zájezdy za uměním detaillondýnské galerie a muzea krok za krokem

LONDÝNSKÉ GALERIE A MUZEA KROK ZA KROKEM

20.10.2021 - 23.10.2021

Ohledně realizace zájezdu kontaktujte cestovní kancelář Slan tour!

Letecký zájezd do Londýna je zaměřen na podrobné seznámení s poklady Národní galerie a Britského muzea, které vedle Metropolitního muzea v New Yorku a pařížského Louvre náleží k nejslavnějším muzeím výtvarného umění na světě. Program bude koncipován tak, aby se každý den spojila komentovaná návštěva muzeí s aktuálními výstavami a s prohlídkou vlastního města, jeho historických staveb i nové moderní architektury.

Letecký zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou PETER KOVÁČ a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petera Kováče. Průvodcem bude historik umění Peter Kováč.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Ráno odlet z Prahy do Londýna. Po příletu ubytování v hotelu a prohlídka centra Londýna a jeho památek. Pozdě odpoledne návrat do hotelu (Hotel Hilton v londýnské čtvrti Kensington), nocleh.

2. den: NÁRODNÍ GALERIE: POKLADY EVROPSKÉHO UMĚNÍ 15. - 18. STOLETÍ

Po anglické snídani dopoledne a odpoledne NÁRODNÍ GALERIE: komentovaná prohlídka mistrů umění 15.-18. století bude kurzem dějin evropského malířství doby gotiky, renesance a baroka. Především se naše pozornost bude soustředit na tato mistrovská díla: Wiltonský diptych (gotika), Masaccio a Masolino (Madona), Ucello (Bitva u San Romano), Botticelli (Venuše a Mars), Piero della Francesca (Křest Krista a Narození Krista), Leonardo da Vinci (Madona ve skalách a kresba ke sv. Anně), Michelangelo (Kladení do hrobu), Rafael (portrét Julia II.), Tizian (Bakchus a Adriana), Rembrandt (Koupající se žena, portréty), van Dyck (Karel I. na koni), Dürer (portrét otce), Jan van Eyck (Sňatek Arnolfinů), Bosch (Korunování trním), Brueghel (Klanění králů), Caravaggio (Večeře v Emauzích), Velázquez (Venuše), Watteau (Stupnice lásky). Nocleh v hotelu.

3. den: BRITSKÉ MUZEUM: ARCHEOLOGICKÉ POKLADY STAROVĚKU A RANÉHO STŘEDOVĚKU

Po anglické snídani dopoledne BRITSKÉ MUZEUM - komentovaná prohlídka největší kolekce starověkého umění v Evropě: umění starověkého Egypta, tvorba Sumerů, Babyloňanů, Peršanů a Asyřanů (slavné reliéfy zobrazující zápasy králů se lvy z asyrských paláců), Elginovy mramory - sochy a reliéfy z athénského Parthenónu a Erechtheionu (nejzachovalejší a nejcennější ukázka klasického řeckého sochařství z 5. století před n. l.), helénistické antické sochařství, poklad ze Sutton Hoo z doby stěhování národů, Lewisova souprava raně středověkých šachových figurek z mrožího klu a kosti z 12. století, Rosettská deska - několikajazyčná nápisová deska, která posloužila k rozluštění egyptských hieroglyfů, kolosální socha egyptského faraóna Amenhotepa III a Ramesse II., Mausoleum z Halikarnassu- stavba považovaná za div starověkého světa, sochy z chrámu bohyně Artemis v Efesu. Nocleh v hotelu.

4. den: TATE BRITAIN A DÍLO TURNERA

Po anglické snídani návštěva slavné galerie TATE BRITAIN a prohlídka expozice věnované nejslavnějším obrazům Turnera. JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER (1775 - 1851) velký předchůdce impresionismu. Jeho nejodváženější obrazy (jako je Déšť, pára a rychlost), které předznamenaly francouzský impresionismus, a téměř působí jako abstrakce, budou shromážděny na této výstavě. Jde o malby, které obdivoval i Monet, když společně s Pisarrem pobýval za francouzsko-pruské války v Londýně. Cenil si Turnerova zájmu o světlo, impresivní pocit z krajiny, barvy i volnou techniku olejomalby, která vyvolávala dojem lehkosti, jakou má akvarel. Pozdě odpoledne odjezd z hotelu na letiště a večer odlet zpět do Prahy.

 

Cena 17990 Kč

 

Přihlášky a informace k službám:

https://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/londynske-vystavy-a-galerie

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru