výstavy detailkutná hora: výstava stavitelé katedrál v českém muzeu stříbra

Kutná Hora: Výstava Stavitelé katedrál v Českém muzeu stříbra

Výstava Stavitelé katedrál v Kutné Hoře je znovu otevřena a byla prodloužena do 30. května 2021!

STAVITELÉ KATEDRÁL JSOU PATRONEM TÉTO VÝSTAVY!

Historik Marek Zágora ve spolupráci s Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře připravil zajímavou výstavu Stavitelé katedrál o umění a životě středověkých architektonických hutí. Výstava připomíná vzácné jubileum: letos uplyne pětadvacet let od zapsání Kutné Hory, konkrétně jejího historického jádra, gotického chrámu sv. Barbory a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Na výstavě budou představeny architektonické články a sochařské detaily, mimo jiné i ze Svatovítské katedrály v Praze a z chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Proslulá kutnohorská socha Bolestného Krista ze začátku 16. století připomene postavy Krista, které ve Vídni nebo v Ulmu vítají věřící u vstupu do katedrál, manýristický obraz Piety malíře Luise Moralese zastupuje devoční díla, která byla součástí oltářů katedrál ve španělských městech Malaga nebo Sigüenza.

Originál proslulé Sedlecké monstrance z doby kolem roku 1400 pak reprezentativně dokládá vliv katedrální gotiky na středověké zlatnické umění. Některé exponáty (jako třeba autoportrét architekta Petra Parléře), budou vystaveny formou odlitků a vědeckých kopií.

V části nazvané Katedrální stavby ve středověkých rukopisech bude představeno celkem deset faksimilií středověkých českých, francouzských a italských manuskriptů, v nichž jsou nádherné iluminace, které jsou jedinečným svědectvím o světě katedrál. Diváci v Čechách poprvé uvidí faksimile Přebohatých hodinek vévody z Berry, které obsahují nádherné miniatury bratří z Limburka, Turínsko-milánské hodinky, na jejichž výzdobě se podílel i světoznámý malíř Jan van Eyck, Křižáckou bibli nebo Bibli moralisée z doby francouzského krále Ludvíka IX. Svatého.

Atraktivní částí výstavy jsou náčrtníky stavitelů katedrál, které v huti sloužily architektům, kameníkům a sochařům jako vzorníky. K vidění budou faksimile dvou rukopisů z 13. století, konkrétně tzv. Reinský vzorník a pak úchvatný náčrtník Villarda de Honnecourt, který je považován za jakýsi slabikář katedrální gotiky. Čtrnácté století bude zastoupeno vzorníkem Giovannina de Grassi, jenž byl mimo jiné stavitelem katedrály v Miláně, a dobu renesance bude reprezentovat náčrtník architekta Francesca di Giorgia Martiniho, jenž působil v Sieně.

 

Textová část výstavy:

https://vt.cms-kh.cz/stavitele-katedral/index.html

Tisková zpráva

 

https://www.cms-kh.cz/vystavy

 

Rozhovor k výstavě:

http://www.stavitele-katedral.cz/kutna-hora-ceske-muzeum-stribra-hosti-vystavu-stavitele-katedral/

 

Představujeme jednotlivé exponáty výstavy:

http://www.stavitele-katedral.cz/kutna-hora-vystava-stavitele-katedral-v-ceskem-muzeu-stribra-%E2%80%93-i-cast/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru