výstavy detailplzeň: výstava „nad slunce krásnější“. plzeňská madona a krásný sloh (the pilsen madonna - exhibition)

Plzeň: Výstava „NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ“. Plzeňská madona a krásný sloh (The Pilsen Madonna - Exhibition)

Výstava byla prodloužena do 6. června 2021!

Do 6. června 2021 je otevřena v Západočeské galerii v Plzni rozsáhlá výstava o slavné Plzeňské madoně a gotickém krásném stylu. Unikátní opuková socha Madony z první poloviny osmdesátých let 14. století byla objednána německými rytíři, správci farního kostela sv. Bartoloměje v Plzni, z pražské katedrální huti pro právě dokončený chór tehdy budovaného městského kostela a od té doby je stále na svém místě. Výstava představuje tuto mezinárodně významnou památku v širokých náboženských a kulturně historických souvislostech jako jeden z prototypů tzv. krásných madon a nejranějších příkladů krásného slohu, varianty internacionální gotiky závěru 14. století.

Krásný sloh vznikl v prostředí pražské katedrální hutě Petra Parléře, v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV. Madona plzeňská byla v Praze objednána před rokem 1384 přímo pro kostel sv. Bartoloměje v Plzni, kde je uctívána na hlavním oltáři dodnes. Kromě výjimečné výtvarné kvality je pro ni charakteristické, že se záhy po svém vzniku stala inspirací pro varianty, repliky či devoční kopie, vytvářené od počátku 15. století. Již po husitských válkách byla považována za paladium města Plzně a její kult se dále intenzivně rozvíjel: v období baroka se stává thaumaturgou – divotvůrkyní a její zlacená replika završila v roce 1681 mariánský sloup na plzeňském náměstí vybudovaný jako poděkování za odvrácení morové epidemie. Úcta k Plzeňské madoně nezanikla ani v době totalitního potlačování náboženské víry a kultu a v současnosti dochází k její živé aktivaci. Madona plzeňská je hlavní patronkou Plzeňské diecéze a ochránkyní města Plzně.

Výstava připravená za spolupráce několika odborných institucí sleduje široké souvislosti vzniku Madony v pražském duchovním prostředí královského a arcibiskupského dvora a intelektuálního okruhu pražské univerzity, a představuje její kult a reflexi v hranicích Českého království i mimo něj. Zároveň zaměřuje pozornost na tzv. druhý život Plzeňské madony, na specifika úcty k této soše a její výtvarné projevy. Samostatný oddíl představuje vznik krásného slohu jako komplexní obrazové formy v prostředí pražského kulturního a duchovního okruhu třetí čtvrtiny 14. století. Dále jsou prezentovány její kultické a kompoziční varianty z mladších období, s hlavním zaměřením na díla vzniklá v 15. století. Barokní a novodobý kult Plzeňské madony je představen prostřednictvím lokálních reflexí ve výtvarném umění. Představena je i procesní korouhev s vyobrazením sv. Václava a Plzeňské madony, pod níž putovali plzeňští měšťané na pozvání pražského arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bilenberka v oktávu svátku sv. Vaclava, totiž 5. října roku 1672, k hrobu sv. Václave ve svatovítské katedrále.

Významnost a jedinečnost výstavy umocňuje dočasné zapůjčení samotného originálu sochy, který bylo doposud možné vnímat pouze z velké vzdálenosti na hlavním oltáři chrámu sv. Bartoloměje v Plzni.

K výstavě byla vydána publikace, která slouží jako průvodce výstavou. K výstavě vyjde odborná kolektivní monografie, která bude reflektovat výsledky dlouhodobého interdisciplinárního studia širokého badatelského týmu, a to formou, která upoutá pozornost nejen odborné, ale též široké kulturní veřejnosti.

Tiskové zpravodajství ZČG Plzeň

 

„NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ“. Plzeňská madona a krásný sloh, 27/11/2020 - 6/06/2021, autoři výstavy Petr Jindra, Michaela Ottová, odborná spolupráce: Jan Klípa, Aleš Mudra, Robert Novotný, výstavní síň Masné krámy v Pzni

Výstava byla prodloužena do 6. června 2021!

Záštitu nad výstavou převzali Ilona Mauritzová, hejtmanka Plzeňského kraje, Martin Baxa, primátor města Plzně, Tomáš Holub, biskup plzeňský, a Česká biskupská konference.

 

Internet:

http://www.zpc-galerie.cz/cs/nad-slunce-krasnejsi-plzenska-madona-krasny-sloh-1559

 

Resumé:

The Pilsen Madonna is Pilsen’s most precious artwork, and for centuries its most venerated one as well. Dating from the first half of the 1380s, this unique marlstone statue was commissioned from the cathedral workshop in Prague by the Teutonic Order, which was responsible for St Bartholomew’s Church in Pilsen; the statue was intended for the new church’s recently completed choir, where it has remained ever since. The exhibition presents this internationally important artwork in its broad religious, cultural and historical contexts as one of the prototypes of the so-called Beautiful Madonnas and one of the earliest examples of the Beautiful Style, a variation on late 14th-century International Gothic. This exhibition, prepared in collaboration with a number of specialised institutions, will trace the broader contexts of the creation of the Madonna in the religious climate of the royal court and the archbishop’s court in Prague and the intellectual circle at Prague University. It will also showcase this cult and its influence within the Kingdom of Bohemia and further afield, and will examine the statue’s “second life”: the worship of the Pilsen Madonna and the forms this took in art.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru