostí. Vylepšil tiskařský lis, na který pravděpodobně upravil lis vinařský. Šlo mu o dosáhnutí dostatečného tlaku a aby se mohlo tisknout více stran najednou. Dále vytvořil ruční licí strojek na litery. Jako první rovněž vytvořil liteřinu (slitinu olova (55%), cínu (15%), antimonu (30%) a vizmutu), která měla dostatečně nízkou tavící teplotu, aby se nepoškodil licí strojek a matrice. A také vytvořil novu tiskařskou barvu (tiskařská čerň).

Protože žádný ze svých tisků nepodepsal, je těžké určit jeho nejstarší tisky. Za vrchol jeho umění je ale právem považována proslulá Gutenbergova 42-řádková bible (B 42), kterou vytvořil v letech 1452-1454/55. Během této doby vytiskl celkem 180 exemplářů (150 na papíře a 30 na pergamenu). Dílo má dva svazky o celkem 1 282 stranách, 1. svazek čítá 648 stran (1. část Starého zákona), 2. svazek pak 634 stran (Proroci a Nový zákon). Celková doba tří let se rovná času, který byl potřebný k opsání jedné Bible ve skriptoriu.

Bohužel si na provedení tak velkého projektu musel půjčit peníze. Půjčil si 2x po osmi stech zlatých od bohatého mohučského advokáta Johannese Fusta. Nejprve na vybavení dílny a na surovinu, podruhé na vytištění svého životního díla. Fust se pak se svými nároky na vrácení peněz i s úroky ozval v době dokončování prací. Věděl, že Gutenberg nemá šanci dluh splatit. Nakonec od něj získal buď celou dílnu i celý výtisk B 42, nebo jen část výtisku, jeden až dva lisy a část materiálu. Zajistil tím pak svého adoptivního syna a budoucího zetě, Petera Schöffera, který se vyučil u Gutenberga.

V mlze jsou rovněž poslední roky Gutenbergova života, dokonce bývá zpochybňováno i datum jeho úmrtí. Je jen jisté, že v roce 1465 byl dvořanem mohučského arcibiskupa Adolfa II. Nasavského. Jak se jím ale stal, se už asi nikdy nedozvíme.

Gutenbergův životopis Maren Gottschalk je důstojným příspěvkem k výročí úmrtí muže, který byl v roce 1999 zvolen mužem tisíciletí. Jedná se o velice čtivou a erudovanou práci, která přibližuje nejen život samotného vynálezce, ale i jeho objev, který zásadním způsobem ovlivnil dějiny světa.

 

Marek Zágora

 

Maren Gottschalk, Johannes Gutenberg. Mann des Jahrtausends, Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar 2018, 160 stran, doporučená cena 17 euro

 

Obsah:

Das Genie im Dunkeln

Kindheit in engen Gassen

Johannes aus Alta Villa

Patriziersohn auf Wanderschaft

Jungunternehmer in Starssburg

Die geheime Gesellschaft

Das Werk der Bücher

Im Anfang war der Buchstabe

Das Ende einer Geschäftsbeziehung

Späte Anerkennung

Vom Buchdruck zum iPhone

 

Internet:

http://www.boehlau-verlag.com/978-3-412-51250-7.html


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru