knižní novinky detailpraha: hus – husitství – tradice – praha. od reality k mýtu a zpátky (historický ústav)

Praha: Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky (Historický ústav)

Anotace:

Historický ústav Akademie věd ČR vydal kolektivní monografii nazvanou „Hus – husitství – tradice – Praha“ s podtitulem „Od reality k mýtu a zpátky“.

Život a dílo Jana Husa, kněze, reformního kazatele, univerzitního mistra a učence, byly a stále jsou předmětem zájmu badatelů. Celý jeho život, ale zejména dramatický osud přitahoval i odpuzoval a autoři spisů se k němu odkazovali, či vůči němu vymezovali, každý podle svého světového názoru. Mnoho autorů Husa adorovalo, mnoho jiných ho ostrakizovalo. Hus dráždil a nenechával chladným ani po staletích. Stal se proto předmětem mnoha vědeckých i bulvárních studií a monografií, námětem pro romány i povídky, dokonce i předlohou pro několik filmů.

Šest staletí, která od Husovy smrti uplynula, zanechala v utváření historické podoby Mistra Jana hlubokou stopu. Jeho dílo bylo v obecném povědomí téměř zapomenuto a do popředí se dostal Hus bojující s nespravedlností. V každém z oněch uplynulých šesti staletí si z Husa lidé vybírali to, co odpovídalo jejich zájmům a potřebám, ať už to byl boj s římskou kurií, zesvětštění života církve, boj za český národ, či proti Němcům, nebo dokonce zápas za sociální spravedlnost.

Svazek obsahuje celkem dvacet devět studií vztahujících se k vývoji obrazu Jana Husa od jeho počátků až do současnosti v mnoha jeho podobách, a to nejen v historické literatuře, beletrii, výtvarném umění a hudbě, ale i v politické agitaci, která mnohdy vedla k výraznému deformování Husova díla a odkazu. (SK)

 

Kolektiv autorů, Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky, Historický ústav, Praha 2020, 484 stran, doporučená cena 425 Kč

 

Internet:

http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/novinky.ep/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru