časopisy detailpraha: dýka zdobená krajkou. o (bez)moci placeného historika středověku – poslední část studie martina nejedlého

Praha: Dýka zdobená krajkou. O (bez)moci placeného historika středověku – poslední část studie Martina Nejedlého

Historik Martin Nejedlý je známý svými čtivými a originálními studiemi, v níž ukazuje, jak pracovat s dochovanými literárními díly jako prameny poznání života pozdně středověké společnosti. Velká část z nich vyšla v Historickém obzoru, časopisu pro výuku dějepisu a popularizaci historie, který vychází jednou za dva měsíce, tedy celkem šestkrát ročně. Protože jsou Nejedlého studie rozsáhlé, vycházejí na pokračování, rozdělené do tří, nebo čtyř částí.

V loňském jubilejním 25. ročníku časopisu začal vycházet text, jenž zaujme čtenáře pouhým názvem „Dýka zdobená krajkou. O (bez)moci placeného historika středověku“. Jejím hlavním hrdinou je oficiální historiograf burgundských vévodů Georges Chastelain (1415-1475), jehož dílo je pro Nejedlého zdrojem mnoha zajímavých poznatků.

První část studie vyšla v čísle 5/6 (s. 98-107), druhá a třetí pak ve dvou následujících číslech (7/8, s. 154-165, 9/10, s. 198-206). Na poslední, čtvrtou část jsme si museli bohužel počkat dlouho. Vyšla až v čísle 5/6 letošního, 26. ročníku Historického obzoru (s. 98-109).

Chastelain pocházel z měšťanské rodiny, ale ve svém díle se otevřeně přihlásil k šlechtě, čímž se chtěl přiblížit samotnému burgundskému vévodovi a publiku z řad aristokracie. Pro jeho identitu byly rozhodující jméno a jazyk. Proto si své původní jméno pofrancouzštil a výhradně používal francouzštinu. Svůj rodný jazyk, vlámštinu, používal pak jen ve zcela výjimečných případech, když chtěl např. nechat promluvit hrubé chlapy.

Georges Chastelain měl vysoké mínění o svém poslání historika. Těšilo jej, že např. mohl vládcům „přidělovat“ vhodné přídomky. Podrobněji se pak zamyslel nad přídomkem pro francouzského krále Karla VII. a po dlouhých úvahách dospěl k termínu „ctnostný“.

Historiograf ale nejvíce opěvoval svého pána, burgundského vévodu Filipa Dobrého. Ve spojení s ním pak Chastelain vylíčil pokus o křížovou výpravu, k níž se v roce 1463 zavázali papež Pius II., benátský dóže a burgundský vévoda. Vše ale skončilo neúspěchem, protože v srpnu 1464 náhle zemřel Pius II. Filip Dobrý po této události od kruciáty ustoupil, ale „jeho“ historik dokázal vévodův neúspěch uspokojivě vysvětlit.

Oficiální historik burgundských vévodů si uchoval přízeň i Filipova syna a nástupce Karla Smělého. Zemřel v roce 1475, konce burgundského soustátí po smrti vévody v bitvě u Nancy (1477) se tedy nedožil. Jeho dílo zůstalo torzem, některé pasáže byly jen hrubě načrtnuty.

 

Marek Zágora

 

Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, ročník 26, č. 5/6, květen-červen 2015, 48 stran, cena 76 Kč

 

K první části studie:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-dyka-zdobena-krajkou-o-bezmoci-placeneho-historika-stredoveku-%E2%80%93-nejnovejsi-studie-martina-nejedleho/

 

K druhé a třetí části:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-dyka-zdobena-krajkou-o-bezmoci-placeneho-historika-stredoveku-%E2%80%93-pokracovani-nejnovejsi-studie-martina-nejedleho/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru