knižní novinky detailpraha: hluboká sonda pavla štěpánka do dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů

Praha: Hluboká sonda Pavla Štěpánka do dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů

Kniha Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů je výběrem studií publikovaných renomovaným historikem umění a hispanologem Pavlem Štěpánkem v posledních patnácti letech. Autor v každé kapitole prokazuje svůj neobyčejný rozhled a důkladnou znalost problematiky. „Španělský vliv se projevil globálně ve filosofii, v literatuře i v umění; přihlíželo se spíše k celku, k významným a slohotvorným prvkům, než k jednotlivostem,“ uvádí Štěpánek a krok za krokem toto tvrzení dokládá. Studie jsou věnovány převážně období renesance, manýrismu a baroku.

V knize najdeme rozbory uměleckohistorické, týkající se jak architektury, tak sochařství i malby. Mnohé z jeho postřehů jsou objevné. Štěpánek v knize třeba publikuje málo známou Pietu z pražské soukromé sbírky, která je dokladem zájmu českých objednavatelů o originální dílo malíře Moralese zv. Božský, jehož tvorbě byla nedávno věnována velká výstava v madridském Pradu. Mnohá neznámá fakta kniha přináší o náhrobcích a sepulkrálním umění.

Neopomíjí také ani doklady přitažlivosti hispánské kultury období zlatého věku, ať už se jedná o ohlasy španělské humanistické vzdělanosti v českém prostředí či o silné vlivy španělské oděvní módy na módu českou. Po polovině 16. století začínala být v Praze panující italská móda, zprostředkovaná ovšem Německem, stále více vytlačována právě módou španělskou.

Osobitou kapitolou je ikonografie, zejména kult španělských světců, který pronikal i do lidových vrstev. Zajímavou studií je objevování španělské ikonografie v díle českého barokního malíře Karla Škréty. Kniha tak čtenáři umožní, aby pestrou mozaiku sledované problematiky vnímal v její celistvosti.

Peter Kováč

 

Pavel Štěpánek, Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů, Praha, Karolinum 2018, brožovaná,  284 str., 1. vydání, ISBN 9788024636719, doporučená cena:  380 Kč

 

Obsah:

Úvod 9

1526. Rodilý Španěl na českém trůně – Ferdinand I. Preludium vlády Rudolfa II. 11

Španělská humanistická vzdělanost 16. století (a její ohlas v českém prostředí) 27

Španělští intelektuálové v Praze 41

Filip II. (1527–1598) a jeho doba. Vybrané ukázky umění a dokumentů z pražských sbírek 61

K počátkům vlivů španělské módy na módu českou 85

Dokument o stavbě staroboleslavského kostela z roku 1616 93

Španělská etapa Emauzského kláštera v Praze 102

Poznámky k vybraným náhrobníkům Španělů 16. a 17. století v Praze 135

Španělské prvky a ikonografie v díle Karla Škréty 150

Španělské základy Lomce 163

Jak český jezuita Jakub Kresa naučil španělského umělce Antonia

Palomina malovat perspektivní fresky. Český jezuita Jakub Kresa ve Španělsku 179

Kristus jako zajatec. Poznámka k ikonografii sochy španělského Krista Medinaceliského v kostele trinitářů na Novém Městě v Praze 187

Recepce španělské literatury, kultury a jazyka na Moravě 201

Sv. Josef Kalasanský, kardinál Dietrichstein a Dominik à Jesu Maria (Domingo Ruzola) 222

Sv. Terezie v českém barokním umění. Úcta ke španělské světici v českém kontextu, klášter karmelitek v Praze 238

Sv. Isidor rolník / Madridský 260

Iberské prvky v ikonografii barokního umění v severozápadních Čechách. Poznámka k ikonografii sv. Starosty 266

Bibliografická poznámka 281

Redakční poznámka 282

Summary 283

Anotace nakladatelství:

The book Chapters on the history of Czech-Spanish cultural connections and relationships is a selection of studies published by the author over the past fifteen years. It is more than just a summary of the single articles the writer published in often insufficiently available or very specialised Czech anthologies and regional, Moravian or even Slovak magazines.

The aim of this book is above all to illustrate the effect of Spanish art, iconography, education and culture, mainly religious, on Czech thinking, especially considering that for a significant part of modern history (from 16th to 18th century) Bohemia and Moravia were under the rule of one dynasty, the Habsburgs. That is why we note an increased presence of Spaniards in the Czech kingdom, and also a number of subjects of the Czech king who entered into the service of Spanish Habsburgs, such as the mathematician and Jesuit Jakub Kresa. Religious culture was spread mainly through the church via Rome, where the centres of Spanish-based orders were situated (Jesuits, Order of the Hospitallers, Piarists, etc.). Aside from a religious and a power line, there was also an intellectual and a popular one (e.g. brotherhoods), often mediated by the first two.

The book offers deep art-historical analyses relating to architecture, sculpture and painting. It does not miss out on the evidence of the attraction of Spanish culture in its golden age; whether it is the reception of the Spanish humanistic education and culture in the Czech environment or the extraordinarily big influence of Spanish fashion on Czech fashion. A particularly distinctive chapter covers the cult of Spanish saints which even penetrates into popular culture (e.g. St. Isidor Labourer).

The fact that the studies were published in one volume brings not only practical advantages, i.e. better availability of the author’s texts, but also a qualitative shift: the reader learns that the links between the Czech kingdom and the distant country at the Pyrenean peninsula in early modern history were not accidental. The ties were not one-sided, marginal or restricted only to one area of life. In short – the book will allow the reader to gain understanding of the issue in all its complexity.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru