archiv detailpraha: dějiny sasů widukinda z corvey – třiadvacátý svazek edice paměť středověku (argo)

Praha: Dějiny Sasů Widukinda z Corvey – třiadvacátý svazek edice Paměť středověku (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo nedávno již dvacátý třetí svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku. Do rukou se tak všem zájemcům dostává překlad „Dějin Sasů“ saského kronikáře a historika Widukinda z Corvey. Překlad díla k vydání připravili a předmluvou i poznámkami opatřili Kateřina Spurná a Jakub Izdný, studenti Filozofické fakulty Karlovy univerzity.

Mnich Widukind z Corvey (asi 925-975) sepsal Dějiny Sasů, jak naznačuje jejich latinský název Res gestae saxonicae sive annalium libri tres, ve třech knihách. Kronikářské dílo věnoval tehdy třináctileté quedlinburské abatyši Matyldě, dceři Oty I. Velikého. Ve svém díle vylíčil dějiny oblastí osídlených Sasy (tři kmenová vévodství Sasko, Franky, Alamanie) a některých přilehlých oblastí. To nejdůležitější v dějinách říše se ale vždy odehrává v Sasku.

Největší pozornost je věnována době vlády Jindřicha I. Ptáčníka a hlavně jeho nástupce Oty I. Velikého. Právě Otovou smrtí v roce 973 celé Dějiny Sasů končí. Saské dějiny mají několik hlavních hrdinů, z nichž některé poznáváme jen prostřednictvím Widukindovy kroniky. Zcela mimořádnou pozornost věnuje kupř. Otovu synu Liudolfovi, císařovu zeti, Konrádu Rudému, nebo saskému velmožovi Wichmannovi, jenž byl snad Widukindovým příbuzným.

Samotnému překladu předchází zajímavá předmluva, v níž autoři přibližují dobu vzniku Dějin Sasů a věnují hlavní pozornost jejich autorovi i samotnému dílu. Zamýšlí se nad řadou otázek, které se v souvislosti s Widukindovou kronikou nabízejí (např. Proč dílo vůbec sepsal a proč Dějiny Sasů věnoval právě třináctileté abatyši Matyldě?) Velká pozornost je zaměřena i na autorův jazyk, v němž narazíme na silné vlivy klasické latiny (Cicero, Vergilius). Z hlediska popisného se autor vyžíval především v popisech bitev, kde si všímal i různých detailů. Je možné, že sám byl potomkem saské válečnické aristokracie.

Widukindovo dílo je významné i jako pramen k raně středověkým dějinám českého státu. Najdeme v něm zmínky o Čechách doby českého knížete sv. Václava, kterého však Widukind nikdy nejmenuje, naopak o něm píše jako o „králi Čechů“. Bohužel se tak nedozvíme datum, kdy byl kníže Václav zabit. V kronice saského mnicha je ale nejvýraznější postavou českých dějin kníže Boleslav I., který je nejprve charakterizován jako důstojný soupeř Oty I., a později se z něj stal i Otův významný spojenec, jenž se svým vojskem pomohl v roce 955 v bitvě na Lechu proti Maďarům.

Překlad je doplněn černobílým obrazovým doprovodem. Součástí vydání jsou i seznamy vládců a biskupů Widukindovy epochy, rodokmeny v textu zmiňovaných rodů a několik map. Zajímavá je kupř. mapa bitvy na Lechu podle kronikářova popisu.

Vydání čtivého překladu „Dějin Sasů“ saského mnicha Widukinda z Corvey je bezesporu velice významným a záslužným počinem. Těšme se na další připravované svazky úspěšné edice, v jejímž rámci vyšla již řada překladů historických pramenů a kronik. Zároveň jsme v očekávání, jaké nové svazky vyjdou v rámci řady Memoria medii aevi - Litteraria et poetica, která představí širší veřejnosti překlady středověkých textů literární povahy včetně poezie.…

 

Marek Zágora

 

Widukind z Corvey, Dějiny Sasů, 23. svazek Edice Memoria medii aevi – Paměť středověku, Argo, Praha 2016, 205 stran, doporučená cena 238 Kč

 

K dalším svazkům edice:

 

www.stavitele-katedral.cz/praha-argo-vydalo-v-ceskem-prekladu-kroniku-detmara-z-merseburku

www.stavitele-katedral.cz/praha-dobyti-lisabonu-a-reconquista-portugalska-memoria-medii-aevi/

www.stavitele-katedral.cz/praha-putovani-walesem-geralda-z-barry/

www.stavitele-katedral.cz/praha-ciny-biskupu-hamburskeho-kostela-adama-bremskeho/

www.stavitele-katedral.cz/praha-kronika-galla-anonyma-memoria-medii-aevi-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-beda-ctihodny-cirkevni-dejiny-anglu-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-argo-kronika-franku-rehore-z-toursu/

www.stavitele-katedral.cz/praha-memoria-medii-aevi-argo-kronika-vlady-d-pedra-i/

www.stavitele-katedral.cz/praha-halicsko-volynsky-letopis-zajimavy-pramen-k-dejinam-stredovychodni-evropy-13-stoleti/

www.stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-britskych-kralu-jeden-z-hlavnich-pramenu-pribehu-o-krali-artusovi/

www.stavitele-katedral.cz/praha-krizove-vypravy-ocima-arabskych-kronikaru-pamet-stredoveku-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-bajne-plavby-do-jinych-svetu-pamet-stredoveku-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-kosmova-kronika-cechu-memoria-medii-aevi-argo/

www.stavitele-katedral.cz/praha-vysel-novy-svazek-edice-memoria-medii-aevi-argo-pad-granady-a-zanik-al-andalusu/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-raj-peklo-a-ocistec-ve-stredovekych-videnich-edice-memoria-medii-aevi/

http://stavitele-katedral.cz/praha-jordanovy-gotske-dejiny-a-rimske-dejiny-nejnovejsi-svazek-edice-memoria-medii-aevi/

http://stavitele-katedral.cz/praha-kronika-slovanu-helmolda-z-bosau-sedmnacty-svazek-edice-pamet-stredoveku-z-nakladatelstvi-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-milevsky-letopis-osmnacty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-dejiny-sveta-v-case-milenia-rodulfa-glabera-19-svazek-edice-pamet-stredoveku-z-produkce-nakladatelstvi-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-dobyti-konstantinopole-dva-pribehy-o-ctvrte-krizove-vyprave-dvacaty-svazek-edice-memoria-medii-aevi-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-zivot-ludvika-svateho-jana-ze-joinvillu-%E2%80%93-nejnovejsi-svazek-edice-pamet-stredoveku-argo/

http://stavitele-katedral.cz/praha-vilem-ze-zeme-slovanu-oldricha-z-etzenbachu-argo/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru