archiv detailostrava: cesta ke zlaté bule sicilské - misál z helmarshausenu

Ostrava: Cesta ke Zlaté bule sicilské - Misál z Helmarshausenu

Mezi originály rukopisů vystavenými na ostravské výstavě „Cesta ke Zlaté bule sicilské", která je k vidění v Ostravském muzeu do 12. září 2012, najdeme jedinečný misál, jehož současným vlastníkem je rajhradské benediktinské opatství.

O misálu signatury R 396 se původně soudilo, že vznikl ve druhé polovině 12. století v olomouckém skriptoriu biskupa Jindřicha Zdíka nebo u benediktinů v Rajhradu. Na základě nejnovějších analýz, ale máme nové, přesnější informace.

Rukopis o rozměrech 28,5 x 19,5 cm má celkem 281 pergamenových folií. První, bohatě iluminovaná část misálu vznikla v 80. letech 12. století v Helmarshausenu, jednom z nejvýznamnějších center románské knižní malby na německém území. Mladší část postrádá iluminátorskou výzdobu a vznikla v Čechách druhé poloviny 14. věku.

Ve starší části tvoří výzdobu velký počet iniciál různých kategorií. Převládají vegetabilní iniciály, jež jsou místy kombinovány se zoomorfními a fantaskními figurálními motivy. Tak např. na foliu 46r najdeme iniciálu „O"mnipotens s vyobrazením nahého muže bojujícího s medvědem, jenž pravděpodobně symbolizuje hřích. Na foliu 92v v iniciále „D"eus vidíme velblouda, v iniciále „D"eus na foliu 98v je pak zobrazen slon.

Starší část manuskriptu, z níž velká část chybí, byla pravděpodobně určena pro kostel sv. Blažeje v Brunšviku, sídelním městě saského vévody Jindřicha Lva. Rukopis má velice blízko k nejluxusnějšímu manuskriptu, který vznikl pro Jindřicha Lva. Jedná se o proslulý evangeliář, který se dnes nachází v Herzog August Bibliothek ve Wolffenbüttelu.

Evangeliář Jindřicha Lva byl až do roku 1861 součástí knihovny svatovítské kapituly v Praze, kdy jej získal anglický král Jiří V. Hannoverský. V roce 1978 se pak stal majetkem Německé spolkové republiky, kdy byl zakoupen na aukci v Londýně. Je možné, že evangeliář a také první část misálu získal během druhé poloviny 14. století český král a římský císař Karel IV. a tak se dostaly do českých zemí.

 

Marek Zágora

O dalších exponátech výstavy „Cesta ke Zlaté bule sicilské":

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-lantkrabeci-zaltar/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-zabrdovicky-evangeliar/

http:/www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke zlate-bule-sicilske-fragmenty-reliefu-z-klastera-sv-jiri-v-praze/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-kodex-vysehradsky/

 

O výstavě:

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-vystava-v-ostravskem-muzeum-k-800-vyroci-vzniku-nejslavnejsiho-dokumentu-v-dejinach-ceskeho-kralovstvi/

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru