archiv detailmohuč (mainz): výstava die kaiser und die säulen ihrer macht (landesmuseum mainz)

Mohuč (Mainz): Výstava Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht (Landesmuseum Mainz)

Anotace:

Rok 2020 byl ve spolkové zemi Porýní-Falc vyhlášen „císařským rokem“, jenž vyvrcholí velkou zemskou výstavou nazvanou „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa“, která bude až do 18. dubna 2021 k vidění v Zemském muzeu (Landesmuseum) v Mohuči.

Hlavním cílem výstavy je představit vybrané císaře a jejich vladařské ideje a strategie. Zcela poprvé budou přiblíženy měnící se mocenské sítě, dynamické sítě vztahů mezi vládnoucími a ovládanými, politické dohody, diplomatické manévry i neúspěchy s vážnými následky. Autoři výstavního projektu se pokusí ukázat vývoj politických a společenských řádů od korunovace Karla Velikého (800), kterou byla oživena myšlenka antického císařství, až po vydání tzv. Zlaté buly (1356), císařského zákoníku, který upravil volbu a korunovaci římských králů a císařů a jenž platil až do roku 1806.

Hlavní pozornost je zaměřena na Porýní, oblast mezi Cáchami a Basilejí, Metami a Frankfurtem, která byla nesčetněkrát dějištěm nejdůležitějších událostí středověkých dějin. Na tomto území vznikly i tři mohutné katedrály: v Mohuči, Wormsu a Špýru. Právě tato tři města se stala významnými centry císařské moci, kde se konala nejen velká dvorská a císařská shromáždění, ale i církevní synody.

Na výstavě bude představena řada cenných exponátů, které jsou jedinečným svědectvím o středověkých mocenských sítích a boji o moc a vládu. Návštěvníci se mohou těšit např. relikviář Karla Velikého z pařížského Louvru, svatební listinu císařovny Theofano, pohřební korunu císařovny Gisely, proslulý Codex Manesse nebo originál mohučského exempláře tzv. Zlaté buly, který bude zapůjčen z Vídně.

K výstavě vyjde i bohatě ilustrovaná doprovodná publikace s katalogem (Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz a Bernd Schneidmüller, Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa, wbg Theiss, Darmstadt 2020, 560 stran, doporučená cena 48 euro). (SK)

 

Internet:

http://www.kaiser2020.de/landesausstellung/

 

Ke katalogu:

https://www.wbg-wissenverbindet.de/shop/30749/die-kaiser-und-die-saeulen-ihrer-macht


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru