zaujalo nás detailkostnice (konstanz): údajný fragment z pláště jana husa na výstavě o kostnickém koncilu (das konstanzer konzil 1414-1418. weltereignis des mittelalters)

Kostnice (Konstanz): Údajný fragment z pláště Jana Husa na výstavě o kostnickém koncilu (Das Konstanzer Konzil 1414-1418. Weltereignis des Mittelalters)

V německé Kostnici je až do 21. září 2014 k vidění výstava „Das Konstanzer Konzil 1414-1418. Weltereignis des Mittelalters“, která připomíná šestisté výročí zahájení kostnického koncilu, jedné z nejvýznamnějších událostí pozdního středověku.

Výsledky koncilu měly velký vliv nejen na evropské dějiny, ale zásadním způsobem se celá událost zapsala i do českých dějin. Na výstavě a také v doprovodných publikacích je to znát, protože velká pozornost je věnována Janu Husovi i Jeronýmu Pražskému.

Vystaveno je přes tři sta exponátů a mezi nimi najdeme i jeden, který sice nezaujme na první pohled, přesto je velice zajímavý. Jedná se o údajnou relikvii z pláště Mistra Jana Husa, která je dnes uložena v Colmaru v Musée Unterlinden (inv. č. 2011.0.85).

Relikvií je zarámovaný hnědý, skromně vypadající fragment vlněné látky o velikosti 8,2 krát 8 cm. Na přední straně „relikviáře“ je uvedeno: „HJ/ Constance/ 1415“ a zadní straně pak: „Morceau de la robe de Jean Huss, brûlé à Constance le 15 (sic) juillet 1415“ (Fragment oděvu Jana Husa upáleného 15. (sic) července 1415 v Kostnici).

Rovněž je na zadní straně uvedeno jméno zhotovitele, jeho tituly a datum darování pozdějšímu muzeu Unterlinden: „Donné par Mr. Hamberger/ Conseiller à la Cour Royale/ Membre du Conseil municipal/ le 27 Xbre (décembre) 1842“ (Darováno 27. prosince 1842 pánem Hambergerem, královským dvorním radou a členem státní rady).

Bohužel neexistují žádné důkazy o tom, jak se relikvie Jana Husa mohla dostat do majetku Pierra Josepha Augusta Rosalie Hambergera (1799-1878), dvorního rady a státního rady v letech 1834 až 1855. Víme však, že se zajímal o historii a měl také velký zájem na založení muzea, což objasňuje jeho pozdější dar.

Restaurátorka textilu Caroline Voigtová vyslovila v roce 2012 po prohlédnutí fragmentu názor, že s vysokou pravděpodobností skutečně pochází z 15. století. Avšak teprve jeho podrobnější prozkoumání by mohlo tuto dataci potvrdit. Bohužel ale asi již nikdy nezjistíme, komu tato látka patřila.

 

Marek Zágora

 

Foto Badisches Landesmuseum Karlsruhe

 

O výstavě:

http://www.stavitele-katedral.cz/kostnice-konstanz-zemska-vystava-2014-das-konstanzer-konzil-weltereignis-des-mittelalters-1414-1418/

 

Oficiální stránky výstavy:

http://www.konstanzerkonzil2014.de/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru